Sutkinja Prvog osnovnog suda u Beogradu Lidija Atlagić donela je presudu kojom je troje dece Marije i Siniše Mali poverila ocu na negu, čuvanje i vaspitavanje, saznaje BIRN.

U presudi u koju je BIRN imao uvid navodi se da majka može da viđa decu svake srede u trajanju od 4 sata, kao i svakog drugog vikenda.

Takođe, deca će moći da provode sa majkom polovinu letnjeg i zimskog raspusta, svaki drugi rođendan dece, svaki drugi državni praznik.

Marija Mali se presudom obavezuje da plaća alimentaciju od 30.000 dinara mesečno ukupno za svo troje dece.

U obrazloženju presude navodi se da je sud iskazu Siniše Malog „u celosti poklonio veru kao logičnom, kategoričnom i ubedljivom“.

Dalje, navodi se da je Centar za socijalni rad procenio da u interesu dece da ona treba da budu poverena majci na staranje, kao i da je Siniša Mali kao strana u postupku, imao primedbe na nekompetentnost stručnjaka CZR-a.

Sud dalje navodi da nije prihvatio to mišljenje „jer je nalaz dat na osnovu informativno obavljenog razgovora samo sa parničnim strankama, bez detaljnog opserviranja stranaka kao i njihove zajedničke maloletne dece ponaosob i zajedno sa roditeljima“.

Zbog toga je, kako piše u presudi, sud imenovao komisiju veštaka, koja je zaključila da decu treba poveriti ocu.

U obrazloženju presude piše da je sud to mišljenje veštaka prihvatio u celosti kao „objektivan, nepristrasan i stručan, dat od strane stručnih i kompetentnih lica“.

Takođe sud konstatuje da primedbe Marije Mali na pomenutu komisiju veštaka nisu prihvaćene, „jer ni na koji način nisu dovele u pitanje kompetentnost veštaka, objektivnost i stručnost samog nalaza, kao i metodologiju rada“.

Sud ocenjuje da je u interesu dece da se povere ocu na samostalno staranje, jer on „poseduje adekvatne roditeljske kapacitete, brižan je i trudi se da deci obezbedi sve što je neophodno za njihov normalan rast i razvoj, da im obezbedi sigurnost i spokoj i da ih zaštiti od bilo kakvih, za njihov uzrast neprimerenih informacija, sukoba između njega i protivtužene-tužilje kao njihove majke, arbitriranja i slično“.

Tokom postupka je, kako piše u obrazloženju suda, utvrđeno i da Siniša Mali ostvaruje mesečni prihod od 102.764 dinara, da je uzeo u zakup stan od 154 kvm i da za njega plaća zakupninu od 1.500 eura mesečno uz pomoć pozajmice od oca od 30.000 eura, te da je zbog toga u mogućnosti da plaća mesečne troškove.

Takođe se navodi da ni Marija ni Siniša Mali ne snose troškove školovanja dece, već da to čine njegovi prijatelji iz inostranstva.

S druge strane, sud je utvrdio da su rashodi Marije Mali „bitno veći od njenih realnih prihoda“, budući da nema stalno zaposlenje.

Slobodan Ružić, advokat Marije Mali kaže da je ova odluka za njega očekivana.

„Sutkinja Alagić je vodila taj postupak potpuno nefer u odnosu na Mariju Mali, pa nisam ni očekivao da odluka bude drugačija. Ta odluka je potpuno nepravedna odluka i očekujem da će je Apelacioni sud ukinuti“.

I Marija Mali kaže da je znala da sudija od odluke i onoga što je do sada sprovodila, neće odstupiti, ali da se nadala da će bar u vezi sa modelom viđanja, biti uviđavnija prema njoj i deci.

„Na poslednjem ročištu 7. februara ja sam pitala sutkinju da li mogu nešto da kažem i ona mi je dopustila, iako to nije praksa. Pitala sam je da li se seća da kada sam prvi put svedočila da sam vam rekla da mi je Siniša kazao – sudija je moja. Da sećam se, rekla je ona, i kroz podneske ste to više puta napominjali. Pa eto, kažem, desilo se baš to. Čestitam gradonačelniku, pobedio je kao gradonačelnik, ali kao otac i čovek nije, niti će“, kaže za BIRN Marija Mali.

Marija Mali nedavno je za medije progovorila o sudskom postupku u kojem njen bivši suprug, koristeći svoju poziciju i moć, navodno pokušava da joj oduzme decu.

Siniša Mali je u julu prošle godine podneo tužbu kojom je zatražio da se izmeni sudska odluka kojom su prilikom razvoda braka 2015. godine, deca poverena na podeljeno roditeljsko staranje.

Uprkos proceni Centra za socijalni rad da decu treba poveriti majci, sutkinja Lidija Alagić, odredila je Komisiju veštaka, koja je donela oprečni nalaz, a tri dana kasnije sud je usvojio privremenu meru kojom su deca poverena na staranje ocu.

Marija Mali tada je iznela optužbe na račun sutkinje Alagić, advokata Dragana Krajnovića, kao i na veštake koji su bili angažovani na ovom slučaju.

Ona je tada rekla da nije jedina žena koja se suočava sa tim problemom i da je već opštepoznata stvar da su u većini slučajeva koje vodi Dragan Krajnović uvek isti principi oduzimanja starateljstva, jer su u pitanju uvek iste sudije počev od Osnovnih preko Višeg do Apelacionog suda.

Slučaj Marije Mali skrenuo je pažnju javnosti na još sličnih slučajeva, čiji je zajednički imenitelj – isti sudija, advokat i veštak.