Nema povoda za sumnju da je direktorka Javnog preduzeća Vršac pod političkim pritiskom oslobođena optužbi da je donirala SNS novcem tog preduzeća.

Međutim, odluka tužioca o odbačaju krivične prijave nije dovoljno argumentovana, zaključak je Poverenika za samostalnost tužilaca.

BIRN je od Poverenika za samostalnost tužilaca Gorana Ilića u martu 2018. godine zatražio da ispita da li je u pomenutom postupku bilo političkog ili kakvog drugog nedozvoljenog uticaja na rad javnog tužilaštva u Vršcu.

BIRN je proveru inicirao pošto je analizirajući postupak uočio niz nelogičnosti.

Tužiteljka je, na primer, utvrdila da direktorka opštinskog komunalnog preduzeća jeste plaćala autobuse za potrebe SNS-a novcem tog javnog preduzeća, ali da to – nije krivično delo. BIRN je o ovom slučajno detaljno pisao.

Poverenik za samostalnost tužilaca je izvršio uvid u predmet i, između ostalog, dopisom zatražio od tužiteljke Pavlović da se izjasni da li je u konkretnom predmetu na njen rad vršen bilo kakav politički ili drugi nedozvoljen uticaj.

Tužiteljka je u svom odgovoru istakla da je „u svemu postupala zakonito i da nikakav politički, niti neki drugi uticaj nije vršen na njen rad, niti je bilo ko uticao na odluku u konkretnom predmetu“.

Goran Ilić je na osnovu izjave tužiteljke kao i na osnovu dobijenih dokumenata zaključio da „u konkretnom slučaju nije bilo povoda da se posumnja u postojanje eventualnog političkog pritiska“.

On je takođe objasnio da Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva „nema ovlašćenje da ulazi u postupanje nadležnog tužioca u pojedinačnom predmetu, niti može da daje uputstva za rad“.

Ilić, međutim, dodaje i da „činjenica da nije bilo povoda za sumnju da je bilo političkog pritiska, sama po sebi nije dovoljna za izvođenje zaključka da je očuvan utisak o samostalnosti“.

Stoga je, kaže, odluku tužilaštva u Vršcu razmatrao i sa stanovišta načina na koji je obrazložena, odnosno da li je tužilac očuvao utisak o samostalnosti javnog tužilaštva.

„Za takav utisak presudno je da postupak bude pravilan kao i da sadržina odluke bude sveobuhvatna, jer se samo tako isključuje utisak o mogućoj pristrasnosti. Međutim, rešenje OJT Vršac o odbacivanju krivične prijave (…) sadrži uopštene i nedovoljno individualizovane razloge“.

Ilić posebno ukazuje da je tužiteljka donela odluku generalnog karaktera i bez dovoljno posebne argumentacije kada je zaključila da je ugovorima o plaćanju autobusa SNS-u isključivo naneta šteta “Invest stanu“ d.o.o. (ranije ime za JP Vršac, prim. aut.) i da u isti mah time nije pribavljena korist toj partiji u čijem interesu su zaključeni ugovori.

Nadležnosti Poverenika za samostalnost tužilaca

Pozicija Poverenika za samostalnost javnog tužilaštva ustanovljena je odlukom Državnog veća tužilaca (DVT) iz aprila 2017. godine.

Tom odlukom, određeno je da poslove Poverenika obavlja zamenik predsednika DVT-a.

U Veću tu funkciju trenutno obavlja Goran Ilić, koji je istovremeno i zamenik Republičkog javnog tužioca, a nalazi se i na čelu Udruženja tužilaca Srbije, poznatog po oštrim kritikama stanja u pravosuđu.   

Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva je ovlašćen da ukazuje na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet, predlaže Veću preventivne mere u cilju jačanja samostalnosti i integriteta, sarađuje sa etičkim odborom i disciplinskim organima, kao i drugim organima i organizacijama koje se bave pitanjima samostalnosti i integriteta, obaveštava Veće i javnost o postojanju političkog i drugog nedozvoljenog uticaja na rad javnog tužilaštva.

Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva nema ovlašćenje da odlučuje o eventualnim nepravilnostima i nelogičnostima u radu javnog tužioca.

Poverenik odluke javnih tužilaštava može da razmatra i sa stanovišta dužnosti javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca da očuvaju poverenje u samostalnost javnog tužilaštva.