Ko će upravljati Kineskom četvrti, novim kulturnim distriktom grada, nakon što ona bude rekonstruisana novcem građana Novog Sada – pitanje je koje je ostalo bez odgovora i posle trodnevnog okruglog stola organizovanog upravo ovim povodom u Novom Sadu krajem oktobra.

Majida Lubura, iz Gradske uprave za imovinu i imovinsko pravne poslove Novog Sada, kaže da se raspravljalo o specifičnim formama upravljanja i da sledi niz sastanaka na kojima će se razgovarati o pronalaženju konkretnog modela.

Kulturolog Goran Tomka, jedan od tvoraca kulturne strategije Novog Sada, rekao je da je Fondacija Novi Sad 2021, koja vodi projekat Evropske prestonice kulture, ta koja ima mandat Gradske uprave, političku i drugu odgovornost da donese odluku o upravljanju budućim distriktom.

Iako je građanima na ovom skupu predstavljena virtuelna šetnja kroz buduće objekte, takođe još nije poznato ni ko će da se bavi poslovima renoviranja. Postavlja se i pitanje na osnovu kog arhitektonskog rešenja je napravljena ova digitalna maketa kada konkurs za arhitektonsko rešenje još uvek nije sproveden.

Srđan Jovanović Vajs, poznati arhitekta koji radi u Njujorku, potvrdio je novinarima BIRN-a da su u toku pregovori sa Univerzitetom Harvard koji je zainteresovan da sa svojim studentima uradi arhitektonski studio na temu „Novi Sad grad kulture”, tokom jeseni sledeće godine.

O konkretnim rešenjima u vezi sa projektom Kineske četvrti predstavnici Fondacije Novi Sad 2021, kao i u nekim ranijim slučajevima odbili su da razgovaraju sa novinarima BIRN-a.

Raščišćavanje pa rasprava

Kineska četvrt, deo Novog Sada poznat po umetničkim ateljeima, klubovima i zanatskim radionicama, iseljena je krajem septembra ove godine kako bi na tom mestu bio izgrađen Youth Creative Polis, novi omladinski centar predviđen projektima Evropska prestonica kulture 2021 i Evropska prestonica mladih 2019 (OPENS).

Grad Novi Sad, iz svojih sredstava ili donacija, treba da obezbedi više od pet miliona evra za rekonstrukciju deset postojećih objekata, dok bi izgradnja četiri nova objekta koštala više od osam miliona evra, a sredstva bi trebalo da obezbede privatni investitori ili da se nađu putem javno-privatnog partnerstva.

Predviđeno je da se u ovom delu grada dešava niz kulturnih i umetničkih programa. Novi omladinski centar trebalo bi da postane centar preduzetništva mladih, svoje hubove imaće predstavnici kreativne i IT industrije, ali i umetnici, muzičari i drugi kreativci iz Novog Sada i sveta.

Tokom leta srušeni su dotrajali objekti, dok su majstori i zanatlije napustili Kinesku četvrt još tokom maja 2018. godine. Deo njih preselio se na Petrovaradin. Kako im je objašnjeno, njihovi poslovi nisu se uklapali u budući koncept kreatvnog distrikta.

Slobodan Jukić, koji drži mali eksperimentalni studio, objašnjava da je sredinom septembra dobio neočekivani poziv.

„Pozvala me je zamenica načelnika Gradske uprave za imovinu i rekla da treba da se dogovorimo o dinamici iseljenja. Rekla je kako je prostoru promenjena namena i da neće biti bezbedno od 1. oktobra kada kreću radovi“.

Da treba da se isele telefonski su saznali i ostali stanovnici – akademski slikari, producenti, jedan bubnjar i par inženjera.

Ovo je bilo u suprotnosti sa prethodnim stajalištem Fondacije Novi Sad 2021 koja je tokom 2017. godine zakupcima rekla kako se projekat sprovodi upravo zbog ljudi koji se bave kreativnim poslom.

