Poverenik je naložio Ministarstvu pravde da plati kaznu od 20.000 dinara, kao i da BIRN-u dostavi tražene informacije, uz napomenu da će, u suprotnom, biti kažnjeno sa dodatnih 180.000 dinara.

Novčana kazna je izrečena, jer Ministarstvo nije postupilo po Rešenju Poverenika iz maja ove godine, kojim mu je naloženo da, bez odlaganja, BIRN-u dostavi dokumentaciju o ekstradiciji Šarića.

Višem sudu u Beogradu izrečena je kazna od 180.000 dinara, jer ni nakon prvobitne kazne od 20.000 dinara, BIRN-u nije učinio dostupnim tražene informacije.

Ukoliko Viši sud i dalje bude odbijao da postupi po Zakonu, postupak prelazi u nadležnost Vlade Srbije, koja treba da omogući izvršenje. Međutim, prema ranijim izjavama Poverenika, dosadašnja praksa je pokazala da Vlada ne obezbeđuje funkcionisanje tog mehanizma upisanog u Zakonu.

Podsetimo, BIRN je informacije i dokumentaciju zatražio od Ministarstva pravde i Višeg suda u Beogradu još u februaru ove godine, jer ni nakon godinu i po dana javnosti nije poznato da li je Darko Šarić izručen i iz koje zemlje, ili se, pak, dobrovoljno predao nakon pregovora njegovog branioca sa Ministarstvom pravde, kako je to izjavio njegov advokat, Radoslav Baćević.

Zbog upornog odbijanja Ministarstva pravde i Višeg suda da dostave pomenute informacije, i dalje je nepoznato na koji je način, posle višegodišnjeg bekstva, Šarić stigao u Srbiju, kome se predao, pod kojim uslovima i ko je u toj predaji posredovao.