Dragan Tomić (u pritvoru od oktobra 2011. do septembra 2012. godine) direktor „Kolubare“ (2004-2007), zamenik generalnog direktora EPS i predsednik Skupštine „Kolubare“ (2008-2009), tereti se da je pomoćniku direktora za komercijalne poslove Radisavu Rankoviću nalagao sačinjavanje, ali i sam sačinjavao zahteve za angažovanje radnih mašina, pri čemu je navodno saopštavao i imena privrednih društava od kojih bi mehanizacija trebalo da bude angažovana. Na osnovu tih zahteva, 2007. godine su angažovane mašine devet privatnih firmi – „Deviks“ iz Lazarevca, „Kolubara Osečnica“ iz Mionice, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, „Belhem MGI“ iz Beograda, „Plan-projekt“ iz Lazarevca, „Svin“ iz Gornjeg Milanovca, „Pam-ek“ iz Beograda, „Aleksandar K&J“ iz Lazarevca i „Joni komerc“ iz Lazarevca.

Tomićeve instrukcije i nalozi dostavljani su direktorima zavisnih preduzeća „Kolubare“ – direktoru „Kolubare Usluge“ Dušku Obradoviću i direktoru „Kolubare Građevinar“ Slavoljubu Pavloviću – direktno preko Komercijalne službe „Kolubare”, koja je nadležna samo za davanje mišljenja, odnosno saglasnosti za te potrebe. U slučaju trećeg zavisnog preduzeća – „Kolubare Mali Borak“, instrukcije su dostavljane direktoru Milanu Todoroviću direktno od strane Tomića ili posredstvom Rankovića. Ugovori su ostali važeći i posle prestanka Tomićeve funkcije direktora „Kolubara“.

Vladan Jovičić (u pritvoru od oktobra 2011. do septembra 2012. godine) – direktor „Kolubare“ (2007-2009), tereti se da je na isti način kao Tomić dostavljao zahteve Rankoviću, ali i da je u određenim slučajevima imena firmi od kojih bi mašine trebalo da budu angažovane saopštavao Rankoviću telefonom. Na osnovu tih instrukcija, 2008. i 2009. godine su angažovane mašine sedam privatnih firmi – „Aleksandar K&J“ iz Lazarevca, „Beokran sistem“ iz Beograda, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, STAZR „Cvetić“ iz Lazarevca, „Plan-projekt“ iz Lazarevca, „Kačer turist“ iz Lazarevca i STAZR „Laketa Lazar“ iz Lazarevca.

Jovičićeve instrukcije i nalozi, baš kao i Tomićeve, zaobilazile su Službu za proizvodno-tehničke poslove „Kolubare”, te su ih „ćerke-firme“ dobijale od Komercijalne službe rudnika. Ugovori su i u tim slučajevima zaključivani bez tendera.

Radisav Ranković (u pritvoru od oktobra 2011. do jula 2012. godine) – pomoćnik direktora za komercijalne poslove (2006-2012), tereti se da je po nalozima Tomića i Jovičića sačinjavao zahteve za angažovanje mehanizacije – koje su uglavnom potpisivali Tomić i Jovičić. Međutim, Ranković je i sam potpisivao dokumentaciju kojom su 2007. i 2008. godine angažovane mašine četiri privatne firme – „Deviks“, „Čaki trans“, „Plan-projekt“ i STAZR „Laketa Lazar“ iz Lazarevca. Ranković je dokumentaciju dostavljao zavisnim preduzećima „Kolubare“, a odgovorna lica „Kolubare Usluge“ i „Kolubare Građevinar“ su na osnovu tih naloga, bez tendera, ugovarale zakup mehanizacije. U slučaju „Kolubare Mali Borak“, Ranković je navodno usmeno obaveštavao direktora Todorovića sa kojim firmama, koju mašinu i na koje vreme treba da angažuje.

Radosav Milić (u pritvoru od oktobra 2011. do novembra iste godine) – direktor ogranka  „Kolubara Površinski kopovi“ (2004-2009) i Vladan Radovanović (u pritvoru od oktobra 2011. do januara 2012. godine) – tehnički direktor istog dela sistema „Kolubare“ (2004-2009), terete se da su bez iskazane potrebe Službe za proizvodno-tehničke poslove, odnosno bez saglasnosti Komercijalne službe, postupali po nalozima Tomića i Jovičića – prihvatali mašine, koje su od privatnih firmi zakupile tri „ćerke-firme“, i raspoređivali ih po pogonima, odnosno poljima. Milić i Radovanović su navodno saopštavali petorici direktora pogona koliko će se radnih sati upisivati određenoj mašini.

