Evropska federacija novinara ističe da je dobila zabrinjavajuće izveštaje koji se tiču prljave kampanje protiv nezavisnih i istraživačkih novinara BIRN-a, CINS-a i KRIK-a.

Pozivajući se na Deklaraciju Međunarodne federacije novinara o principima postupanja novinara, predsednik Evropske federacije novinara, Mogens Bliher Bjeregard izrazio je solidarnost sa ugroženim novinarima i dodao da će novinari klevetu, uvredu i neosnovane optužbe smatrati kao teške povrede profesije.

Predsednik EFJ pozvao je vlast u Srbiji da izbegne stvaranje neprijateljskog okruženja za rad novinara, koji već pate zbog loših uslova rada.

Evropska federacija novinara podsetila je da je u Izveštaju Evropske Unije o napretku Srbije za 2015. godinu napomenuto da vlast u Srbiji treba da stvori povoljno okruženje u kome sloboda izražavanje može da se ostvari bez ometanja, pretnji i fizičkih napada, a podsticanje nasilja nad novinarima i blogerima treba javno osuditi.

Pored toga u izveštaju se ističe da izjave državnih zvaničnika u vezi sa istraživačkim novinarstvom nisu bile pogodne za stvaranje ambijenta u kome se sloboda izražavanja može obavljati nesmetano.