Pred tročlanim sudskim većem posebnog odeljenja za organizovani kriminal kojim je predsedavao sudija Dušan Milenković, tužilaštvo  i odbrana izneli su završne reči u postupku koji traje od 29. marta 2017. godine.

Tužilaštvo zahteva zatvorsku kaznu u trajanju od najmanje 4 godine i 6 meseci, dok odbrana traži da optuženi bude oslobođen.

Presuda će biti izrečena 14. juna 2019. godine.

U optužnici se navodi da je Goran Krstić zloupotrebom svog položaja predsednika suda koristio stvarni uticaj prema upravniku preduzeća u stečaju ,,Polet“, Ivici Stojkoviću, kako bi omogućio kupovinu ,,Poleta“ bivšoj direktorki tog preduzeća, Danojli Matijašević putem nagodbe.

Sa druge strane, navodi se da je Krstić za tu uslugu tražio nagradu u iznosu od 10 000 evra preko bivšeg predsednika opštine Bor, Branislava Rankića, koji je posredovao u komunikaciji između Krstića i Matijašević.

Krstić je uhapšen 9. decembra 2016. godine u kafiću ,,Triton” u Zaječaru. Tada je Danojla Matijašević donela, u dogovoru sa policijom, novčanu nagradu za Gorana Krstića u iznosu od  10 000 evra i predala mu ispod stola.

Taj novac je izdvojen iz operativnog fonda MUP-a, koji je kasnije u njega i vraćen, a cela akcija je bila snimljena policijskim, kao i bezbednosnim kamerama kafića.

Pored Krstića, tom prilikom uhapšeni su i Rankić i Stojković, takođe osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem, kao i primanje novčane nagrade. U međuvremenu Rankić je zaključio sporazum o priznanju krivice.

Oštećena Danojla Matijašević, kao ni njen pravni zastupnik nisu prisustvovali ročištu.

Zamenik javnog tužioca Saša Radulović je u završnoj reči rekao da su u dokaznom postupku utvrđene činjenice koje se okrivljenom stavljaju na teret, kao i da su prihvaćeni svi relevantni dokazi koji se  zasnivaju na izjavama svedoka, praćenim telefonskim pozivima, ali i audio i video snimcima.

Radulović je ukazao na nedoslednost u argumentaciji okrivljenog Krstića. Naime, primopredaja novca u zaječarskom kafiću ,,Triton“  snimljena je video kamerama, što je bilo prikazano kao dokazni materijal na sudu. Tužilac je naveo da se na snimku jasno vidi da je Krstić uzeo novac, iako je Krstić izneo argument da mu je zbog manje hirurške intervencije bila nepokretna leva ruka.

Sud je odbio predlog okrivljenog da se obavi medicinsko veštačenje, smatrajući da nisu postojale fizičke smetnje.

Odbrana je negirala tvrdnje tužilaštva i iznela stav kako Krstić nije učinio krivično delo trgovina uticajem. Nakon zastupnika okrivljenog, Dejana Dragića, Goran Krstić je lično izneo argumente u svoju odbrarnu.

Međutim, okrivljeni Krstić je u svoju odbranu rekao da: ,,snimak primopredaje ne postoji, videli smo snimak kese, a novac je ubačen u kesu bez mog znanja“.

Osporavajući prikazani video materijal, Krstić je dodao da nisu uzeti u obzir snimci svih policajaca, kao i snimci sa bezbednosnih kamera iz kafića.

Budući da se Krstiću na teret stavlja da je omogućio prodaju borske klanice ,,Polet“ putem neposredne pogodbe, advokat odbrane, Dejan Dragić, izneo je argument da svaki bivši vlasnik preduzeća u stečaju koje se prodaje ima pravo da predloži ponudu za neposrednu pogodbu, a da stečajni upravnik mora da je razmotri i da je kasnije prosledi odboru poverioca koji o ponudi odlučuje, čime tvrdi da Krstić nije učinio krivično delo trgovina uticajem.

Veza Poleta i sudije

Obavljajući funkciju predsednika Privrednog suda u Zaječaru, Goran Krstić bio je nadležan za predmete preduzeća u stečaju.

Budući da je ,,Polet“ bio u višegodišnjem stečaju, početkom 2016. godine utvrđeno je da taj predmet treba da bude završen do kraja 2016. godine.

Krstić je naveo da su se svi dogovori oko budućnosti ,,Poleta“ odvijali van njegovog uticaja. Izjavio je da nije bio zainteresovan za tok predmeta i da su svi relevantni podaci oko postupka objavljivani na sajtu suda.

Kao zainteresovani kupac pojavila se bivša direktorka tog preduzeća Danojla Matijašević. Međutim, ona se nije pojavila ni na jednoj od tri licitacije koje je organizovao stečajni upravnik Ivica Stojković povodom prodaje ,,Poleta”, kako je naveo Krstić.

On je obavestio da se Branislav Rankić interesovao za postupak i kako ga je često zvao kako bi se raspitivao za njegov tok.

Takođe, naveo je da je Matijašević nenajavljeno dolazila kod njega u kancelariju pokušavajući da se dogovori oko budućnosti ,,Poleta“.