Državno ulaganje u medije: Direktnim ugovaranjem do podobnih medija

Umesto raspisivanja javnih nabavki, lokalna javna i komunalna preduzeća se najčešće odlučuju da ugovore sa medijskim kućama potpisuju direktnom pogodbom. Koristi od toga mahom imaju mediji koji pozitivno pišu o onima koji dodeljuju javni novac, čime se guši svaki oblik konkurencije