BIRN je u svrhu istraživanja koje je objavljeno u oktobru 2014. godine u dva navrata, 2013. i 2014. godine, zahtevao informacije o korisnicima, vrednostima i namenama svake pojedinačne donacije i sponzorstva, kao i datume zaključivanja ugovora i period njihovog trajanja.

Telekom na ove zahteve nikada nije odgovorio, a u međuvremenu je kažnjen sa ukupno 400,000 dinara zbog nepoštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.

„Telekom Srbija“ je preduzeće u državnom vlasništvu i u obavezi je da odgovara na zahteve za pristup informacijama, ali uporno odbija da to čini sa obrazloženjem da je kao telekomunikacioni operator izložen tržišnoj konkurenciji, pa bi objavljivanjem podataka o poslovanju bio u neravnopravnom položaju u odnosu na privatne kompanije VIP i Telenor.

Kada Poverenik iscrpi sve zakonske mogućnosti, kao poslednja opcije ostaje obraćanje Vladi Srbije koja ima mogućnost da neposrednom prinudom sprovede Zakon i naloži Telekomu da dostavi tražene informacije.

Poverenik je to učinio sa dva dopisa od 26.09.2016. godine, kojima se obratio Vladi Srbije za zahtevom da obezbedi izvršenje Rešenja kojima je Telekomu prethodno naložio dostavljanje informacija.