Dragomir Jovanović, inspektor Opštine Novi Beograd, izašao je 26. avgusta 2016. godine na teren kako bi proverio navode iz telefonske prijave primljene dan ranije da se u jednoj ulici na Bežanijskoj kosi, izvode bespravni građevinski radovi.

„U pokušaju da izvrši službenu dužnost, fotografiše objekat i sačini zapisnik o inspekcijskom nadzoru, sprečen je od strane pripadnika obezbeđenja, kako je rečeno, ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije“, navodi se u dopisu koji je poptisala Tatjana Đukić, šefica Odseka za inspekcijske poslove Opštine Novi Beograd, upućenom BIRN-u kao odgovor po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja.

Tatjana Đukić u odgovoru navodi i da „se građevinski inspektor uredno legitimisao uniformisanom licu uz objašnjenje da je na teren izašao po primljenoj prijavi“, ali je uprkos tome „bez obrazloženja priveden u policijsku stanicu Novi Beograd gde je zadržan nekoliko sati“. Đukićeva navodi i da su ga službenici MUP-a prilikom legitimisanja više puta upitali da li zna ko živi na adresi koja se nalazi u nesporednoj blizini.

U policijsku stanicu privedena je i Tatjana Đukić, jer je primila poziv za izlazak na teren. I ona je dala izjavu o celom događaju, odnosno o „redovnoj inspekcijskoj proceduri“.

U dopisu BIRN-u ona navodi i da je inspektoru Jovanoviću prilikom saslušanja oduzeta memorijska kartica službenog foto-aparata.

„Kako na licu mesta nije bilo moguće sačiniti zapisnik o inspekcijskom nadzoru, a napravljeni snimci su oduzeti, ovo Odeljenje nije imalo elemenata da formira predmet inspekcijskog nadzora i vodi upravni postupak u ovoj upravnoj stvari“.

Za Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava ovaj događaj predstavlja ozbiljno kršenje zakona, koje veoma liči na neke druge slučajeve odsustva vladavine prava i neadekvatne reakcije policije.

„Ovo je ozbiljna samovolja, demonstriranje sile, a ako imate podršku onog ko bi silu trebalo da sprečava, onda to poprima ozbiljne razmere. Ovo zahteva ozbiljnu odgovornost ljudi koji su u ovom događaju učestvovali“, kaže Antonijević i dodaje da se može govoriti i o krivičnom delu zloupotrebe službenog položaja.

Mašine rade bez dozvole, policiju zanima ko zove inspekciju

Prema podacima iz katastra, na prijavljenoj adresi na Bežanijskoj kosi na kojoj su, navodno, izvođeni radovi bez dozvole, nalazi se i kuća ministra policije Nebojše Stefanovića (BIRN adresu neće objaviti kako ne bi bilo povređeno pravo na privatnost ili ugrožena bezbednost stanara te ulice).

Kako pisanim putem nismo dobili odgovor na pitanja o vrsti radova koji su izvođeni, za te odgovore zamolili smo Đukićevu i u telefonskom razgovoru. Rekla je da zbog okolnosti opisanih u dopisu, nema precizne informacije, ali da je, prema navodima inspektora, verovatno reč o popločavanju dela ulice ispred nekoliko kuća i prilaza tim kućama. Na tom potezu nalazi se i kuća ministra policije.

BIRN je uspeo da dođe do službenih beleški sačinjenih tokom policijskog saslušanja dvoje inspektora iz kojih se mogu videti još neki detalji u vezi sa ovim slučajem.

U belešci sa saslušavanja inspektora Dragomira Jovanovića navodi se da je on po izlasku na teren, zatekao građevinske radove, odnosno mašine i radnike, u susedstvu kuće ispred koje su, po prijavi, izvođeni nedozvoljeni radovi. Prema adresi navedenoj u belešci, radnici i mašine bili su ispred broja u kojem se nalazi kuća ministra policije.

Prema rečima inspektora zavedenih u službenoj belešci, kada je izašao na lice mesta sa namerom da uradi ono što mu je posao, dok je fotografisao radove ispred objekta, na delu zelene površine između ulice i trotoara, prišao mu je čovek u civilu, koji je „brzometno izvadio službenu legitimaciju“ na kojoj je, kako kaže, jedva uspeo da pročita da na njoj piše „Žandarmerija“.

