„Konkursna komisija smatra da projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom i pravovremenom i potpunom informisanju…” – navodi se u predlogu odluke Konkursne komisije grada Pančeva na osnovu koje je određeno da se projektu tabloida Informer pod nazivom “Pančevo za dve godine 1,9 milijardi investicija” dodeli 500 hiljada dinara na konkursu za sufinansiranje medijskih sadržaja.

Prema Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, jedan od uslova pri odlučivanju upravo treba da bude da li je medij kršio profesionalne i etičke standarde.

Tabloid Informer od početka 2017. godine do danas ima devet izrečenih javnih opomena Saveta za štampu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije i to zbog diskriminacije, širenja govora mržnje, neistinitog i tendencioznog izveštavanja.

Međutim, iz odluke Komisije koja je odlučivala u slučaju grada Pančeva, ne vidi se da li su prekršaji Informera uopšte i razmatrani.

Pored Informera, od onih medija koji su u poslednjih godinu dana kršili kodeks novinara tu je i Srpski telegraf kojem je dodeljeno takođe pola miliona dinara sa istim obrazloženjem.

Prema podacima sa sajta Saveta za štampu, Srpski telegraf u poslednjih godinu dana ima sedam javnih opomena zbog kršenja Kodeksa.

Od televizija, pola miliona dinara je dobio i TV Happy kojem je Regulatorno telo za elektronske medije izreklo opomenu zbog kršenja Kodeska emitera kao i meru upozorenja zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima.

Ovo nije prvi put da Pančevo sufinansira medijske sadržaje u medijima koji krše profesionalne i etičke standarde.

Isto se desilo i na konursu 2017. godine kada je komisija dodelu novca Informeru, Srpskom telegrafu i Pančevcu obrazložila time da iako su uzete u obzir izrečene mere Saveta, da je “izjava od strane aplikanta o preduzetim merama i aktivnostima nakon izrečenih mera dovoljno ubedljiva“.

Komisija je tada navela da time želi da podrži ove medije da se ubuduće pridržavaju preporuka i mera Saveta za štampu i da ih primenjuju u daljem radu.

Na ovogodišnjem konkursu, najviše novca je dobilo RTV Pančevo, 6 miliona dinara, isto koliko i produkcija Vagner  koja će sadržaj emitovati na ovoj televiziji.

Nedeljnik Pančevac je dobio 5 miliona dinara a portal epancevo.rs nešto malo više od 4 miliona dinara. Ukupno je nagrađeno 25 projekata.

Ovaj tekst nastao je u okviru projekta „Javni novac za javni interes“, koji sprovode BIRN, NUNS i SĆF, a finansira Evropska unija. Stavovi izrečeniu ovom tekstu predstavljaju stavove autora i ne odslikavaju stavove EU.