Predrag Mikić, dugogodišnji bliski saradnik Tomislava Nikolića, nezakonito je upisao Višu tehničko-tekstilnu školu u Leskovcu 2006. godine, pokazuje presuda do koje je BIRN došao.

U istom gradu, godinu dana kasnije prebacio se u Višu poslovnu školu gde je za manje od godinu dana položio svih dvadeset ispita. Prvi ispit je položio u decembru 2007. godine, a diplomu više škole stekao je u oktobru 2008. godine.

Postupak sticanja diplome u ovoj školi u nezabeleženo kratkom roku nije bio predmet krivične prijave, istrage i optužnice koja je podignuta 2010. godine za delo falsifikovanja upisne dokumentacije.

U optužnici stoji da je Predrag Mikić diplomirani ekonomista, što ukazuje da je posle više škole završio i fakultet, ali BIRN nije došao do kredibilne potvrde o načinu na koji je on stekao ovu akademsku titulu.

U Predsedništvu Srbije su odbili da daju podatke gde i kada je Mikić završio fakultet, dok Mikić  nije želeo za BIRN da komentariše način na koji je upisao i završio višu školu.

Mikića drugi upisali u školu

Pravosnažnom presudom Višeg suda u Leskovcu, 29. jula 2014. godine, za delo zloupotrebe službenog položaja osuđen je direktor Više tehničko-tekstilne škole u Leskovcu Ljubiša Milenković na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana.

Dokazano je da je Milenković falsifikovao dokumenta o upisu Predraga Mikića koji nikada nije polagao prijemni ispit.

Ovom presudom nije obuhvaćen Mikić jer na suđenju nije utvrđena njegova odgovornost za falsifikovanje dokumenata prilikom upisa u školu.

Mikiću je pomogla profesorka iz Leskovca Miroslava Stojanović, i to, kako sama kaže, bez njegovog znanja. Ona je „na svoju ruku“ pitala direktora Više tehničko-tekstilne škole da upiše Mikića, a potom ga je sa tom upisnicom prebacila na Višu poslovnu školu gde je radila u to vreme.

Miroslava Stojanović je svedočila da je Mikić zakasnio na prijemni ispit za upis na Višu poslovnu školu u školskoj 2006/2007. godini, ali da mu je ona poručila da je moguće da se naknadno pojavi neko mesto.

„Sa Predragom nije razgovarala, niti joj je on dao odobrenje da ga eventualno upiše na Višoj tehničko-tekstilnoj školi, ali je sama došla na tu ideju“, navodi se u njenom svedočenju pred sudom u Leskovcu.

Takođe, Stojanović je svedočila da Mikića nije poznavala,  a kao razlog za upis kandidata koji nije prošao redovnu upisnu proceduru navela je želju da se poveća broj studenata iz drugih gradova. Ona je uzela od Mikića 20 hiljada dinara i dokumenta, i otišla kod Milenkovića u Višu tehničko-tekstilnu školu.

Direktor Više tehničko-tekstilne je potpisao upisnicu za Mikića iako ovaj nije ni polagao prijemni. Na kraju je direktor osuđen zbog falsifikovanja službenih isprava i zloupotrebe službenog položaja na uslovnu kaznu zatvora od godinu dana.

Ništavost diplome

Kada je napokon upisao željenu Višu poslovnu školu Mikić je veoma brzo i uspešno završio studije.

Viša poslovna škola iz Leskovca je akreditovana državna visokoškolska ustanova sa tradicijom od 40 godina i trenutno ima oko hiljadu studenata. U rukovodstvu Više poslovne škole kažu za BIRN da se ne sećaju još nekog studenta sem Mikića koji je ovu školu završio za godinu dana.

Za manje od deset meseci Mikić je položio dvadeset ispita sa tri različite godine studija i već u oktobru 2008. godine stekao zvanje ekonomiste.

Iako se talentovanim studentima u izuzetnim okolnostima omogućava da studiraju po ubrzanom programu, prema saznanjima BIRN-a u slučaju studenta Mikića ova procedura nije sprovedena.

Na pitanje da li je Mikić studirao po ubrzanom programu, sekretar škole Radomir Stojanović kaže:

„Ne. Mi imamo sistem koji se primenjuje kod vrhunskih studenata, mada se to vrlo retko dešava, ali Mikić nije ubrzano studirao“.

Član 101. Zakona o visokom obrazovanju predviđa da se diploma može oglasiti ništavom ako „imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na način i po postupku utvrđenim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove“.

Mikić po svemu nije ispunio sve predispitne obaveze, niti je pohađao predavanja, tako da je validnost njegove diplome pod znakom pitanja.

Na pitanje, pod kojim okolnostima trogodišnje studije mogu da se završe za godinu dana, u Ministarstvu prosvete kažu da je neophodno tražiti izjašnjenje direktora i izvršiti uvid u dosije studenta kako bi se moglo konkretno odgovoriti.

Mikićev dosije je u policiji više od šest godina, dok direktorka Više poslovne škole Milena Marjanović nije želela da komentariše slučaj pod izgovorom da je ona rukovodilac škole tek nešto više od godinu dana.

Ipak, nije mogla da sakrije čuđenje: „To je neobično, nema govora da je tako nešto uobičajno“.

Preduzetnik, savetnik i student

Predrag Mikić slovi za bliskog prijatelja Tomislava Nikolića još iz vremena dok je predsednik bio jedan od vođa Srpske radikalne stranke.

Njihovu blisku vezu možda najbolje demnostrira podatak iz Katastra nepokretnosti da je Mikić vlasnik više od četiri hektara zemlje u Bajčetini nadomak Kragujevca, rodnom mestu i omiljenom prebivalištu predsednika Nikolića.

Mikić je od 2012. godine na funkciji savetnika za privredu predsednika Srbije.

Pored bliske veze sa Tomislavom Nikolićem, na mesto savetnika predsednika ga je preporučila i bogata poslovna karijera. Mikić ima, ili je imao, upravljačke funkcije u brojnim firmama, pretežno trgovinskim i građevinskim. Rođen je u Prištini, a veći deo života i radne karijere proveo je u Kraljevu.

Pre nego što je stekao diplomu ekonomiste na Višoj poslovnoj školi u Leskovcu, imao je zvanje prodavca mešovite robe koje je stekao u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prištini. Ovu zanatsku školu završio je 1982. godine sa dovoljnim uspehom i prosečnom ocenom 2,2.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta “Digitalna lupa: saradnja online medija u potrazi za političkom odgovornošću” koji je podržala ambasada Velike Britanije u Beogradu. Sadržaj ovog teksta ne odražava stavove ambasade Velike Britanije