Kako stoji u pisanom odgovoru koji je Agencija uputila BIRN-u, postupak u kojem treba da se utvrdi da li je Gašić postupio suprotno Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, još uvek je u toku. U odgovoru na pitanja BIRN-a, Agencija navodi da će odluka u tom postupku biti doneta kada na osnovu izjašnjenja funkcionera i sprovedenog dokaznog postupka, budu utvrđene sve relevantne činjenice i nesumnjivo utvrđeno da li je Bratislav Gašić postupio suprotno Zakonu o Agenciji. Po donošenju odluke, ona će biti objavljena na sajtu Agencije, navodi se u odgovoru te institucije.

Podsetimo, Agencija je na osnovu informacija koje je u martu ove godine dobila od BIRN-a, pokrenula postupak prethodne provere radi odlučivanja o tome da li postoje uslovi za pokretanje postupka zbog povrede Zakona o Agenciji protiv Bratislava Gašića. Kako je utvrđeno da uslovi za to postoje, Agencija je pokrenula postupak protiv Gašića, u kojem treba da se utvrdi da li je on bio u sukobu interesa.

Ovo je, inače, već četvrti postupak koji Agencija za borbu protiv korupcije vodi protiv Gašića. Naime, u odgovoru na pitanje BIRN-a o tome da li je Agencija, osim pomenutog postupka, vodila bilo kakav drugi postupak protiv Gašića i ukoliko jeste, kada, zbog čega i kakvo je rešenje doneto, iz Agencije odgovaraju da je protiv tog funkcionera, 2012. godine vođen jedan, a u 2013. dva postupka.

“Proverom službene evidencije Agencije utvrđeno je da se protiv Bratislava Gašića u 2012. godini vodio postupak zbog sumnje da je postupio suprotno odredbi člana 28. Zakona o Agenciji, jer je kao narodni poslanik, bez saglasnosti Agencije, stupio na javnu funkciju gradonačelnika grada Kruševca, ali je postupak zaključkom od 6. septembra 2012. godine obustavljen, jer je imenovani podneo ostavku na funkciju narodnog poslanika”, navodi se u odgovoru.

Agencija je u 2013. godini protiv Gašića vodila postupak zbog sumnje da je postupio suprotno odredbi člana 33. stav 2. Zakona o Agenciji, zbog toga što je istovremeno vršio javnu funkciju gradonačelnika Kruševca i funkciju zastupanja u privrednom društvu “Televizija Plus“ DOO Kruševac. I ovaj postupak je, međutim, obustavljen 17.03.2014. godine, jer je utvrđeno da je rešenjem Privrednog suda u Kraljevu od 21.02.2012. godine, nad “Televizijom Plus”, zaključen stečajni postupak.

Protiv Gašića je 2013. vođen još jedan postupak i on je okončan izricanjem mere upozorenja. Tokom postupka je utvrđeno da je Bratislav Gašić, raniji gradonačelnik Kruševca, postupio suprotno članu 28. stav 4. Zakona o Agenciji, koji propisuje zabranu vršenja druge javne funkcije. Naime, Gašić je u periodu od 28.3.2013. godine do 11.12.2013. godine, bez saglasnosti Agencije, istovremeno vršio javne funkcije gradonačelnika Kruševca i predsednika Upravnog odbora javnog preduzeća “Srbijagas“ Novi Sad.

Na pitanje BIRN-a o tome da li prethodno vođeni postupci Agencije, mogu, na bilo koji način, uticati na vođenje i ishod eventulnih budućih postupaka protiv istog funkcionera, Agencija odgovara da “u postupcima koje vodi protiv funkcionera, Agencija u svakom konkretnom slučaju, uzima u obzir da li je protiv njih ranije vođen postupak za odlučivanje o povredi Zakona o Agenciji, zbog koje povrede zakona i koja je mera izrečena”.