Republičko javno tužilaštvo podnelo je tužbu protiv Poverenika za informacije od javnog značaja jer je doneo rešenje kojim je naložio dostavljanje podataka BIRN-u o „slučaju Jajinci“.

Tužilaštvo je predložilo da se odloži izvršenje rešenja Poverenika jer bi, po njihovim navodima, dostavljanje detaljnih informacija o pronalasku veće količine oružja 29. oktobra 2016. godine u blizini porodične kuće tadašnjeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića moglo da ugrozi dalje vođenje postupka, iako je prethodno odustalo od pokretanja krivičnog postupka usled nedostatka dokaza.

BIRN je zahtevom za informacije od javnog značaja 1. decembra 2017. godine tražio detalje o slučaju.

Zamenica Republičkog javnog tužioca Danijela Slijepčević u tužbi protiv Povernika navodi da Više javno tužilaštvo u Beogradu smatra da je dostavljanjem BIRN-u službene beleške 07. decembra 2017. godine „pružilo sve informacije koje su mogle da se daju javnosti, a bez ugrožavanja daljeg vođenja krivičnog postupka“.

Mediji su izveštavali da je u šumi u Jajincima pronađen sanduk sa oružjem, a pojedine novine su slučaj okarakterisale kao „pokušaj atentata na Vučića“.

Sam Aleksandar Vučić je rekao da postoji mogućnost da je oružje slučajno ostavljeno na toj lokaciji.

U međuvremenu, list Danas je u julu 2017. godine objavio da je policija obavila preko 300 informativnih razgovora povodom ovog slučaja.

Više javno tužilaštvo je na zahtev BIRN-a prosledilo službenu belešku, 07. decembra 2017, u kojoj stoji da su u „slučaju Jajinci“ izdate naredbe o, između ostalog, računarskom pretraživanju podataka, uzimanju otisaka i DNK materijala i o grafoskopskom veštačenju natpisa sa ručnog bacača rakete.

„…Svim preduzetim merama nije se došlo do otkrivanja relevantnih podataka koji bi upućivali na otkrivanje eventualnih učinilaca,“ navodi se u belešci i dodaje da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka.

Sama beleška, međutim, nije sadržala detaljne informacije o preduzetim merama, koje je BIRN tražio od tužilaštva, a tužilaštvo je odbilo da dostavi naknadne informacije, na šta je BIRN uložio žalbu.

BIRN je u svom obrazloženju podvukao da, s obzirom na to da je država odustala od vođenja krivičnog postupka, dostavljanje svih traženih izveštaja ne ugrožava vođenje daljeg postupka i pozvao se na interes javnosti da bude upoznata o slučaju.

Poverenik za informacije od javnog značaja, nakon žalbe BIRN-a, naložio je u septembru prošle godine tužilaštvu da dostavi tražene podatke.

Poverenik je u svom rešenju utvrdio da BIRN ima pravo da se tražene informacije učine dostupnim.

Na adresu BIRN-a prošlog petka je stigao dopis Upravnog suda u kojem se vidi da je Republičko javno tužilaštvo tužilo Poverenika zbog njegovog rešenja.

„Naime, ukoliko se naknadno otkriju novi dokazi postupak će biti ponovo pokrenut, s obzirom da je za to krivično delo zaprećena kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina, a u skladu sa tim duži je period zastarevanja krivičnog gonjenja,“ navela je zamenica tužioca.

Zbog toga bi, dodaje se u obrazloženju tužbe, dostavljanje kopije dokumenata iz predmeta, sa svim podacima koji bi bilo dostupni javnosti, imalo za posledicu za eventualno buduće pokretanje postupka otežano otkrivanje krivičnog dela i optuženja za krivično delo.

Tužilaštvo, međutim, nije preciziralo kada bi do eventualnog budućeg pokretanja postupka moglo doći.

BIRN je kontaktirao i Poverenika, ali je u toj instituciji rečeno da se neće oglašavati jer je slučaj u toku.