Agencija je donela ovakav zaključak posle postupka koji je vodila na osnovu pitanja koje joj je BIRN uputio 20. marta 2017. godine, nakon što su se pojavile indicije da je stranački predizborni spot, u kojem Vučić svojoj nastavnici Nadi „Ajkuli“ vraća knjigu pozajmljenu pre 35 godina, snimljen u biblioteci Narodne skupštine Republike Srbije.

Kako član 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije u stavu 2. propisuje da „funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata“, BIRN je poslao upit Agenciji da li je u konkretnom slučaju Zakon prekršen.

Posle više od 5 meseci stigao je odgovor u kom se navodi da „Narodna skupština ne može izdavati prostorije u zakup, niti zaključivati komercijalne ugovore u tu svrhu, i na taj način ostvarivati sopstveni prihod…“

Međutim, uprkos tome i konstatciji da član 29. Zakona ne dozvoljava korišćenje javnih resursa za stranačku promociju, Agencija u dopisu upućenom BIRN-u koji je potpisala v.d. direktora Verka Atanasković, tvrdi da „u konkretnom slučaju nema osnova za odlučivanje o postojanju povrede odredaba Zakona o Agenciji.“

U objašnjenju se navodi da se Agencija poziva na dopis koji joj je Skupština uputila u aprilu ove godine, nakon pokretanja postupka provere, u kom se poziva na stav 3. istog člana Zakona o Agenciji koji predviđa izuzetke: „Funkcioner može da koristi javne resurse radi zaštite lične bezbednosti, ukoliko je takva upotreba javnih resursa uređena propisima iz te oblasti ili odlukom službi koje se staraju o bezbednosti funkcionera“.

Dalje, navodi se da na osnovu Uredbe o određivanju poslova bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, predsednik Vlade ima pravo na bezbednosnu zaštitu i da je pod bezbednosnom zaštitom i zgrada Narodne skupštine.

„Imajući u vidu da je Uredbom uređeno pitanje bezbednosne zaštite određenih lica i objekata, kao i nespornu činjenicu da je Aleksandar Vučić tokom vršenja javne funkcije predsednika Vlade imao pravo na bezbednosnu zaštitu, pa samim tim je to pravo imao i tokom snimanja navedenog spota u Bibilioteci koja je u krugu objekata koji imaju bezbednosnu zaštitu“, zaključuje se u dopisu Agencije BIRN-u.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija ocenjuje da stav Agencije za borbu protiv korupcije nije valjano obrazložen.

“U ovom slučaju okolnost da je Vučić kao premijer uživao bezbednosnu zaštitu i da se objekat Narodne skupštine bezbednosno štiti, nisu od značaja za utvrđivanje poštovanja zakona. Van svake sumnje je da bi Vučić uživao bezbednosnu zaštitu i da je spot, umesto u skupštinskoj biblioteci, snimao u nekoj javnoj biblioteci koja se inače ne štiti, ili u biblioteci nekog fakulteta u privatnom vlasništvu”.

Pored ovoga, Agencija je utvrdila i da Aleksandar Vučić nije prekršio Zakon ni u više javnih nastupa tokom predizborne kampanje, kao na primer prilikom posete Federike Mogerini Narodnoj skupštini, prilikom službenih poseta Velikoj Plani, novom centru kompanije Etihad i privatnom gazdinstvu Ćirić Agro u Titelu.

Agencija je zauzela stav da prilikom davanja izjava Vučić nije promovisao političku partiju kojoj pripada i njen program niti je u ovim situacijama naveo ime stranke čiji je predsednik, što bi predstavljalo povredu zakona.

Na isti način ocenjena je i Vučićeva izjava bečkom Standardu u kojem je rekao da je odluku o kandidaturi na predsedničkim izborima doneo zbog stabilnosti u zemlji i naveo da bi u protivnom bila velika verovatnoća da SNS izgubi izbore, čime bi se dozvolilo nekim ljudima da vrate zemlju u prošlost…“

Prema tumačenju koje je dostavljeno BIRN-u, u ovom slučaju radi se o odgovoru na novinarsko pitanje, čime nije prekršen zakon.