Ni osam dana nakon objavljivanja istraživanja o načinu na koji se sprovodi postupak ispumpavanja vode i mulja iz kolubarskog kopa Tamnava – Zapadno polje, niko od predstavnika Vlade Srbije, Ministarstva energetike i Elektroprivrede Srbije nije objasnio javnosti Srbije nalaze iz ovog istraživanja. Tim povodom ponovo se obraćamo ministru energetike Aleksandru Antiću i direktoru EPS-a Aleksandru Obradoviću, da u interesu srpske i međunarodne javnosti, odgovore na sledeća pitanja:

  1. Zbog čega je za posao ispumpavanja angažovan konzorcijum, koji čine novosadska firma „Energotehnika Južna Bačka“ i rumunska firma „Neš“ kada te kompanije nemaju iskustva za obavljanje posla ispumpavanja velikih voda, čime se dovodi u pitanje tenderska procedura, jer je jedan od uslova na tenderu iz jula 2014. godine bio da taj posao mora da radi kompanija koja ima iskustva u takvoj vrsti posla?
  2. Zbog čega se sa ispumpavanjem kopa Tamnava, koji je ključan za održavanje energetskog sektora Srbije, krenulo četiri meseca po okončanju poplava kada se zna, prema podacima Elektropivrede Srbije, da Srbija mesečno gubi 30 miliona evra, jer na tom kopu nema proizvodnje?
  3. Kako je EPS dozvolio da, protivno zakonu, konzorcijum koji je dobio posao ispumpavanja, naknadno angažuje treću kompaniju koja nije bila navedena u prijavi, holandski Van Hek, koji je ne samo savetovao prilikom pripreme tenderske dokumentacije, već i učestvovao u jednom od konzorcijuma na tenderu za dobijanje ovog posla?
  4. Koliko je konzorcijum do sada ispumpao vode i da li je konzorcijum završio svoj deo posla u roku, kako je bilo predviđeno ugovorom koji je istekao 17. decembra 2014. godine?
  5. Ko sada ispumpava vodu i mulj na Tamnavi i na koji način se plaća taj posao?

BIRN poziva nadležne institucije da odgovore na ova pitanja i poziva javnost, medije, nevladine organizacije i pojedince da nam se pridruže u ovoj akciji odbrane javnog interesa. O ovim temama BIRN je od oktobra 2014. godine pokušavao da razgovara sa institucijama i njihovim predstavnicima, ali su ministarstvo energetike i ministar Aleksandar Antić, predstavnici EPS-a i generalni direktor Aleksandar Obradović, kao i menadžment RB „Kolubara“ odbili da razgovaraju sa novinarima.

Tekst „Ispumpavanje kopa i budžeta“ objavljen je na BIRN portalu javno.rs i u nedeljniku Vreme od četvrtka 08. januara.