Balkanska istraživačka mreža (BIRN) je pismom želela da skrene pažnju na alarmantna dešavanja u Srbiji, u kojima srpski premijer i drugi visoki državni zvaničnici pokušavaju da uguše svaku vrstu kritike vlasti, bilo da je reč o organizacijama, bilo o pojedincima.

Prošlo je tačno mesec dana otkad je BIRN Srbija napadnuta zbog objavljivanja istraživanja koje se bavi pitanjima od javnog interesa. Umesto odgovora, Vlada je novinare BIRN-a nazvala plaćenicima, špijunima i lažovima koji rade protiv nacionalnih interesa. Intenzitet napada pro-vladinih medija na BIRN je opao, ali ti napadi nisu potpuno prestali.

Pismo je upućeno organizacijama kao što su Committee to Protect Journalists, Amnesty International, Human Rights Watch, Helsinki Committee for Human Rights, International Press Institute zbog kontinuiranih napada na našu organizaciju.

Ove organizacije se pozvaju da reaguju zbog zabrinjavajućeg trenda gušenja medijskih sloboda i kritičkih glasova u društvu.

U međuvremenu, druge organizacije i nezavisne institucije, kao što su Fond za humanitarno pravo i Zaštitnik građana našle su se na udaru kao izdajnici i plaćenici, što šalje jasnu poruku o tome šta čeka svakog ko odluči da javno kritikuje vlast u Srbiji.

Otkad je počela kampanja protiv BIRN-a, više od 40 organizacija civilnog društva pozvalo je srpsku vlast da zaštiti javni interes i da odgovore na pitanja koja je BIRN postavio, a neke od njih su sa BIRN-om pokrenule debatu na temu slobode govora.

Već duže vreme odnos međunarodne zajednice prema regionu je bio takav da je u prvi plan isticana stabilnost na račun demokratskih sloboda. U slučaju Srbije, to znači da sve dok Srbija sarađuje i učestvuje u dijalogu sa Kosovom pod pokroviteljstvom EU, stav je da se ne obraća pažnja na druge zabrinjavajuće pojave.

BIRN izražava duboku zabrinutost zbog ovakvog razvoja situacije za koju se ocekuje da će se i dalje pogoršavati.