Pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu počelo je ponovno suđenje bivšem ministru privrede Predragu Bubalu, nakon što je u aprilu Apelacioni sud ukinuo prvu presudu kojom je Bubalo bio oslobođen optužbi.

Bivši ministar u vladi Vojislava Koštunice sumnjiči se da je omogućio luksemburškoj firmi „Worldfin“ u vlasništvu Milana Beka i Miroslava Miškovića da kupi akcije državnog preduzeća „Luka Beograd“ po ceni od 800 dinara, uprkos proceni da je realna vrednost akcija iznosila 1450 dinara. Procenjeno je da je takvom prodajom “Luke Beograd” država Srbija oštećena za 14 miliona evra.

Bubalo je uhapšen 2013. godine i na suđenju je izjavio da nije kriv. Tužilaštvo je smatralo da je on imao obavezu da naloži kontrolu rada Agencije za privatizaciju i Akcijskog fonda, što nije učinio. Prvostepenom presudom iz decembra 2017. Predrag Bubalo je oslobođen optužbi.

Apelacioni sud naložio je ponovno suđenje zbog “nedostatka i nejasnih razloga datih u prvostepenoj presudi“ kao i jer je „pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje“.

Zamenik tužioca Saša Ivanić je na početku ponovljenom suđenju 5. juna 2019. predložio da se svedoci ne pozivaju iznova već da sud uzme njihove ranije date iskaze, sa čime su se saglasili advokati okrivljenih.

Između ostalih, na prvom suđenju se kao svedok pojavljivao Milan Beko koji je rekao da mu je kupovina „Luke Beograd“ jedan od najgorih poslovnih poduhvata.

Pored Bubala, kao optuženi zbog zloupotrebe službenog položaja, našli su se direktori Agencije za privatizaciju Miodrag Đorđević, Goran Mrđa i Aleksej Misailović, direktor Akcijskog fonda Aleksandar Gračanac i direktor Sektora za analizu, pripremu i organizaciju prodaje u Akcijskom fondu Jasmina Dragutinović, a Dušan Kosovac i Miroslava Drobac, kao bivši direktori “Luke Beograd”, zbog zloupotrebe položaja odgovornih lica.

Među optuženima nije bilo promena u izjavama, te su svi ostali pri tome da su nevini.

Branioci su izjavili da nemaju novih dokaznih predloga osim jednog – da sud proveri poslovnu komunikaciju između dvojice okrivljenih, Gorana Mrđe i Alekseja Misailovića.

Zamenik tužioca se protivio ovom predlogu. Sudije nisu donele nikakvu odluku, već je odlučivanje ostavljeno za kasnije.

Odbrana je tvrdila da je prilikom procene vrednosti akcija koju je sproveo veštak primenjena pogrešna metodologija, a da je stručni savetnik angažovan od strane odbrane na stručan i nepristrasan način objasnio zašto je cena akcija po kojoj su prodate akcije „Luke Beograd“ realna.

Oni takođe tvrde da „Luka Beograd“, odnosno Republika Srbija, nisu pretrpele štetu, pa samim tim nema ni krivičnog dela koje se okrivljenima stavlja na teret.

Predstavnici Državnog pravobranilaštva, koji bi trebalo da zastupaju oštećenu stranu, odnosno državu u ovom slučaju, nisu se pojavili na ovom pretresu.

Predsednik sudskog veća Danko Laušević zakazao je nastavak glavnog pretresa za sredinu septembra. Osim sudije Laušević, u sudskom veću nalazi se i sudija Zoran Šešić koji je zamenio sudiju Rastka Popovića.