Više tužilaštvo u Beogradu ima rok od 15 dana da ponovo donese odluku o zahtevu BIRN-a za dostavljanje informacija o smrti advokata Vladimira Cvijana, bivšeg saradnika dva srpska predsednika, navodi se u odluci Poverenika za informacije od javnog značaja.

Poverenik je time poništio prethodnu odluku Višeg javnog tužilaštva koje je odbilo da BIRN-u dostavi tražene dokumente uz obrazloženje da su informacije već objavljene.

BIRN je dan nakon što je objavljena vest da se Vladimir Cvijan utopio još 5. januara 2018,  o čemu se ništa nije znalo  više od tri godine, od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zatražio kopiju rešenja kojim je utvrđeno da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka   kao i obrazloženje takve odluke. 

BIRN je, takođe, zatražio da Tužilaštvo dostavi i kopiju službene beleške koju je javni tužilac ili zamenik javnog tužioca dužan da sastavi u skladu sa Pravilnikom o upravi u javnim tužilaštvima. 

Naime, javni tužilac ili njegov zamenik dužni su da sastave službenu belešku u slučaju kada u toku ili na kraju istrage ili u toku glavnog pretresa donesu odluku o odustajanju od daljeg krivičnog gonjenja, kao i kada odluči da nema mesta pokretanju krivičnog postupka, kao što je bilo u konkretnom slučaju. 

Dostavljanje tog dokumenta moglo bi javnosti da omogući da sazna detalje u vezi sa okolnostima smrti ovog bivšeg javnog funkcionera, budući da prema pravilniku „službene beleške moraju da sadrže opis postupanja u predmetu i preduzetih radnji, sažet opis činjeničnog stanja koje se hronološki izlaže, ukoliko ne postoje razlozi zbog kojih bi trebalo izlagati na drugi način, kao i pravnu ocenu krivičnopravnog događaja“.

“Informacija već objavljena”

Dva dana nakon podnošenja zahteva, Više javno tužilaštvo je donelo rešenje kojim je BIRN-ov zahtev od 16. marta ove godine odbilo uz obrazloženje da organ javne vlasti ne mora da dostavi traženu dokumentaciju ukoliko se radi o informaciji koja je već objavljena i koja je dostupna javnosti na internetu. 

Tužilaštvo se, naime, pozvalo na svoje saopštenje koje je u međuvremenu objavilo, a u kom je navodeno da je u konkretnom slučaju naložena obdukcija, zajedno sa toksikološkom analizom, kako bi se utvrdio identitet preminulog lica i uzrok smrti i da je nakon dostavljanja izveštaja policije i obdukcionog zapisnika sa toksikološkim analizama utvrđeno da je u pitanju Vladimir Cvijan, rođen 1976. godine, koji je preminuo “usled utapanja”.

Iz ovog saopštenja se, međutim, ne vide rezultati i zaključci obukcionog nalaza sa toksikološkom analizom, njihovo tumačenje i obrazloženje tužilaštva. Ne vide se ni okolnosti pod kojima se utapanje dogodilo, kada je i kako Cvijan dospeo do obale Dunava i na kom se mestu tačno utopio, ko ga je i kada poslednji put video, da li je tužilaštvo saslušalo nekoga u vezi sa ovom smrću i slično.

Zbog svega toga BIRN je uložio žalbu, koju je Poverenik uvažio i naložio Višem tužilaštvu u Beogradu da ponovo odluči o podnetom Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.  

U rešenju Poverenika, između ostalog, se navodi da se iz dosadašnjeg postupanja Tužilaštva u vezi sa zahtevom BIRN-a „ne može sa sigurnošću utvrditi“ da je Više javno tužilaštvo pre donošenja rešenja o odbijanju BIRN-ovog zahteva, razmatrao primenu člana zakona koji određuje da se informacija ne mora dostaviti tražiocu ukoliko bi time bilo povređeno pravo na privatnost, ali koji i definiše  izuzetke tog pravila.

Navodi se, naime,  da se taj član ne primenjuje  ukoliko se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, a naročito ako se radi o nosiocu državne i političke funkcije i ako je informacija važna s obzirom na funkciju koju to lice vrši.

Zato se to ističe i u rešenju Poverenika, u kom, između ostalog piše da su „u konkretnom slučaju tražene informacije u vezi sa Vladimirom Cvijanom koji je najpre od 2004. godine bio konsultant za poslove stručne analize iz oblasti prava za potrebe kabineta tadašnjeg predsednika Borisa Tadića i sekretar Pravnog saveta predsednika Srbije, a u februaru 2008. godine imenovan za savetnika navedenog predsednika i potom obavljao dužnost generalnog sekretara predsednika Srbije”.

Takođe se navodi da je “nakon 2010. godine, zbog neslaganja sa procesom reizbora sudija, Cvijan napustio kabinet predsednika i postao funkcioner Srpske napredne stranke, čiji poslanik postaje 2012. godine, da bi 2013. godine započeo sa bavljenjem advokaturom, nakon otvorenog neslaganja sa politikom Srpske napredne stranke i napuštanja iste“.

Više javno tužilaštvo u Beogradu novu odluku o zahtevu BIRN-a mora da donese u roku od 15 dana od dana prijema rešenja Poverenika.

Tri godine ćutanja

Podsetimo, informaciju o tome da je Vladimir Cvijan preminuo, o čemu više od tri godine javnost, ali ni njemu bliske osobe nisu ništa znale, objavio je 15. marta ove godine magazin Tabloid, nakon čega se, dan kasnije, oglasilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, navodeći da je telo, tada nepoznate muške osobe, pronađeno na 1.164 km desne obale Dunava. Telo je bilo na udaljenosti od oko sedam metara od obale.

“Dežurni tužilac po službenoj dužnosti naložio je obdukciju leša, zajedno sa toksikološkom analizom, kako bi se utvrdio identitet preminulog lica i uzrok smrti. Nakon dostavljanja izveštaja policije i obdukcionog zapisnika, sa toksikološkim analizama, utvrđen je identitet preminulog – Vladimir Cvijan, rođen 1976. godine, koje lice je preminulo usled utopljavanja. Na telu pokojnog nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na mehaničke povrede, a iz rezultata toksikološkiih analiza moglo se zaključiti da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo”, navedeno je u saopštenju. 

Tokom narednih mesec dana do javnosti su stigle još neke informacije o ovoj misterioznoj smrti i to uglavnom iz dokumenata koja je na Tviteru objavio advokat Ivan Ninić. 

Jedan od njih je i izveštaj koji je nakon upućenog zahteva, Ninić dobio iz Bezbednosno-informativne agencije koja je po objavljivanju vesti o Cvijanovoj smrti obavila informativne razgovore sa bivšim radnikom Jugoslovenskog rečnog brodarstva koji je pronašao njegovo telo, sa neimenovanim predstavnikom Advokatske komore i bivšom Cvijanovom suprugom. 

Iz ovih izveštaja koji su pisani između 22. i 25. marta ove godine, saznali smo da ni bivša supruga nije znala da je Cvijan mrtav, a da je Advokatska komora o njegovoj smrti bila obaveštena u leto te 2018, ali da nisu našli za shodno da o tome obaveste kolege i javnost.