Kako bi javnosti predstavio mehanizme pritiska na rad medija i nevladinog sektora, ali i ukazao na zabrinjavajuće odsustvo javne kritike vlasti i niskih profesionalnih standarda u radu medija, BIRN je uradio analizu sadržaja izveštavanja medija nakon objavljivanja teksta „Ispumpavanje kopa i budžeta“.

Analiza sadržaja dve nedelje januara (od 8. do 21.), u vreme najintenzivnije javne debate o BIRN-u i rekacijama na istraživački tekst koji je objavljen, pokazuje da je u posmatranom periodu bilo 294 medijska izveštaja u kojima se BIRN pominje direktno ili indirektno, kroz reagovanja zvaničnika, analitičara i civilnog sektora. Od ukupnog broja, 131 izveštaj je objavljen u štampi i elektronskim medijima, a izveštavanje ovih medija će biti predmet detaljnije analize koja sledi. Kvantitativni podaci za analizu dobijeni su od agencije Nina medija, a kvalitativnu analizu je uradio BIRN.

Našu analizu i celosti pogledajte ovde.