Trenutni broj tužilaca, sudija i njihovih saradnika nije dovoljan da se obavi ovako obiman posao, a u isto vreme plate su im male, saglasni su sagovornici BIRN-a.

Ivan Simonović iz Niša kaže da je u Posebnom odeljenju tužilaštva u Nišu bilo predviđeno 15 zamenika i da smatra da je upravo toliko njih trebalo da bude na raspolaganju 1. marta, jer je tada bio najveći udar.

„Međutim, imamo samo devetoro zamenika. Imamo veliki broj starih predmeta, a pored toga u ovih šest meseci mi smo dobili prijave za još 404 lica, a tu su i neke druge prijave, tako da je ozbiljna opterećenost“, kaže Simonović.

I u novosadskom odeljenju je angažovan manji broj zamenika od predviđenog, pa umesto 20, u prvih šest meseci ovaj obiman posao obavljalo je njih devet.

„Krenulo se sa ovom procenom, da se sa time startuje, a da se onda, naknadno, eventualno poveća broj izvršilaca. Ja se iskreno nadam da će biti“, kaže novosadski tužilac Daković i dodaje da Ministarstvo pravde ulaže napore da se reši i pitanje prostora, gde bi posebno odeljenje bilo smešteno.

Sa upola manjim kapacitetom rade i u Posebnom odeljenju tužilaštva u Kraljevu, u kom je od predviđenih 15, na početku radilo osam, a trenutno ima svega sedam zamenika tužilaca.

I u Beogradu je umesto 25 predviđenih, bilo angažovano tek 17 zamenika tužilaca. Osim njih, na predmetima je predviđeno da radi i 14 tužilačkih pomoćnika.

„Razlog zbog čega nisu raspoređeni svi zamenici je trenutni nedostatak prostornih i tehničkih kapaciteta čije se rešavanje očekuje u skorijem periodu“, navodi se u pisanom odgovoru iz Posebnog odeljenja Višeg tužilaštva u Beogradu.

Zbog malog priliva predmeta iz tužilaštva, sudijama je naloženo da osim predmeta iz nadležnosti posebnih odeljenja, sude i predmete za krivična dela iz nadležnosti redovnih sudova.

I sudije, poput tužilaca, imaju primedbe na zarade.

Sudija Borivoj Pap iz Novog Sada ističe da je sudijama i zaposlenima u posebnim odeljenjima ostala ista plata koju su imali i do sada.

„Ako je tendencija zakonodavca da to bude posebno specijalizovano odeljenje, da radi najosetljivije predmete koji su vrlo teško dokazivi, koji su medijski propraćeni, koji nose određenu specifičnu težinu, mislim da sudije, tužioci i policajci koji rade na tim predmetima, treba da budu adekvatno nagrađeni“, kaže Pap navodeći da su taj problem izložili nadležnima, ali da nema nikakvog odgovora.

Da bi plate trebalo povećati, smatra i sudija Milan Davidović, rukovodilac posebnog odeljenja Višeg suda u Kraljevu, dok sudija Aleksandar Teodosić iz Niša ističe da „država ne želi da pogura pravosuđe“ i da je za bolje kadrove, neophodno popraviti materijalni status.

„Ako ste hteli od posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije da napravite neku vrstu elitnog odeljenja, trebalo je da date drugačije uslove da bi se ljudi prijavili na te konkurse“, kaže Teodosić.

Osim neodređene najave da će u „narednom periodu Ministarstvo pravde nastaviti da sprovodi sve aktivnosti potrebne za obezbeđivanje što boljih uslova za rad tužilaštava i sudova“, konkretni plan za angažovanje nedostajućih kadrova u odgovoru BIRN-u nije naveden.

Povratak na glavni tekst                                Nastavak: Finansijski forenzičari

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira fondacija National Endowment for Democracy (NED). Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora.