Nakon pisanja BIRN-a o nezakonitom angažovanju funkcionera Srpske napredne stranke kao predavača u VMŠ u Ćupriji, Aleksandar Martinović, narodni poslanik i šef poslaničke grupe SNS, prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije prihod koji ostvaruje u ovoj školi.

Iako se njegovo ime nalazi na rasporedu ispita iz januara 2018. godine, on je prijavio da prihod ostvaruje od 1. oktobra 2018.

Kao predavač na predmetu „Zdravstveno zakonodavstvo i administracija“ prima mesečnu platu u iznosu od 60.000 dinara.

Osim toga, Martinović mesečno zarađuje i 149.000 dinara na Pravnom fakultetu u Novom sadu, zatim kao poslanik u Narodnoj Skupštini 30.000 dinara i još 25.000 kao odbornik u Skupštini opštine Ruma.

Pored Martinovića, narodni poslanik Darko Laketić, takođe se nalazi na spisku predavača na VMŠ za školsku 2018/19 godinu.

Iako je i u njegovom slučaju inspekcija Ministarstva prosvete naložila raskid ugovora zbog nezakonitog angažovanja, Laketić je i ove godine prijavio prihod Agenciji.

Još jedan narodni poslanik koji je prema zapisniku inspekcije bio nezakonito angažovan, Vladimir Orlić, prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije da od 27. septembra više ne prima platu kao predavač u ovoj školi.

Orlić je u VMŠ u Ćupriji ostvarivao prihod od 23. februara 2018. u iznosu od 40.000 dinara.