Milan Petrović (u pritvoru od oktobra 2011. do marta 2012. godine) – direktor pogona Polja „D“ –  „Kolubara Površinski kopovi“, tereti se da je po nalozima Milića i Radovanovića, od novembra 2007. do juna 2009. godine, prihvatao mašine 12 privatnih firmi – „Aleksandar K&J“ iz Lazarevca, „Belhem MGI“ iz Beograda, „Beoogrev“ iz Beograda, „Deviks“ iz Lazarevca, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, „Pam-ek“ iz Beograda, „Sakupljač“ iz Lazarevca, „Džoker No2“ iz Vreoca, „Plan-projekt“ iz Lazarevca, STAZR „Laketa Lazar“ iz Lazarevca i „Lep izgled“ iz Lazarevca – raspoređivao ih na rad i nalagao upravniku polja koliko će se radnih sati upisivati određenoj mašini. Petrović je potpisivao mesečne izveštaje o radu tih mašina, iako mu je navodno bilo poznato da nisu imale toliko radnih časova koliko je naznačeno, čime je omogućio navedenim firmama da na ime neosnovano obračunatih časova rada ukupno naplate najmanje 489.9 miliona dinara od „Kolubare“.

Milutin Bobić (u pritvoru od oktobra 2011. do januara 2012. godine) – direktor pogona „Tamnava – Zapadno polje“ – „Kolubara Površinski kopovi“, tereti se da je po nalozima Milića i Radovanovića, od februara 2008. do juna 2009. godine, prihvatao mašine tri privatne firme – „Belhem MGI“ iz Beograda, „Deviks“ iz Lazarevca i „Svin“ iz Gornjeg Milanovca – raspoređivao ih na rad i nalagao upravniku polja koliko će se radnih sati upisivati određenoj mašini. Bobić je potpisivao mesečne izveštaje o radu tih mašina, iako mu je navodno bilo poznato da nisu imale toliko radnih časova koliko je naznačeno, čime je omogućio navedenim firmama da na ime neosnovano obračunatih časova rada ukupno naplate najmanje 130.7 miliona dinara od „Kolubare“.

Sveta Mirković (u pritvoru u oktobru 2011. godine) – direktor Pogona pomoćne mehanizacije – „Kolubara Površinski kopovi“, tereti se da je po nalozima Milića i Radovanovića, od januara 2008. do juna 2009. godine, prihvatao mašine 11 privatnih firmi – „Beokran sistem“ iz Beograda, „Beoogrev“ iz Beograda, „Deviks“ iz Lazarevca, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, „Svin“ iz Gornjeg Milanovca, „Joni komerc“ iz Lazarevca, „Čaki trans“ iz Lazarevca, „Kačer turist“ iz Lazarevca, STAZR „Laketa Lazar“ iz Lazarevca, „Lep izgled“ iz Lazarevca i „Iris“ iz Lazarevca – raspoređivao ih na rad u Pomoćnoj mehanizaciji i nalagao koliko će se radnih sati upisivati određenoj mašini, čime je omogućio navedenim firmama da na ime neosnovano obračunatih časova rada ukupno naplate najmanje 194.2 miliona dinara od „Kolubare“.

Živojin Jovanović (u pritvoru u oktobru 2011. godine) – direktor pogona „Tamnava – Istočno polje“ – „Kolubara Površinski kopovi“, tereti se da je po nalozima Milića i Radovanovića, od novembra 2007. do juna 2009. godine, prihvatao mašine tri privatne firme – „Deviks“ iz Lazarevca, „Kolubara Osečnica“ iz Mionice i STAZR „Laketa Lazar“ iz Lazarevca – raspoređivao ih na rad i nalagao upravniku polja koliko će se radnih sati upisivati određenoj mašini. Jovanović je potpisivao mesečne izveštaje o radu tih mašina, iako mu je navodno bilo poznato da nisu imale toliko radnih časova koliko je naznačeno, čime je omogućio navedenim firmama da na ime neosnovano obračunatih časova rada ukupno naplate najmanje 66.9 miliona dinara od „Kolubare“.

Svetolik Simić (u pritvoru od oktobra 2011. do januara 2012. godine) – direktor pogona Polja „B“ –  „Kolubara Površinski kopovi“, tereti se da je po nalozima Milića i Radovanovića, od novembra 2007. do juna 2009. godine, prihvatao mašine devet privatnih firmi – „Beoogrev“ iz Beograda, „Džoker No2“ iz Vreoca, STAZR „Cvetić“ iz Lazarevca, „Deviks“ iz Lazarevca, „Pam-ek“ iz Beograda, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, „Plan-projekt“ iz Lazarevca, „Sakupljač“ iz Lazarevca i „Joni komerc“ iz Lazarevca – raspoređivao ih na rad i nalagao upravniku polja koliko će se radnih sati upisivati određenoj mašini. Simić je potpisivao mesečne izveštaje o radu tih mašina, iako mu je navodno bilo poznato da nisu imale toliko radnih časova koliko je naznačeno, čime je omogućio navedenim firmama da na ime neosnovano obračunatih časova rada ukupno naplate najmanje 172.8 miliona dinara od „Kolubare“.

