U ovom priručniku sistematizovana su znanja i iskustva novinara stečena kroz različite istraživačke projekte. U njemu se nalaze odgovori na pitanja šta je data-novinarstvo, koji su najvažniji alati za prikupljanje, analizu, organizovanje i prezentaciju podataka, kako doći do podataka u Srbiji, kao i saveti i primeri iz prakse kolega koji su se već oprobali ovoj formi novinarstva.

Predstavljeni alati pomoći će pre svega novinarima istraživačima koji su na početku svoje karijere, ali i profesionalcima koji bi da osveže svoje znanje i da na bolji i brži način obrade i prezentuju velike količine podataka koje prikupljaju radeći na nekoj priči.

Priručnik treba da pruža pomoć novinarima u svim sredstvima javnog informisanja i bez obzira na to da li rade na višemesečnim istraživanjima ili dnevnim pričama.

Iako data-novinar zvuči pomalo rogobatno, zapravo je reč o novinaru koji zna kako da koristi internet i novinarske alate, dođe do podataka, pronađe priču u njima i ispriča je, koristeći pritom neke od brojinih alata za vizualizaciju.

Stoga je i ovaj priručnik zamišljen tako da ponudi osnovna znanja koja omogućuju novinaru da sam sprovede istraživanje bez potrebe za stručnom pomoći statističara, dizajnera i grafičara, od trenutka formulisanja teme istraživanja do njegovog objavljivanja.

Priručnik možete da preuzemete u elektronskim formatima PDF, ePub i Mobi.

Da biste čitali elektornske verzije knjiga u .epub ili .mobi formatu, potrebno je da instalirate neke od elektronskih čitača na vašem telefonu ili tabletu.

Za Android, jedna od popularnih besplatnih aplikacija je na primer Moon Reader.

Kada je reč o čitanju elektronskih knjiga na Iphone-u ili Ipad-u, preporučujemo TotalReader.