BIRN je od Fondacije Novi Sad 2021 tražio podatke u vezi sa javnom nabavkom u vrednosti od oko 250 hiljada evra, u kojoj su posao dobile firme sa kojima je povezan direktor Fondacije Nemanja Milenković, o čemu je BIRN pisao.

Ugovor o uslugama marketinga i promocije projekta Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture dodeljen je grupi ponuđača My Exit Adventure, Exit Team i Fondaciji Exit, u kojima je Milenković prethodno bio angažovan.

Zahtevom od 18. jula 2018. godine od Fondacije su tražene informacije u vezi sa ovom javnom nabavkom, odnosno kopije izveštaja o sprovođenju javne nabavke – izveštaj o utrošenom novcu.

Postupajući po žalbi od avgusta ove godine, Poverenik je doneo rešenje kojim se Fondaciji nalaže da BIRN-u informacije dostavi u roku od pet dana.

Osim toga, istim zahtevom tražene su informacije o radu Saveta za Youth Creative Polis, koje je Fondacija, ukoliko ih poseduje, takođe dužna da dostavi u predviđenom roku.

Youth Creative Polis je novi omladinski centar predviđen projektima Evropska prestonica kulture 2021 i Evropska prestonica mladih 2019 koji će se nalaziti u delu grada poznatijem kao Kineska četvrt.

Jedan od članova Saveta za razvoj Kineske četvrti je Nemanja Milenković kao predstavnik Fondacije Novi Sad 2021.

O mestu gde će se nalaziti ovaj centar, na kom su nekada bili umetnički ateljei, klubovi i zanatske radnje BIRN je pisao u tekstu Novi Sad 2021: Nevolje u kineskoj četvrti.

Iako je taj deo grada iseljen, porušen i raščišćen, još uvek nije poznato ko će Kineskom četvrti upravljati nakon rekonstrukcije, kao i šta će biti sa nekadašnjim zakupcima.