Kompanija Novosti je na korak da i zvanično bude vraćena u državno vlasništvo nakon što je 6. jula 2018. pred Privrednim sudom u Beogradu usvojen plan reorganizacije kojim se omogućava poveriocima da umesto naplate dugova postanu vlasnici ove medijske kuće, o čemu je BIRN već pisao.

Ukupni dug Novosti iznosi preko 1,4 milijarde dinara, od čega najvećem poveriocu Štampariji Borba – 670 miliona dinara. Štamparija je 80 odsto u državnom vlasništvu i upravo preko nje država, koja je trebalo da izađe iz medija još pre tri godine, može da preuzme kompletno vlasništvo nad medijskom kompanijom.

Štamparija Borba i Addiko banka, imale su odlučujuće pravo glasa i obe su se izjasnile za usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije.

Protiv plana glasali su Ministarstvo finansija – Poreska uprava i manji poverioci. Protiv ovog rešenja, poverioci mogu podneti žalbu Privrednom apelacionom sudu.

Plan je predložio generalni direktor Novosti Srđan Muškatirović koji je predstavnik većinskog vlasnika Milana Beka. Beko je 2006. godine preko tri svoje of-šor kompanije kupio paket akcija Novosti koje su mu omogućavale kontrolu nad firmom. Beko poseduje 62.3 odsto kompanije, dok je država vlasnik 29.5 procenata.

Problematika tog ključnog paketa ne vidi se u planu reorganizacije. Rešenje koje ovaj plan pruža je da akcije koje poseduje Beko pređu u vlasništvo države.

Zakon o javnom informisanju i medijima nalagao je povlačenje države iz medija do 1. jula 2015. godine. Pre sedam godina trima firmama Milana Beka oduzeto je pravo glasa i od tada država praktično samostalno upravlja Novostima. Ipak, Beku je omogućeno da na mesto direktora postavi svog čoveka, Srđana Muškatirovića.

Muškatirović je odbio da da bilo kakav komentar za BIRN.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Stavovi izrečeniu ovom tekstu predstavljaju stavove autora i ne odslikavaju stavove EU.