Ovo se vidi iz Odluke koju je Republička izborna komisija donela na 22. sednici održanoj 15. marta 2017. godine na kojoj je, između ostalog, obrazovano 161 radno telo RIK-a za rad na sprovođenju izbora za predsednika Republike raspisanih za 2. april 2017. godine.

U Sikimićevoj biografiji objavljenoj na sajtu Agencije navodi se da je diplomirani pravnik i da je deset godina proveo u advokaturi, da je skoro dve godine bio direktor preduzeća BC International, da je tri godine i osam meseci bio zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, da je od 2001. do 2008. bio pravni savetnik Kancelarije visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Piše i da ima iskustva u brojnim oblastima, između ostalog u saradnji sa institucijama kao što je Vlada, Skupština, ministarstva.

Međutim, članstvo u Radnoj grupi RIK-a na predlog SNS-a se ne pominje u njegovoj biografiji.

Sikimić je, kako je saopštila Agencija, za direktora izabran na današnjoj sednici Odbora te Agencije na kojoj je obavljen razgovor sa kandidatima koji su ušli u uži krug – Dejanom Damnjanovićem i Draganom Sikimićem. Saopšteno je i da je kandidat Željko Ivanji obavestio Odbor da odustaje od kandidature.

Na sednici su, kako saopštava Agencija, jednoglasno izabrani i novi predsednik Odbora, Danica Marinković i zamenik predsednika Odbora doc. dr Miloš Stanković.

Podsetimo da se krajem 2016. u javnosti povela polemika kada je za člana Odbora izabrana Danica Marinković. Grupa nevladinih organizacija tražila je tada da se odbaci predlog za njeno imenovanje jer su brojni javno dostupni dokazi ukazivali da je Danica Marinković, za vreme obavljanja funkcije istražnog sudije u Prištini tokom 1998. i 1999. godine, postupala politički pristrasno i neprofesionalno.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira Britanska ambasada u Beogradu. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora.