Pozivajući se na anonimnu dojavu u vidu mejla, narodna poslanica Ujedinjenih regiona Suzana Grubješić je polovinom novembra za skupštinskom govornicom rekla da je Radulović kao stečajni upravnik zaradio skoro 50 miliona dinara.

Predstavnici URS-a za BIRN su potvrdili da oni nisu imali zvanične podatke već su se poslužili anonimnom dojavom koja im je stigla u stranku. Do ovog iznosa Grubješić nije došla uz pomoć zvaničnih podataka, već slobodnom računicom:

„Ako je tačno da je prosečna nadoknada 100,000 dinara mesečno po stečajnom upravniku i onda pogledate da se radi o periodu o šest godina i 15 firmi, dođete do cifre od oko 49,5 miliona dinara“.

Ovo su predstavnici URS-a ponovili još nekoliko puta u javnosti ne otkrivajući detalje ovakve računice. Radulović nije javno komentarisao ove „optužbe“ koje su se i ranije objavljivale u „Kuriru“ i kasnije u skupštinskoj raspravi prilikom rekonstrukcije Vlade Srbije u avgustu 2013. godine.

Prema podacima do kojih je BIRN došao, Radulović je za osam godina vodio 17 stečajnih postupaka, od kojih je pet okončano.  Preliminarne nagrade i naknade za redovne troškove isplaćene su mu u vrednosti od 20 miliona dinara, a neisplaćene obaveze iznose 14 miliona.

BIRN je navedene podatke dobio od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Grubješić je u svom skupštinskom izlaganju postavila i pitanje da li je tačno da je Radulović sve vreme dobijao nadoknadu kao stečajni upravnik za angažovanje u svakoj od firmi ponaosob.

Zakonima o stečaju i stečajnom postupku predviđeno je da stečajni upravnik ima pravo na nagradu za svoj rad i naknadu troškova (putnih troškova, troškova telefonskih računa itd.). Konačna visina naknade i nagrade određuje se po okončanju stečajnog postupka i zavisi od obima posla, vrednosti stečajne mase i poslovnih rezultata stečajnog upravnika.

Takođe, uz odobrenje stečajnog sudije upravnku se i pre okončanja stečaja mogu isplatiti deo nagrade i naknade, takozvane preliminarne isplate.

Podaci do kojih je došao BIRN pokazuju da je Radulović za vođenje 17 stečajnih postupaka dobio 16 miliona dinara kao preliminarne nagrade i nešto više od četiri miliona kao naknadu troškova.

Po okončanju postupaka Radulović može da očekuje isplatu nagrada u vrednosti od sedam miliona dinara i isplatu naknada troškova od sedam miliona.

Između ostalog Grubješić je u svom „optužujem“ govoru rekla da se protiv Radulovića trenutno vode tri disciplinska postupka zbog nesavesnog obavljanja posla i postavila pitanje: „Da li je tačno da je jedan postupak okončan i Saši Raduloviću izrečena kazna od 100,000 dinara i javna opomena?“

S obzirom da se radi o javnoj opomeni odgovor na ovo pitanje nalazi se na sajtu  Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Na veb stranici Agencije vidi se je tokom 2011. godine izrečeno 26 opomena, među kojima se jedna odnosi i na Radulovića.

Prema podacima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 1995. godine pokrenuto je nešto više od 5,000 stečaja (samo od 2005. pokrenuto je 4,500 stečaja).

Do novembra 2013. godine zaključeno je i završeno 2,387 stečaja, a prosečno vreme trajanja za 5,000 stečaja  je 26 meseci.

U prethodnih osam godina licencirano je 450 stečajnih upravnika, a trenutno je aktivno njih 313.

STEČAJNI POSTUPCI SAŠE RADULOVIĆ

(u prvoj tabeli su nagrade i naknade Saše Radulovića kao fizičkog lica, u drugoj kao poverenika u stečajnim postupcima koje je vodila Agencija za privatizaciju i u trećoj tabeli su informacije o svim stečajnim postupcima)