Premijer je još jednom izjavio da je BIRN u tekstu objavljenom 8. januara ove godine “lagao” o spornom tenderu za ispumpavanje vode iz kopa Tamnava. Ovog puta, Vučić je svoju tvrdnju obrazložio time da je Svetska banka “rekla da je sve bilo čisto i u skladu sa procedurama Svetske banke.”

Međutim, ovaj argument ne stoji. Svetska banka je u svom saopštenju od 11. marta 2015. godine navela da je tender sproveden u skladu sa srpskim Zakonom.

Elektroprivreda Srbije, EPS, takođe u saopštenju od 5. septembra 2014. godine kaže da je “postupak za izbor kompanije za ispumpavanje vode sa kopa “Tamnava – Zapadno polje” sproveden u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.”

Portparolka Svetske banke Vesna Kostić u Beogradu je u januaru ove godine izašla u javnost sa izjavom da su stručnjaci banke detaljno pregledali dokumentaciju i utvrdili da je „sve učinjeno u skladu sa važećim propisima i praksom“.

Ali, ovu tvrdnju do danas Svetska banka nije mogla da dokumentuje. BIRN već deset meseci pokušava iz centrale Svetske banke u Vašingtonu da dobije dokumentaciju koja bi podržala takvu ocenu. Do sada je Svetska banka u dva navrata odbila da dostavi dokumenta. BIRN još čeka odgovor na svoju žalbu upućenu banci u septembru ove godine.

U međuvremenu, realnost je dala za pravo BIRN-u.

Da podsetimo, BIRN je u tekstu “Ispumpavanje kopa i budžeta”, otkrio da je na tenderu izabran kozorcijum srpske i rumunske kompanije, od kojih nijedna nije imala relevantno iskustvo u poslu ispumpavanja velikih voda, iako je to bio jedan od uslova dodeljivanja posla. Do danas ova tvrdnja nije osporena.

Takođe, konzorcijum je posao dobio jer je ponudio najnižu cenu i najkraći rok izvršenja. Rokovi za završetak posla su kasnije aneksima ugovora u dva navrata produžavani, te je ispumpavanje završeno u aprilu 2015. godine, umesto u decembru 2014. godine. Javnost i dalje ne zna koliko novca je isplaćeno za ovaj posao.

BIRN je tražio kompletnu dokumentaciju o realizaciji ovog posla od EPS-a, ali i pored odluke Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja, ovo javno preduzeće se odlučilo da plati kaznu, umesto da dostavi dokumetnaciju.

BIRN poziva premijera Srbije da prestane sa kampanjom protiv naše, ali i drugih organizacija civinog društva, a Svetsku banku i EPS da obelodane dokumentaciju kojom bi podržali svoju ocenu o regularnosti tendera.