Krivično delo poreske utaje trebalo bi da bude u nadležnosti posebnih odeljenja – mišljenje je većine naših sagovornika.
„Mislim da bi poreska utaja trebalo da bude kod nas, bar stav treći. Ja sam iznenađen da poreska utaja nije kod nas“, konstatuje niški tužilac Simonović.

I sudija Pap iz Novog Sada, poput tužioca Simonovića, kaže da mu nije jasno zašto to delo nije u nadležnosti posebnih odeljenja, jer je to je direktna šteta za budžet i Republiku Srbiju, dok su im, s druge strane, data neka krivična dela za koja nema opravdanja da budu u nadležnosti posebnih odeljenja.

„Imali smo krijumčarenje dva teleta, 13 ovaca ili 300 kilograma krastavaca. Nisu to krivična dela tolike ozbiljnosti da zaslužuju da budu kod nas“, navodi Pap.

Designed by macrovector / Freepik

Sa ovime se ne slažu u kraljevačkom tužilaštvu u kom smatraju da krivično delo poreske utaje ne treba da bude u nadležnosti posebnih odeljenja, jer se ne radi o krivičnom delu čiji su osnovni elementi koruptivni.

U Posebnom odeljenju tužilaštva u Beogradu objašnjavaju da se krivično delo poreska utaja u „posebnim odeljenjima“ sada procesuira u okviru krivičnih postupaka u situaciji kada je reč o tzv. jednistvenom postupku i kada se ova dela javljaju zajedno sa nekim drugim krivičnim delima iz nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije.

Povratak na glavni tekst        Nastavak: Nedovoljan broj tužilaca i saradnika

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira fondacija National Endowment for Democracy (NED). Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora.