Ovo je odgovor koji je BIRN-u dostavljen na pitanja u vezi sa istraživanjem portala krik.rs, čiji su novinari na osnovu dokumentacije, između ostalog, utvrdili da je gradonačelnik Beograda, Siniša Mali, kao direktor ofšor kompanije „Brigham Holding & Finance INC“ registrovane na Britanskim Devičanskim Ostrvima u februaru ove godine, potpisao dokument iz bugarskog poslovnog registra, iz čega se može videti da je on istovremeno sa funkcijom gradonačelnika Beograda, obavljao i funkciju direktora te ofšor komapnije.

S obzirom na to da se taj podatak ne vidi u registru Agencije za borbu protiv korupcije, pitali smo nadležne u Agenciji da li je Siniša Mali bio obavezan da tom telu prijavi da uporedo sa funkcijom koju obavlja, rukovodi kompanijom registrovanom van zemlje, kao i da li se na taj način našao u sukobu interesa.

U pisanom odgovoru Agencije za borbu protiv korupcije navedeno je da je odredbom člana 46. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije propisano koje sve podatke izveštaj o imovini i prihodima sadrži.

“Pored ostalih, to su i podaci o izvoru i visini neto prihoda od vršenja javne funkcije, odnosno javnih funkcija, izvoru i visini drugih neto prihoda, kao i podaci o drugim javnim funkcijama, odnosno poslovima i delatnostima koje obavlja u skladu sa zakonom i drugim posebnim propisom. Imajući u vidu navedeno, funkcioner je dužan da prijavi prihode od svih funkcija i poslova koje obavlja u zemlji i inostranstvu”, navodi se u odgovoru Agencije BIRN-u.