Pred sudskim većem Višeg suda u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje pripadnicima Žandarmerije posle odluke Apelacionog suda da vrati postupak na početak zbog manjkavosti u prethodnom suđenju.

O odluci Apelacionog suda više čitajte ovde.

Okrivljeni pripadnici žandarmerije odlučili su da se u ovom postupku brane ćutanjem.

Povodom saslušanja novih svedoka koje je Apelacioni sud naložio – Nebojše Anđelkovića i Senada Koštića koji su okrivljenima pretpostavljeni, zamenik javnog tužioca Saša Drecun rekao je da smatra da su svi svedoci saslušani, kao i da ne zna „na osnovu kojih dokaza je Apelacioni sud ukinuo presudu“.

Advokati okrivljenih žandarma zahtevali su da se osim svedoka koja je predložio Apelacioni sud, saslušaju ponovo svi svedoci, a među predloženim novim svedocima naveli su Dragana Šekanića, Vladimira Gvozdenovića i Miroljuba Vidojkovića.

Aleksandar Ćurčić, advokat odbrane, rekao je da se zalažu da se novinarska ekipa TV N1 ponovo sasluša neposredno na glavnom pretresu.

Osim toga, odbrana zahteva i ponovno sudsko-medicinsko veštačenje, pošto smatraju da je „izvršeno veštačenje bilo duboko protivrečno“.

Kao nove dokaze zahtevaju i da se dostavi izveštaj o kretanju okrivljenih, kako bi se vremenski utvrdilo kada su na kojoj poziciji bili, a koji se, kako kažu, može videti zahvaljući uređajima koje su koristili za komunikaciju.

Advokat okrivljenog Predraga Mitrovića smatra da je „nužno ponovo izvesti dokaze i da događaj u optužbi ne liči na sebe jer je istrgnut.“

„Ovde se celina događaja ne može videti ako se ne izvedu svi dokazi“, rekao je Saveljić .

Povodom drugog dela koje se okrivljenima stavlja na teret, a to je „napad na službeno lice“, advokati okrivljenih postavili su pitanje da li su oštećeni uopšte bili na vojnom zadatku i dodali da se to može utvrditi uvidom u spise koji nose oznaku „strogo poverljivo“.

Glavni pretres prekinut je zbog isteka radnog vremena, a nastavak suđenja zakazan je za 2. novembar 2018. godine, na kome će biti određeno koje će dokazne radnje biti sprovedene u ponovnom postupku.

O tome kako se policija spremala za ovaj događaj čitajte ovde.