Koliko redakcije u Srbiji koriste veštačku inteligenciju?

Ukoliko radite u medijima, molimo vas da odvojite par minuta i popunite anketu koja sledi u nastavku. Anketa je deo šireg istraživanja o upotrebi alata koji su bazirani na veštačkoj inteligenciji (VI) u redakcijama. Cilj nam je da prikupimo relevantne podatke o tome koliko su ovi alati zastupljeni i u kojoj meri oni utiču na procese rada u redakcijama.

U svrhu ove ankete, pod alatima zasnovanim na VI podrazumevaju se napredne tehnologije koje koriste algoritme za simulaciju ljudske inteligencije, omogućavajući automatizaciju i poboljšanje efikasnosti u izvršavanju različitih zadataka.

U medijskoj industriji, VI može da se koristi za analizu velikih količina podataka kako bi se prepoznali trendovi i teme od značaja, ubrzavanje procesa pisanja kroz automatsko generisanje sadržaja, i personalizaciju korisničkog iskustva. Takođe, VI pomaže novinarima u proveri činjenica, prepoznavanju lažnih vesti, i unapređenju multimedijalnog sadržaja kroz obradu slika i video materijala.

Anketa je namenjena novinarima i novinarkama, kao i urednicima domaćih medija. Vaša iskustva su nam dragocena, pa vas zato molimo da odvojite 5-10 minuta i popunite anketu koja sledi.

Anketa je anonimna i poverljiva, a podaci će se koristiti isključivo za kvantitativnu i kvalitativnu analizu i izradu izveštaja.