EMS odbija da dostavi dokumentaciju o svojim poslovima sa Energotehnikom – Južna Bačka, poznatoj po pobedi na tenderu za ispumpavanje vode iz poplavljenog kopa Tamnava – Zapadno polje, dok Ministarstvo pravde odbija da dostavi dokumentaciju o postupku ekstradicije Darka Šarića.

U rešenjima koja je kancelarija Poverenika dostavila BIRN Srbija sa naznakom hitno, nalaže se EMS-u i Ministarstvu pravde Republike Srbije da plate kaznu i da u roku od dva dana dostave dokumentaciju.

Rešenja su BIRN-u uručena 18. januara ove godine, ali dokumenta iz ministarstva i Elektromreže Srbije, još uvek nema.

Ove odluke Poverenika usledile su nakon odbijanja pomenute institucije i javnog preduzeća da dostave podatke koje je BIRN zatražio na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja još u februaru prošle godine.

BIRN je od EMS-a tražio ugovore koje je to javno preduzeće sklapalo sa Energotehnikom – Južna Bačka. Istražujući tender o ispumpavanju vode iz kopa Tamnava, BIRN je želeo da istraži i druge tendere na kojima je Južna Bačka dobijala unosne poslove u državnom sektoru, koji su posebno postali brojni nakon 2012. godine i dolaska naprednjaka na vlast.

Među preduzećima koja učestalo posluju sa Južnom Bačkom je i EMS, pa je BIRN od tog javnog preduzeća zatražio tendersku dokumentaciju i sve ugovore velike vrednosti koji su sa Južnom Bačkom sklopljeni u periodu od 2010. do februara 2015.

Kako se EMS oglušio o rešenje kojim je Poverenik naložio EMS-u da traženu dokumentaciju dostavi BIRN-u, tom javnom preduzeću izrečena je prvo novčana kazna od 20.000 dinara. Tu kaznu, EMS je platio, ali je i dalje odbijao da dostavi dokumentaciju, pa je Poverenik 13. januara izrekao i kaznu od 180.000 dinara.

U pokušaju da izbegne dostavljanje tražene dokumentacije BIRN-u, EMS je u julu 2015. podneo i tužbu Upravnom sudu, tražeći da se poništi rešenje kojim je Poverenik naložio dostavljanje dokumentacije BIRN-u. Upravni sud je tužbu odbacio, ali EMS i dalje ne postupa po obavezujućem rešenju Poverenika.

I Ministarstvu pravde je uz kaznu od 180.000 dinara, naloženo da u roku od dva dana dostavi dokumentaciju, a da će, u suprotnom, Poverenik zatražiti od Vlade Srbije da omogući izvršenje rešenja.

Već ranije, ista novčana kazna izrečena je i Višem sudu u Beogradu, koji je, takođe, odbio da BIRN-u dostavi dokumentaciju o ektradiciji Šarića.

BIRN je informacije i dokumentaciju o lišenju slobode u postupku ekstradicije Darka Šarića, osuđenog prvostepenom presudom za šverc kokaina i optuženog za pranje novca, zatražio od Višeg suda u Beogradu, takođe u februaru prošle godine. Zbog upornog odbijanja Ministarstva pravde i Višeg suda da dostave pomenute informacije, i dalje je nepoznato na koji je način, posle višegodišnjeg bekstva, Šarić stigao u Srbiju, kome se predao, pod kojim uslovima i ko je u toj predaji posredovao.

Ovo inače, nije prvi slučaj da predstavnici državnih institucija i javnih preduzeća, kada su u pitanju “osetljive” teme, radije plaćaju kazne, nego da daju dokumentaciju traženu u skladu sa zakonom.

Takav je slučaj bio i sa Elektroprivredom Srbije (EPS) od koje je BIRN, takođe u februaru prošle godine, tražio mesečne fakture za izvršenu uslugu, kao i mesečne izveštaje i dnevnike radova Južne Bačke, nosioca velikog i unosnog posla ispumpavanja vode iz kopa Tamnava. Zahtevi BIRN-a su, međutim, ignorisani, baš kao i Rešenje Poverenika kojim je još u maju 2015. naloženo EPS-u da dostavi dokumentaciju. Zbog toga je krajem jula Poverenik izrekao i dve novčane kazne, jednu od 20.000 i jednu od 180.000 dinara, ali BIRN dokumentaciju nikada nije dobio.

O kršenju Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, BIRN je detaljno pisao prošlog leta.