Slavoljub Pavlović – direktor „Kolubare Građevinar“, tereti se da je od novembra 2007. do juna 2009. godine, u dogovoru sa Tomićem, Jovičićem i Rankovićem, prihvatao zahteve „Kolubare“ za angažovanje mehanizacije i zaključivao ugovore o angažovanju sa 13 privatnih firmi – „Deviks“ iz Lazarevca, „Pam-ek“ iz Beograda, „Aleksandar K&J“ iz Lazarevca, „Džoker No2“ iz Vreoca, „Lep izgled“ iz Lazarevca, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, „Plan-projekt“ iz Lazarevca, „Svin“ iz Gornjeg Milanovca, „Belhem MGI“ iz Beograda, „Joni komerc“ iz Lazarevca, „Kačer turist“ iz Lazarevca, „Čaki trans“ iz Lazarevca i „Kolubara Osečnica“ iz Mionice – na osnovu kojih su vlasnici navedenih firmi izdavali račune „Kolubari Građevinar“, koja ih je usmeravala „Kolubari“. Na osnovu tog „lanca“ i obračunatih 64.642 sata rada više od mogućeg – vlasnicima navedenih privatnih firmi je isplaćeno 374 miliona dinara, na štetu „Kolubare”.

Duško Obradović – direktor „Kolubare Usluge“, tereti se da je od novembra 2007. do juna 2009. godine, u dogovoru sa Tomićem, Jovičićem i Rankovićem, prihvatao zahteve „Kolubare“ za angažovanje mehanizacije i zaključivao ugovore o angažovanju sa 12 privatnih firmi – „Deviks“ iz Lazarevca, „Iris“ iz Lazarevca, „Sakupljač“ iz Lazarevca, STAZR „Cvetić“ iz Lazarevca, „Aleksandar K&J“ iz Lazarevca, „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, Beokran sistem“ iz Beograda, „Plan-projekt“ iz Lazarevca, STAZR „Laketa Lazar“ iz Lazarevca, „Kolubara Osečnica“ iz Mionice, „Kačer turist“ iz Lazarevca i „Čaki trans“ iz Lazarevca – na osnovu kojih su vlasnici navedenih firmi izdavali račune „Kolubari Usluge“, koja ih je usmeravala „Kolubari“. Na osnovu tog „lanca“ i obračunatih 29.912 sati rada više od mogućeg – vlasnicima navedenih privatnih firmi je isplaćeno 177.7 miliona dinara, na štetu „Kolubare”. Krivični postupak protiv Vere Trifunović je obustavljen zbog smrti okrivljene.

Osim funkcionera „Kolubare“ i njenih zavisnih preduzeća, vlasnici i zastupnici privatnih firmi, navodno postupajući po planu i dogovoru sa Tomićem i Jovičićem, dostavljali su podatke o broju i vrsti radne mehanizacije kojom raspolažu, posle čega su zaključivali ugovore o angažovanju mašina i vozila sa jednom, dve ili sve tri „ćerke-firme“ „Kolubare”. Vlasnici i zastupnici privatnih firmi su navodno nalagali rukovodiocima mašina i vozila da upisuju veći broj časova rada od stvarnog. Na taj način su neosnovano naplatili više od 1.1 milijarde dinara od „Kolubare“.

Vitomir Dimitrijević (u pritvoru od oktobra 2011. do jula 2012. godine) – direktor firme „Deviks“ iz Lazarevca, registrovane za proizvodnju metalnih konstrukcija i delova konstrukcija. Dimitrijević se tereti da je u periodu od novembra 2007. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju 14 radnih mašina neosnovano naplatio 239.7 miliona dinara od „Kolubare”.

Radosav Savatijević (u pritvoru od oktobra 2011. do avgusta 2012. godine) – direktor firme „Pam-ek“ iz Beograda, registrovane za trgovinu na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, direktor firme „Beoogrev“ iz Beograda, registrovane za trgovinu na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, odgovorno lice firme „Aleksandar K&J“ iz Lazarevca, registrovane za trgovinu na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom i odgovorno lice firme „Beokran sistem“ iz Beograda, registrovane za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Savatijević se tereti da je u periodu od novembra 2007. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju 19 radnih mašina neosnovano naplatio ukupno 233.9 miliona dinara od „Kolubare”, i to 52.7 za „Pam-ek“, 91.2 za „Beoogrev“, 65.6  za  „Beokran sistem“, a 24.5 miliona dinara za firmu „Aleksandar K&J“.

