Opasnosti od zračenja po stanovništvo, pacijente i zaposlene nema, slažu se i u KCS-u i u Agenciji, iako Klinički centar Srbije (KCS) više od godinu dana upotrebljava  gama nož, aparat za najdelikatnije neurohirurške intervencije, bez prethodno dobijene licence Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, o čemu je BIRN već pisao.

Kako kažu u obe ove institucije za BIRN licenca nije izdata iz administrativnih razloga.

U dokumentaciji, koju je KCS trebalo da dostavi ovoj Agenciji nadležnoj da izda licencu za upotrebu gama noža, nedostaju ugovori o radu, uverenja o zdravstvenoj sposobnosti i uverenja o osposobljavanju za rad sa izvorima jonizujućih zračenja za pojedina lica koja su navedena na spisku profesionalno izloženih lica, koji je KCS ranije priložio, objašnjavaju u Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja.

Dodatno, nedostaje i detaljnija dopuna tehničke specifikacije uređaja.

Profesorka dr Danica Grujičić, načelnica Odeljenja za neuroonkologiju KCS i Gama centra, kaže da ne zna zbog čega sva potrebna dokumentacija za izdavanje licence nije predata na vreme Agenciji i da je papirologiju prepustila tehničkoj službi i inženjerima.

„Nije ugrožen nijedan pacijent, nijedan pacijent nije izgubio glavu zato što je zračen na gama nožu, niko od osoblja nije ugrožen, sva merenja su urađena, fizičari to vrlo regularno rade, ali ako se traži licenca za nešto, ima da se dobije i tačka. Ja tu nemam odbranu, nemamo licencu, ali odbijam mogućnost da je mogao bilo kakav incident da se dogodi i da pacijent ili zaposleni nastradaju’’, kaže profesorka Grujičić za BIRN.

U Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja ističu da Agencija, kao regulatorno telo, procenjuje da li Klinički centar koristi gama nož kako treba i to kroz Projekat mera radijacione sigurnosti i bezbednosti za korišćenje gama noža, koji im je KCS dostavio.

„Ovde su rađene prave procene doza zračenja, ne sa pacijentom nego sa fantomima i to kolika je doza zračenja za glavu, koliki je rizik za lekara, tehničara, pacijenta. Ovo je sa našeg aspekta najbitniji dokument koji potvrđuje da oni to tamo dobro rade, ukoliko ga 100 posto poštuju, jer mi radimo sa dokumentima, nismo tamo 24 sata’’, kaže za BIRN Maja Eremić-Savković pomoćnica direktora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije.

S obzirom na to da KCS više od godinu dana leči ljude gama nožem bez dozvole za korišćenje pitali smo Agenciju da li je reagovala po ovom pitanju.

Oni komentarišu da nisu reagovali, jer „licenca nije ni dodeljena, pa nema šta da im se oduzme“, odnosno kada Agencija dodeli licencu za korišćenje nekog uređaja, može i da kontroliše da li se on pravilno koristi.

Gama nož u Nacionalnom gama centru, Foto: BETA

Sva potrebna dokumentacija za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti propisana je članom 5 posebnim Pravilnikom.

Kako Eremić-Savković iz Agencije navodi pored već spomenutih ugovora i uverenja, Klinički centar Srbije će morati da dopuni dokumentaciju za licencu i obnovljenim izveštajem o dozimetrijskoj kontroli i uverenjima o etaloniranju elektronskih dozimetara, jer su u međuvremenu istekli, a Pravilnik propisuje da ne budu stariji od godinu dana.

Klinički centar Srbije je u junu 2015. godine dobio saglasnost Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja za probni rad gama noža, što je inače obavezan uslov za dobijanje licence za korišćenje.

Prema dokumentaciji Agencije, koja je dostavljena BIRN-u, Klinički centar Srbije je zahtev za izdavanje licence uputio 15. decembra 2015. godine, mesec dana nakon što je gama nož pušten u rad.

Kako za BIRN objašnjava profesorka Grujičić, nakon teksta koji je BIRN objavio, dogovoreno je da se ova procedura ubrza i da se u što kraćem roku sprovede Zakon, odnosno dostavi dokumentacija koja nedostaje, kako bi dozvola za rad gama noža bila i formalno odobrena.

Aparat je kupljen pre dve godine, novcem koji su izdvojile Vlada Srbije i Agencija za kontrolu letenja i koštao je više od pola milijarde dinara, a Nacionalni gama centar u Kliničkom centru Srbije otvoren je u novembru 2015. godine, kada je i počela primena gama noža u lečenju.

Za prvih 15 meseci upotrebe gama noža, tačnije do sredine februara 2017. godine tretirano je oko 950 pacijenata, pokazuje statistika koju vodi Klinika za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Kako za BIRN kaže profesorka Grujičić, ranije su u inostranstvo na ovakve tretmane išli samo ljudi sa dobroćudnim tumorima, između 100 i 120 njih godišnje, dok se danas u Gama centru leče uglavnom pacijenti iz Srbije, stranaca je tek 7 odsto.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira fondacija The Balkan Trust for Democracy (BTD). Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne izražavaju stavove donatora.