Marija Janković

05/12/2016

Marija Janković

Sindikati bez budućnosti

Zastrašeni ili potkupljeni, sindikati u Srbiji i drugim bivšim jugoslovenskim republikama su spali na niske grane i izneverili radnike koje je trebalo da zaštite