Dejan Živojinović (u pritvoru od oktobra 2011. do jula 2012. godine) – direktor firme „Plan-projekt“ iz Lazarevca, registrovane za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Živojinović se tereti da je u periodu od novembra 2007. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju pet radnih mašina neosnovano naplatio 109.8 miliona dinara od „Kolubare”.

Nenad Živojinović (u pritvoru od oktobra 2011. do jula 2012. godine) – direktor firme „Neol Gradnja“ iz Lazarevca, registrovane za pripremna gradilišta. Živojinović se tereti da je u periodu od novembra 2007. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju osam radnih mašina neosnovano naplatio 75.2 miliona dinara od „Kolubare”.

Radovan Cvetić (u pritvoru od oktobra 2011. do novembra iste godine) – zastupnik samostalne trgovinske, autoprevozničke i zanatske radnje „Cvetić“ iz Lazarevca. Cvetić se tereti da je u periodu od avgusta 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju jedne radne mašine i dva vozila neosnovano naplatio 17.3 miliona dinara od „Kolubare”.

Goran Marojević (u pritvoru od oktobra 2011. do marta 2012. godine) – odgovorno lice firme „Belhem MGI“ iz Beograda, registrovane za konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Marojević se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju četiri radne mašine neosnovano naplatio 56.2 miliona dinara od „Kolubare”.

Vera Trifunović (u pritvoru od oktobra 2011. do decembra iste godine) – direktorka firme „Svin“ iz Gornjeg Milanovca, registrovane za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Trifunovićeva se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju dve radne mašine i dva vozila neosnovano naplatila 41.4 miliona dinara od „Kolubare”. Krivični postupak protiv Vere Trifunović je obustavljen zbog smrti okrivljene.

Dejan Dimitrijević (u pritvoru od novembra 2011. do februara 2012. godine) – direktor firme „Joni komerc“ iz Lazarevca, registrovane za drumski prevoz tereta. Dimitrijević se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju dve radne mašine neosnovano naplatio 51.4 miliona dinara od „Kolubare”.

Lazar Laketa (u pritvoru od novembra 2011. do februara 2012. godine) – vlasnik samostalne trgovinske, autoprevozničke i zanatske radnje „Laketa Lazar“ iz Lazarevca. Laketa se tereti da je u periodu od januara do oktobra 2008. godine na osnovu zaključenog ugovora o angažovanju jedne radne mašine neosnovano naplatio 15.9 miliona dinara od „Kolubare”.

Zoran Ristivojević (u pritvoru od novembra 2011. do marta 2012. godine) – direktor firme „Čaki trans“ iz Lazarevca, registrovane za drumski prevoz tereta. Ristivojević se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju dve radne mašine neosnovano naplatio 26 miliona dinara od „Kolubare”.

Milorad Vojinović – direktor firme „Kačer turist“ iz Lazarevca, registrovane za turističke usluge, hotele i sličaj smeštaj. Vojinović se tereti da je u periodu od januara do jula 2008. godine na osnovu zaključenog ugovora o angažovanju jedne radne mašine neosnovano naplatio 3.6 miliona dinara od „Kolubare”.

Dragan Ivanović (u pritvoru od novembra 2011. do marta 2012. godine) – direktor firme „Kolubara Osečnica“ iz Mionice, registrovane za eksploataciju građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjaka, gipsa i krede. Ivanović se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju dve radne mašine neosnovano naplatio 19.9 miliona dinara od „Kolubare”.

Dejan Živanović (u pritvoru od decembra 2011. do marta 2012. godine) – direktor firme „Džoker No2“ iz Vreoca, registrovane za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Živanović se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju pet radnih mašina neosnovano naplatio 61.7 miliona dinara od „Kolubare”.

Dejan Radosavljević (u pritvoru od decembra 2011. do januara 2012. godine) – direktor firme „Sakupljač“ iz Lazarevca, registrovane za ponovnu upotrebu razvrstanih materijala. Radosavljević se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju četiri radne mašine neosnovano naplatio 16.9 miliona dinara od „Kolubare”.

Radoš Milosavljević (u pritvoru od decembra 2011. do marta 2012. godine) – odgovorno lice firme „Lep izgled“ iz Lazarevca, registrovane za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Milosavljević se tereti da je u periodu od januara 2008. do juna 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju dve radne mašine neosnovano naplatio 16.9 miliona dinara od „Kolubare”.

Zoran Janković (u pritvoru od decembra 2011. do marta 2012. godine) – direkor firme „Iris“ iz Lazarevca, registrovane za izgradnju stambenih i nestambenih zgrada. Janković se tereti da je u periodu od januara 2008. do jula 2009. godine na osnovu zaključenih ugovora o angažovanju osam radnih mašina neosnovano naplatio 125.6 miliona dinara od „Kolubare”. Mašine „Irisa“ date su na korišćenje bez naknade Protivterorističkoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog izvođenja radova u bazi PTJ u Lipovici.