Predstavnici MUP-a, tužilaštva i medijskih udruženja potpisali su u ponedeljak, 26.12.2016. godine, Sporazum o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara koji bi trebalo da obezbedi bolju zaštitu novinara.

Sporazum, koji je predviđen Akcionim planom za Poglavlje 23, potpisan je godinu dana posle prvih dogovora o njemu.

Sagovornici BIRN-a, koji su i potpisnici ovog Sporazuma, slažu se da je Sporazum dobar prvi korak u postizanju boljeg uvida u to koliko su novinari ugroženi, ali i da od načina njegove implementacije zavisi koliko će se uspešno evidentirati pretnje i napadi na novinare, analizirati i rešavati ti slučajevi.

Biljana Popović Ivković, državna sekretarka u Ministartstvu unutrašnjih poslova, za BIRN kaže da Sporazum nije samo posledica obaveze koju Srbija ima na putu ka pridruživanju EU, već iskrene želje svih strana, potpisnika ovog sporazuma, da se ostvari kvalitetna komunikacija i bliskija saradnja od dosadašnje.

Reč je o memorandumu o saradnji, koji ni na koji način nije obavezujuć. Njegov cilj je da omogući bolju komunikaciju između novinara i državnih organa koji su nadležni da rešavaju probleme pretnji i napada na njih.

Dragan Janjić, urednik agencije Beta, koji je u ime NUNS-a potpisao ovaj Sporazum, smatra da problem pritisaka i pretnji usmerenih na novinare i medije, ovim nije rešen, ali da je uspostavljen jedan alat koji može da bude jako koristan i koji će podsticati nadležne organe da budu agilniji u sprovođenju svojih obaveza. To da li će se primenjivati zavisi, ne od novinara, već pre svega od organa vlasti.

„Ovo može da bude i neka vrsta preventive, ukoliko bi se radilo dobro i ukoliko bi saradnja bila dobra, onda bi to moglo da utiče na obeshrabrivanje pretnji”, kaže Janjić.

Sporazum predviđa formiranje stalne radne grupe čiji će članovi biti upravo predstavnici državnih organa i novinarskih udruženja koji su potpisali ovaj dokument.

Stalna radna grupa bi trebalo da osim analize dosadašnjeg načina komunikacije i stepena otvorenosti nadležnih institucija prema medijima, organizuje obuke novinara  o osnovama informacione bezbednosti i primene mera zaštite, ali i u pogledu prava na krivičnopravnu zaštitu u vezi sa poslovima koje obavljaju.

Pored toga, organizovaće i obuke za pripadnike tužilaštva i policije kako bi bolje razumeli i efikasnije rešavali probleme sa kojima se novinari i mediji susreću.

Veliki problem predstavlja nepostojanje jedinstvene evidencije pretnji i napada na novinare, jer potpuno različite podatke imaju medijska udruženja, policija i tužilaštvo.

Predrag Blagojević, predsednik Upravnog odbora Asocijacije onlajn medija, pozdravlja potpisivanje Sporazuma posebno iz razloga što će konačno biti usklađene baze podataka o napadima na novinare koje vode novinarska udruženja i tužilaštvo.

„Činjenica je da neki slučajevi jesu prijavljeni udruženjima, a nisu MUP-u i tužilaštvima, što ne znači da su tužilaštvo i policija trebalo da se prave nemi. Razlike postoje u evidencijama i dobro je što bi sada te razlike trebalo da se smanje”, navodi Blagojević.

Ljiljana Smajlović, predsednica UNS-a, se nada da će Sporazum podstaći novinare da prijavljuju sve napade.

„Trebalo bi da dobijemo jasniju predstavu o ugroženosti novinara, kada svi napadi budu prijavljeni i evidentirani po istoj metodologiji. Dobijaćemo i povratne informacije o tome šta se preduzima kako bi napadači bili procesuirani”, smatra Smajlović.

Veran Matić, predsednik Komisije za istragu ubistava novinara, zbog svog iskustva sa radom Komisije, napravio je inicijalni tekst i prvu verziju ovog Sporazuma koja je doživela različite modifikacije kroz komentare i filtere udruženja novinara, tužilaštva i MUP-a.

Takođe, prema njegovim rečima, u ovom trenutku ne postoji sprega između Komisije za istragu ubistava novinara i stalne radne grupe, ali će svakako saradnja biti nešto što se podrazumeva.

„Mi imamo jedno veoma ozbiljno iskustvo u radu, tako da pretpostavljam da će ovoj radnoj grupi biti potrebna neka vrsta pomoći. Mi imamo svoju misiju i ona je fokusirana i skoncentrisana na istraživanje ubistva novinara Milana Pantića. Ako bude predloga da radna grupa i Komisija učestvuju u istragama tih starih slučajeva i napada i pretnji i pokušaja atentata i ubistava, verovatno ćemo podržati i taj deo posla”, objašnjava Matić.