Odgovor Wirelles Media

U vezi sa Vašim email-om, koji ste 16.11.2020. u 13.45h uputili na adresu Wireless Media i njenog vlasnika Igora Žeželja, i koji je naslovljen sa „novinarska pitanja“, a zapravo se delom sastoji od vaših neukih i netačnih interpretacija propisa, a delom od malicioznih insinuacija i vašeg mišljenja da je Wireless Media postupila protivzakonito, dajemo vam odgovor i saglasni smo da ga objavite isključivo u celosti i potpuno u skladu sa obavezom novinarske pažnje:

Postupak odobrenja koncentracije koji spominjete je vođen pred Komisijom za zaštitu konkurencije i okončan na zakonom propisani način, uz zakonom propisano učešće stranaka u postupku i utvrđivanje svih relevantnih činjenica.

Da nije zlonamerno, bilo bi neumesno da svoj novinarski položaj koristite za plasiranje i podmetanje netačnih pravnih kvalifikacija na štetu Wireless Media, pri čemu iznosite tvrdnju da je Wireless Media postupala nezakonito. Kako nam je jasno da to nisu vaša „pitanja“, ni vaše kvalifikacije, možemo samo da vas uputimo da se obratite svom nalogodavcu i njegovim pravnim savetnicima radi informisanja o stvarima i postupcima koje ne poznajete dovoljno ili uopšte, kao i o posledicama iznošenja netačnih i štetnih tvrdnji u javnom prostoru.

Wireless Media je uvek i nastaviće da odgovara na sva novinarska pitanja koja se tiču njenog poslovanja i koja nisu predmet zaštite poslovne tajne, ali neće odgovarati na konkurentske napade, lažne afere i nanošenje štete svom poslovnom ugledu plasiranjem netačnih i zlonamernih tvrdnji ličnih medijskih ispostava određenih ljudi. Od takvih napada branićemo se isključivo kroz zakonom propisane postupke pred nadležnim organima i institucijama, pa budite uvereni da se nećemo ustručavati da podnesemo tužbu i pokrenemo druge odgovarajuće postupke protiv svakog lica koje iznošenjem netačnih informacija i zamenom teza nanosi štetu našoj kompaniji, uključujući i mrežu čiji ste pripadnik i vaše nalogodavce.