„Srbijagas’’ i „Telekom Srbija’’ nisu dostavili informacije o svojim troškovima za donacije i sponzorstva u periodu od 2011. do polovine 2014. godine, koje su im tražene u dva navrata po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Zbog toga je Poverenik izrekao novčane kazne u ukupnom iznosu od 80 hiljada dinara. Po dve kazne izrečene su i „Srbijagasu’’ i „Telekomu Srbija’’, jer su im zahtevi za podacima o donacijama i sponzorstvima upućeni 2013. i 2014. godine, a niti na jedan nije odgovoreno do danas.

BIRN je zahtevao informacije o korisnicima, vrednostima i namenama svake pojedinačne donacije i sponzorstva, kao i datumi zaključivanja ugovora ili odluka i period njihovog trajanja.

JP „Srbijagas’’, inače dugogodišnji gubitaš, potpuno je ignorisao zahteve BIRN-a, kao i rešenja Poverenika kojima se nalaže dostavljanje informacija.

Upravni inspektor Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave prilikom vanrednog inspekcijskog nadzora u JP „Srbijagas’’ u februaru 2015. godine takođe je utvrdio da tražena dokumentacija nije dostavljena BIRN-u.

„Telekom Srbija’’, preduzeće u državnom vlasništvu, već po pravilu odbija dostavljanje informacija sa obrazloženjem da se na to preduzeće ovaj Zakon ne odnosi i da je kao telekomunikacioni operator izložen tržišnoj konkurenciji, te bi javno objavljivanje ovih informacija narušilo načelo ravnopravnosti u poslovanju.

Nalozima za dostavljanje informacija i konačno novčanim kaznama Poverenik je poništio rešenja „Telekoma Srbija’’ kojim su odbijani zahtevi BIRN-a za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Pored toga što su ova preduzeća dužna da u roku od dva dana plate novčane kazne, oni u istom roku treba i da dostave BIRN-u sve tražene informacije. U suprotnom, Poverenik, će ih kazniti novim novčanim kaznama u iznosu od 180 hiljada dinara.

Ove  informacije su tražene u svrhu BIRN-ovog istraživanja o tome koliko novca troše državna preduzeća na brojne donacije i sponzorstva, koje je objavljeno u oktobru 2014. godine.