Balkanska istraživačka mreža (BIRN) podnela je žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja u utorak, 10. februara, jer Elektroprivreda Srbije (EPS) ni nakon 26 dana nije dostavila informacije i dokumentaciju u vezi sa tenderom za ispumpavanje vode i mulja na površinskom kopu RB Kolubara „Tamnava – Zapadno polje“.

BIRN je 14. januara 2015. godine, na osnovu Zakona za pristup informacijama od javnog značaja, zatražio od EPS-a da omogući uvid u kopije dokumenata koji bi pomogli da se do kraja rasvetle okolnosti pod kojima je raspisan pomenuti tender i doneta odluka da se posao dodeli preduzeću „Energotehnika – Južna Bačka“, o čemu je BIRN pisao u tekstu od 8. januara ove godine.

BIRN je tražio dokaz o referencama konzorcijuma koji čine „Energotehnika – Južna Bačka“ i rumunski „Neš“ za posao ispumpavanja velikih voda, elaborat o tehničkom rešenju posla ispumpavanja zamuljane vode i mulja, dokumenta o tehničkim karakteristikama pumpi koje će se koristiti, kao i strukturu ponuđene cene.

Kako ni pored svakodnevnog insistiranja da nadležna služba EPS-a postupi u skladu sa zakonom nismo dobili tražene informacije i dokumentaciju, BIRN je danas podneo žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja.

Sporni tender se našao u centru medijske pažnje nakon što je BIRN obelodanio podatke o srpskoj kompaniji „Energotehnika – Južna Bačka“ i njenom partneru, rumunskoj firmi “Neš”, kojima je dodeljen ugovor vredan oko 15 miliona evra za ispumpavanje 187 miliona kubika vode i mulja iz kolubarskog kopa „Tamnava – Zapadno polje“.

BIRN-ovo istraživanje otkrilo je, između ostalog, da iako je jedan od uslova tendera bio da ponuđači moraju da imaju najmanje jednu relevantnu referencu na poslovima ispumpavanja velikih voda, ni jedan ni drugi član konzorcijuma koji je pobedio na tenderu nije imao prethodno iskustvo na takvim poslovima.

Istraživanje je dalje pokazalo da konzorcijum ne samo što nije imao iskustva u poslovima ispumpavanja velikih voda, nego da zapravo nije ni izveo sve radove za koje je angažovan od strane EPS-a. Umesto toga, ovaj konzorcijum je angažovao holandsku firmu „Van Hek“, koja nije bila navedena u prijavi konzorcijuma kao podizvođač.