Reke Ribnica i Lepenica nakon svake obilnije kiše se izliju i poplave na stotine hektara oranica i na desetine objekata na teritoriji opštine Mionica, pričinjavajući milionsku materijalnu štetu.

Ribnicom gazduje država, Lepenicom opština, ali, kako kažu meštani,  neodgovorno i jedni i drugi – sve do „velikih majskih poplava“ 2014. godine, koje su bile opomena i upozorenje da hitno treba srediti korita ove dve reke.

Domaćinstvo Ljubivoja Tekića u selu Ključ i ove godine je bilo pod vodom, zbog neuređenog korita Lepenice. Pre desetak godina izgrađena je obaloutvrda, ali nepropisno, i ona pravi dodatne probleme jer se u tom delu u Lepenicu uliva potok Pasjak koji nabuja u vreme obilnih padavina.

Ljubivoje Tekić priča da pred svaku veću kišu pakuju stvari u crne vreće i spremaju se za evakuaciju. I pre nekoliko dana, nakon obilnih padavina, Lepenica je pretila, ali su na vreme reagovale nadležne službe, te je mehanizacijom napravljen veštački kanal.

“Nismo doživeli katastrofu, ali nisam siguran da nakon sledeće veće kiše nećemo ponovo biti pod vodom. Treba urediti obalu i da se uradi regulacija”, kaže Tekić.

Njegova porodica se bavila seoskim turizmom, uložen je veliki novac, ali već šest godina na njihovom etno domaćinstvu stoji katanac jer im je voda sve uništila. Izgubili su sve za noć, ali, kako kaže, nemaju način da se bore sa poplavama. 

Za razliku od Tekića, domaćinstvo Nikole Jovanovića iz sela Radobić ove godine Lepenica, po prvi put, nije plavila zahvaljujući sređenoj obali reke u dužini od oko pet kilometara.

Uređena obala Lepenice; Foto: Kolubarske.rs

“Pre nego je urađena obaloutvrda imali smo velike probleme. Svake godine i to po nekoliko puta čak i nakon manje kiše, Lepenica se izlivala i plavila naše njive i domaćinstvo. Imali smo ogromnu materijalnu štetu. I ne samo mi nego više od pedeset domaćinstava uz obalu Lepenice. To je trajalo sve do prošle godine kada je urađena regulacija”, priča Jovanović.

Predsednik Mionice Boban Janković kaže da u toj opštini decenijama nije ništa rađeno na uređenju rečnih tokova. Tek nakon majskih poplava pre šest godina urađeni su projekti za sređivanje rečnih korita i za radove na obloutvrdama kako bi bilo sprečeno plavljenje, a novac za je obezbedila država.

“Prošle godine su završeni opsežni radovi na sanaciji korita reke Lepenice u dužini od oko pet kilometara za koje je sredstva obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima u cilju povećanja mera bezbednosti od eventualnog izlivanja Lepenice koja je u prethodnom periodu i po nekoliko puta godišnje plavila poljoprivredna dobra i infrastrukturne objekte nanoseći veliku materijalnu štetu”, kaže predsednik opštine Mionica.

Sanacija korita Lepenice podrazumevala je sečenje drveća, šiblja i drugog rastinja u rečnom pojasu, čupanje korenja i panjeva, iskop materijala iz rečnog korita kao i gradnju nasipa i njihovo humuziranje i zatravljivanje u skladu sa projektom.

“Ukupna vrednost radova je 144,5 miliona dinara, a projektom je obuhvaćena i izgradnja tri bujične pregrade u slivu reke Ribnice čija će uloga biti da umire potencijalni poplavni talas i tako smanje mogućnost izlivanja”, navodi predsednik Mionice.

Meštanin sela Ključ LjubivojeTekić i predsednik opštine Mionica Boban Janković pored Lepenice, Foto: Kolubarske.rs

Dodaje da su pored toga na reci Ribnici preduzeti hitni sanacioni radovi na otklanjanju posledica poplava i prevenciji pojave novih, vredni 14 miliona dinara, koje je takođe finansirala Kancelarija.

Janković naglašava da nije moguće sve završiti preko noći i da predstoje radovi na uređenju još desetak kilometara korita Lepenice koja protiče kroz četiri mionička sela Ključ, Sanković, Radobić i Tabanović i da će tek nakon tih radova biti zaštićeni od poplava.

U Ključu, Lepenica nakon obilnijih padavnina plavi preko 200 hektara obradovog zemljišta, a sva domaćinsta u tom selu su ugrožena uključujući fabriku vode Mioni i farmu pilića.

“Lepenica je duga oko 28 kilometara, ali je njen tok vrlo krivudav. Uradili smo projekat komasacije zemljišta, koji podrazumeva i regulaciju ili ispravljanje rečnih tokova, ali nije moguće dobiti saglasnost svih vlasnika imanja pored kojih Lepenica protiče i to je problem koji moramo da rešimo”, kaže Boban Janković predsednik Mionice.

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansirala je preko 20 projekata sa kojima je opština Mionica konkurisala za sredstva za obnovu i izgradnju infrastrukturnih objekata među kojima su i projekti  koji se odnose na otklanjanje posledica od poplava, ali i smanjenje rizika od poplava.

Regulaciju reke Lepenica i izgradnju dva mosta preko te reke, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansirala je sa skoro 170 miliona dinara.