Agencija za borbu protiv korupcije izrekla je meru javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, konstatujući da je Gašić „nesumnjivo bio u situaciji sukoba interesa“, pošto je kao prvi čovek Kruševca zaključio četiri ugovora sa privrednim društvima koja su u vlasništvu i suvlasništvu njegove supruge i sina.

Ta odluka Agencije potvrdila je istraživanje koje su BIRN i CINS objavili u maju 2015. godine.

U Rešenju koje je potpisala direktorka Agencije, Tatjana Babić, navodi se da je Gašić „postupio suprotno odredbama čl. 27. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, na taj način što je za vreme vršenja javne funkcije gradonačelnika grada Kruševca zaključio ugovore broj 404-35/II od 30.01.2013. godine i broj 404-102 od 03.02.2014. godine sa privrednim društvom „ADD PRODUCTION“ d.o.o. Kruševac, čiji je vlasnik njegova supruga Irena Gašić i što je Gradska uprava grada Kruševca, u vreme dok je vršio javnu funkciju gradonačelnika grada Kruševca, zaključila ugovore broj 404-82/II od 26.02.2013. godine i broj 404-100 od 03.03.2014. godine sa privrednim društvom „BNZ Higijenic“ d.o.o. Kruševac, čiji je suvlasnik njegov sin Vladan Gašić”.

Član 27. Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije definiše institute sukoba interesa.

U Rešenju se navodi da je Gašić to učinio, a da o sumnji u postojanje sukoba interesa koji je imao u navedenim situacijama, nije pismeno obavestio Skupštinu grada Kruševca i Agenciju, čime je postupio i suprotno odredbi čl. 32. st. 1 Zakona o Agenciji, zbog čega mu je izrečena mera javnog objavljivanja odluke o povredi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

U obrazloženju rešenja, između ostalog piše da je Gašić u izjašnjenju pred Agencijom osporio navode o povredi zakona, rekavši da su neosnovani i netačni. On je naveo i da je u konkretnom slučaju obavestio Gradsku upravu o činjenici da je osnivač društva “ADD PRODUCTION” njegova supruga, da je tražio mišljenje o postojanju eventualnih pravnih smetnji za zaključivanje pomenutog ugovora i da je dobio odgovor da to ne može imati nikakve štetne posledice po Grad Kruševac.

Agencija je, međutim, utvrdila da se iz dopisa Skupštine Grada vidi da se Gašić nije obratio Skupštini grada kako bi je jasno obavestio o sumnji u postojanje sukoba interesa, već je Skupština sa zaključenjem ugovora mogla da se upozna jedino kroz završne račune za 2013. i 2014. u kojima se “svakako ne navodi da su supruga, odnosno sin imenovanog vlasnik, odnosno suvlasnik navedenih privrednih društava”.

Bratislavu Gašiću nije mogla biti izrečena preporuka za razrešenje sa funkcije, jer on više nije na funkciji gradonačelnika, na kojoj je bio kada se našao u sukobu interesa. On ima rok od 15 dana da izjavi žalbu protiv ovog rešenja Agencije.

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak protiv Bratislava Gašića na osnovu istraživanja BIRN-a i CINS-a, prema kojem je tadašnji gradonačelnik sa reklamnim agencijama koje su u vlasništvu članova njegove porodice, potpisivao ugovore o saradnji.

Ove nalaze, Gašić je u maju ove godine negirao rekavši u izjavi za BIRN da on ne može da se odrekne svoje familije. Tada se oglasio i premijer koji je zaključio da se radi o „ozbiljnim optužbama” i da je važno da budu ispitane, “a ako se utvrdi da su istinite, snosiće odgovornost”.