Mogu da grade šta god hoće

Nevolje u Kineskoj četvrti kreću sredinom marta 2017. godine, kada je na osnovu mišljenja veštaka, Skupština grada Novog Sada usvojila Plan detaljne regulacije Kineske četvrti.

Zamerke na ovaj plan tada iznosi Društvo arhitekata Novog Sada. Slobodana Jovića, asistenta na katedri za arhitekturu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i predsednika ovog Društva, posebno brine što je budućim investitorima ostavljen zakonski osnov da na tom mestu grade šta hoće. Planom detaljne regulacije iz 2017. godine budući objekti široko su definisani, a za većinu njih nije određena tačna namena.

Jović skreće pažnju da grad ne prepoznaje alternativne izvore energije koji bi u ovom slučaju bili adekvatno rešenje i pita se ko će od budućih zakupaca biti zainteresovan da plaća račune za centralno grejanje u halama čija se površina kreće u rasponu od 200 do 4000 m2.

Veštaci su decembra 2016. utvrdili da je većina objekata u lošem stanju i da ih treba ukloniti. Zakupci su to već odavno znali – svi objekti imaju problem sa energetskom efikasnošću, a cela Kineska četvrt sa infrastrukturom.

Snabdevanje strujom je slabo, a na nekim delovima i nebezbedno, pojedini objekti povezani su na bunare kopane u sopstvenoj režiji, tek poneki priključen je na gradsku vodovodnu mrežu. Kanalizacije gotovo i da nema.

Slobodan Jukić, zakupac studija u upravnoj zgradi, objašnjava kako je jedan od najvećih problema to što je čitav sprat na jednom brojilu, pa kada neko od zakupaca ne plati dug on se prenosi na ostale, koji struju redovno plaćaju. Jukić dodaje da su njegova jedina očekivanja od pomenute rekonstrukcije zamena dotrajale infrastrukture i dobijanje normalnih uslova za rad.

Ubrzo nakon usvajanja plana, u martu 2017. godine, gradonačelnik Novog Sada formira Radnu grupu za kapitalne i infrastrukturne projekte u okviru projekta Novi Sad – evropska prestonica kulture sa zadatkom da pruži stručnu pomoć u izradi i realizaciji projekata kulturne infrastrukture u okviru projekta Novi Sad 2021 – evropska prestonica kulture.

Za predsednika Radne grupe imenovan je Darko Polić, zaposlen u Javnom preduzeću Urbanizam Novi Sad i član Upravnog odbora Fondacije Novi Sad 2021, te odgovorni urbanista Plana detaljne regulacije Kineske četvrti. Polić je odbio da razgovara sa novinarima BIRN-a. Radna gupa čiji je Polić predsednik, do sada je usvojila tri izveštaja o radu iz kojih se malo toga može zaključiti o formi i sadržaju budućih objekata.

Nakon prvih razgovora sa zakupcima iz Kineske četvrti, Fondacija Novi Sad 2021 održala je niz javnih debata, takozvanih Divana, tokom avgusta 2017. godine o tome na koji način treba da izgleda Youth Creative Polis i u kom pravcu treba razvijati kulturnu infrastrukturu grada Novog Sada. Tokom septembra 2017. godine, usvojeno je pet tačaka razvoja Kineske četvrti. Ove zaključke sa javnih rasprava o izgradnji kulturne infrastrukture podržao je i gradonačelnik Novog Sada.

Međutim, nekadašnji zakupci ostali su uskraćeni za odgovor – kada i pod kojim uslovima mogu da se vrate u Kinesku četvrt nakon rekonstrukcije.

Ćutanje

Formiran je Savet za razvoj Kineske četvrti koju čine Nemanja Milenković, predstavnik Fondacije Novi Sad 2021, Vukašin Grozdanović, predstavnik OPENS-a, predstavnik umetničke produkcije i zanatlija iz Kineske četvrti, kao i predstavnici gradske vlasti i uprava. Novinari BIRN-a tražili su zapisnike o radu i druga dokumenta nastala u radu ovog Saveta, ali su podatke odbile da dostave Gradska uprava za kulturu i Fondacija Novi Sad 2021.