Poverenik je poništio Rešenje Prvog osnovnog javnog tužilaštva koje je odbilo da BIRN-u dostavi dokumentaciju iz istrage o požaru u kojem je tržni centar Depo u potpunosti izgoreo 2014. godine.

U Rešenju koje je Poverenik doneo nakon žalbe BIRN-a na odluku Tužilaštva, istovremeno je naloženo Tužilaštvu da najkasnije u roku od tri dana od prijema rešenja, dostavi traženu dokumentaciju, uz obrazloženje da ničime nije dokazalo da bi u suprotnom bilo ugroženo vođenje budućeg eventualnog krivičnog postupka.

Prvo tužilaštvo je, naime, u Rešenju iz septembra 2017, odbilo BIRN-ov zahtev da dostavi dokumentaciju o sprovedenoj istrazi, uprkos tome što je utvrdilo da nema odgovornih za požar u kome je izgoreo tramvajski depo u Beogradu, o čemu je BIRN već pisao.

Tužilaštvo je obrazložilo da bi se dostavljanjem dokumentacije koju je tražio BIRN „moglo ugroziti vođenje krivičnog postupka, ukoliko po saznanju novih činjenica i novih dokaza, tužilaštvo eventualno donese odluku o pokretanju krivičnog postupka…“.

Poverenik u Rešenju koje je dostavljeno BIRN-u pobija odluku Tužilaštva, između ostalog, i činjenicama iz kojih proizilazi da „u pogledu traženih informacija postoji pojačan interes javnosti da sa istima bude upoznata i da su iste od značaja za ostvarivanje uvida u rad Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu u predmetnom slučaju“. Poverenik dodaje da bi dostupnost traženih informacija doprinela otklanjanju sumnje u zakonitost rada Tužilaštva.

Do požara u leto 2014. godine u Depou je radilo 160 zakupaca pijačnih tezgi, a osim objekata, u požaru je uništena i sva roba.

Nikada nije saopšteno ko je odgovoran zbog paljenja objekata u vlasništvu Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.

Grad Beograd je prodao trgovinski kompleks Depo po ceni od 4.125.000 evra postignutoj na javnoj aukciji 9. oktobra ove godine. Kupac je firma BKA Development koja je, prema podacima Agencije za privredne registre, osnovana 26. septembra 2017.

Izraelskim investitorima koji zapravo stoje iza kupca firme BKA Development, kako to tvrdi njen zastupnik Miša Marković, pripalo je 4.316 kvadratnih metara zemljišta i objekata koji se nalaze na pomenutoj lokaciji. Reč je o izraelskim kompanijama Yossi Avrahami i Almogim holdings koje u Beogradu već grade na prostoru bivše Američke ambasade u Ulici kneza Miloša.