Organi vlasti neće biti novčano kažnjeni za nepostupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, jer ne postoje podaci na osnovu kojih je moguće odrediti visinu kazne, stoji u dokumentima koje je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dostavio BIRN-u.

Ova obaveštenja su nam dostavljena nakon što u dva nedavna slučaja nije postupljeno po rešenjima Poverenika kojima se organima vlasti nalaže da BIRN-u dostave tražene informacije. U takvim slučajevima Poverenik bi odluku trebalo da sprovede izricanjem novčane kazne.

U prvom slučaju od Visoke medicinske škole u Ćupriji tražili smo podatke o angažovanju funkcioniera SNS kao predavača u toj školi. Drugi slučaj odnosi se na sakrivanje imena lica kojima je data na korišćenje privremeno oduzeta imovina.

U oba slučaja organi vlasti nisu dostavili tražene podatke – i za to nisu kažnjeni.

Novim Zakonom o opštem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. juna 2017. godine nekadašnje kazne od 20.000 i 180.000 dinara trebalo je da budu zamenjene daleko većim iznosima.

Tako su pravna lica, u slučaju nepoštovanja odluka Poverenika, dužna da plate između polovine mesečnih prihoda i deset posto godišnjih prihoda. Međutim, Poverenik od tada nije izrekao nijednu novčanu kaznu, saznaje BIRN.

„Problem je u tome što prema mišljenju Ministarstva finansija, Zakonom o budžetskom sistemu nije definisan pojam ukupnog prihoda korisnika budžetskih sredstava, te iz takvog mišljenja proističe da sredstva kojima organi vlasti raspolažu ne predstavljaju njihov prihod”, objašnjavaju iz Kancelarije Poverenika.

Čak i kada bi Poverenik imao potrebne podatke, izvršenje bi se svelo na „dobru volju“ onih koji krše zakon pošto su se sve institucije izjasnile da nisu nadležne za naplatu kazne, navodi se u odgovoru BIRN-u.

Ako Poverenik ne može da sprovede rešenje, zakon predviđa da mu pomoć pruži Vlada, i to „neposrednom prinudom”.

Poverenik se povodom 47 ovakvih slučajeva obratio Vladi, ali od njih do danas nije stigao nijedan odgovor.

Iako organi vlasti zbog svega navedenog neće biti novčano kažnjeni, „to ne znači da treba da ostanu nekažnjena i odgovorna lica u prekršajnom postupku“, odgovaraju iz Kancelarije Poverenika. Oni su o svakom pojedinačnom slučaju obavestili Upravnu inspekciju, čija je to nadležnost.