Dok Ministarstvo unutrašnih poslova saopštava da je nakon provere utvrdilo da Policijski sindikat Srbije (PSS) ima manje od 15 odsto zaposlenih u svom članstvu čime gubi status reprezentativnog sindikata, dotle u PSS tvrde da se radi o otimačini i pritisku na članstvo.

MUP navodi da je postupak preispitivanja reprezentativnosti sproveden na zahtev Nezavisnog sindikata policije (NSP) od 19. februara i da je utvđeno da se broj članova smanjio u odnosu na pre tri godina kada je status Policijskog sindikata Srbije poslednji put proveravan.

Iz PSS međutim kažu da im je 4. marta iz Ministarstva stiglo rešenje kojim im je uskraćena reprezentativnost koju taj sindikat ima od 2009. godine, a u kome se ne navodi ključne informacije o odluci.

„U dopisu nema podataka kada su održani sastanci na kojima su donete odluke, kao ni ko su bili članovi radne grupe,…“, kaže za BIRN Vladimir Pavićević, potpredesnik Policijskog sindikata Srbije (PSS).

Upravni odbor ovog sindikata će na sednici 6. marta odlučiti o daljim potezima.

Rešenje MUP-a o ukidanju reprezentativnosti PSS

Ovom odlukom MUP-a Nezavisni sindikat policije (NSP) postao je jedini reprezentativni sindikat. U PSS-u ocenjuju da je reč o sindikatu koji uglavnom sačinjava starešinski kadar, i da su postupak pokrenuli da bi se vrhu MUP-a odužili za nova radna mesta i plate koje su njihovi članovi dobili tokom poslednje sistematizacije.

Pavićević kaže da su MUP-u dostavili 11.493 potpisane pristupnice svojih članova, a da je za reprezentativnost potrebno nešto preko 6.000 članova. Zakon o radu određuje da sindikat sa članstvom od 15 odsto zaposlenih stiče taj status. 

Međutim, Radna grupa koja je utvrđivala reprezentativnost PSS-a, kao argument je uzela jedino broj osoba kojima se od zarada odbija novac na ime sindikalne članarine, što je, kako kažu u PSS, suprotno Zakonu o radu.     

Iz ovog sindikata objašnjavaju da ih po formiranju radne grupe niko nije kontaktirao.

„Ta Radna grupa možda je zasedala, ali nas nisu nijednom pozvali“, kažu.

U dopisu koji su dobili stoji da je Radna grupa formirana 20. februara, dan pošto je podnet zahtev za preispitivanje reprezentativnosti, bez podatka ko je predsednik, kada su održane sednice.

„U rešenju piše da su radili nešto 1. marta… Procedura predviđa da izvrše uvid u dokumentaciju, provere da li svi ljudi koji su potpisali pristupnice još uvek rade u MUP-u, koje su validne pristupnice, ali oni ništa od toga nisu uzimali u obzir u postupku razmatranja. Meni se čini da ta imena članova Radne grupe nisu navedena, jer je njih bilo sramota“, kaže Pavićević i dodaje da je radnu grupu formirao ministar.

Pavićević još kaže i da u PSS-u smatraju da spisak koji su dobili od MUP-a sa imenima zaposlenih kojima se od zarada navodno odbija novac za sindikalnu članarinu, nije autentičan. Poređenjem imena sa onima sa pristupnica, utvrdili su da se na spisku nalazi bar 300 osoba koje uopšte nisu članovi PSS-a.

„U poslednje 3-4 godine imamo permanentne pritiske, ucene i pretnje zbog čega je sigurno preko hiljadu članova napustilo sindikat i podleglo pritisku od strane svojih rukovodilaca“, kaže Pavićević i dodaje da ti prisci dolaze iz samog vrha MUP-a.

On ocenjuje da „otmica“ sindikata predstavlja svojevrsni pritisak na njegovo članstvo, a da je cilj pritisaka dvostruk.

Prvi cilj odnosi se na aktivnosti sindikata u vezi sa radnim pravima, a drugi na „na ono zbog čega sindikat ne treba da postoji kako oni misle, a to je kritička misao“, kaže Pavićević.

On dodaje da gubljenjem reprezentativnosti, PSS gubi pravo potpisivanja kolektivnog ugovora, i to je, kaže, esencija.

Pavićević smatra da oduzimanje reprezentativnosti neće uticati na dalji rad sindikata, da će pojačati rad na terenu.

„Dalje pravne mogućnosti su upravni spor, koji ćemo povesti. Mi verujemo u ovu državu, jer ovi koji to rade nisu država, oni su lična devijacija, oni su vic države, ali država mora da postoji… ovo će se dokazati, mi nudimo činjenice. Ovo je otimačina, ti ljudi su nasilnici, oteli su, a mi ćemo se boriti pravnim sredstvima“, zaključuje Pavićević.

Pitanja u vezi sa zakonitošću postupka preispitivanja reprezentativnosti PSS-a, kao i o članovima Radne grupe i njihovim aktivnostima u konkretnom slučaju, uputili smo MUP-u, ali do objavljivanja ovog teksta, odgovor nismo dobili. 

Zoran Ivošević: Odluka MUP-a nezakonita

Zoran Ivošević, sudija u penziji i autor Komentara Zakona o radu, kaže da odluka MUP-a kojom je utvrđeno da PSS nema reprezentativnost, nije u skladu sa zakonom. Naime, član 218. Zakona o radu određuje, između ostalog, da je reprezentativan onaj sindikat koji ima potreban broj članova na osnovu pristupnica.

„Onaj ko ispituje zakonitost te odluke, a to je Upravni sud, moraće da primeni zakon, a ako se primeni zakon, onda se broji po broju pristupnica, a ne po broju onih koji su platili članarinu. Jer, sindikat je nevladina organizacija i zato je bitan statut ili neki opšti akt koji ima unutrašnji karakter, jer on može da predvidi i olakšice“, kaže sudija Ivošević.

On pojašnjava da ima članova sindikata koji jedva preživljavaju, pa sindikat može da propiše da se ne mora platiti članarina ako se ne može platiti.

„Zakon nije rekao da se broji prema broju uplaćenih članarina, nego prema broju pristupnica, a da li će neko biti oslobođen, to ne zavisi od države i to nije zakonska materija. I oni koji opravdano ne plaćaju članarinu se broje kao članovi“, zaključuje Ivošević.