Taj civil je od građevinskog inspektora zatražio da se legitimiše, a inspektor mu je objasnio zbog čega je tu i na uvid dao svoju službenu legitimaciju. Međutim, pripadnik Žandarmerije zatražio je od inspektora da mu na uvid da ličnu kartu, kao i da obustavi sve svoje aktivnosti i da pređe na drugu stranu ulice. Inspektor Jovanović je učinio kako mu je rečeno, ali nije hteo da na uvid da ličnu kartu jer, kako je objasnio, službeno lice na službenoj dužnosti to dokazuje samo svojom službenom legitimacijom, što je on već bio učinio.

Kada je prešao na drugu stranu ulice, prema svedočenju Jovanovića, prišao mu je drugi čovek koji se predstavio kao „službeno lice“, ali to nije dokazao legitimacijom i, takođe, od ovog građevinskog inspektora zatražio ličnu kartu. On je Jovanoviću rekao i da mora na tom mestu da ostane „određeno vreme“ i da ne sme da se udaljava.

Prema policijskom zapisniku, Jovanović je tu zadržan 15 minuta, a majstori koji su izvodili radove (ispred ministrove kuće i bez dozvole), nastavili su da rade, uprkos tome što ih je ovaj građevniski inspektor „usmeno upozorio i naredio“ da moraju da prekinu radove dok ne pokažu odgovarajuću dokumentaciju.

Nakon petnaestominutnog čekanja, pojavila se i patrola policije koja je, takođe, od Jovanovića tražila da se legitimiše, a potom su ga odvezli u policijsku stanicu Novi Beograd, gde je pola sata davao izjavu.

Međutim, Jovanović je, po svemu sudeći, u policiji proveo znatno duže, budući da je prilikom davanja izjave u policiji, Tatjana Đukić rekla da joj se inspektor Jovanović telefonom javio u 10 sati tog dana da joj kaže da je priveden u policiju, jer je slikao radove koji se izvode na spornoj lokaciji na Bežanijskoj kosi.

Kako BIRN saznaje, policiju je tokom saslušanja zanimalo ko je inspekciji prijavio nedozvoljene radove, dok u policijskim beleškama piše i da su Jovanović i Đukićeva saslušani na osnovu člana 286 stav 2 u vezi sa članom 288 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku.

Uz službenu belešku, inspektoru Jovanoviću izdata je i potvrda o privremenom oduzimanju foto-aparata marke Kenon, a službeni aparat policija je oduzela pozivajući se na član 147 Zakona o krivičnom postupku.

A u tim članovima piše da policija može pozivati građane radi prikupljanja obaveštenja, uz jasno naznačavanje razloga pozivanja, te ako „postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti“. Takođe, navodi se i da se privremeno mogu oduzeti predmeti „koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku“.

Po čijem nalogu radi policija

Tragom napomene na policijskom dokumentu sa saslušanja inspektora Jovanovića da je „službena beleška uzeta uz konsultaciju sa javnim tužiocem Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu, Borisom Pavlovićem“, BIRN se obratio tužilaštvu sa pitanjima da li je u vezi sa ovim slučajem bilo komunikacije između policije i tužilaštva, kakav je nalog policiji dao tužilac i da li je naložio da se građevinskom inspektoru oduzme službeni foto-aparat.

Međutim, na pitanja koja smo uputili Trećem osnovnom tužilaštvu, odgovore nismo dobili. U tom tužilaštvu nam je rečeno da tužilac trenutno nije tu, ali nismo dobili informaciju kada će biti i da li i kada odgovore možemo da očekujemo.

U pomenutom dopisu, tužioca Pavlovića smo pitali i da li je nakon saslušanja inspektora Dragomira Jovanovića i Tatjane Đukić Tužilaštvu stigao pisani izveštaj o postupanju policije i šta je Tužilaštvo preduzelo na osnovu tog izveštaja, a zanimalo nas je i da li je Pavlović konsultovan i u vezi sa saslušavanjem Đukićeve, budući da se u policijskoj službenoj belešci sa tog saslušanja, ne navodi da su mere preduzete na osnovu konsultacija sa tužilaštvom.

Milan Antonijević smatra da je za preduzimanje mera policije, morala postojati odluka tužilaštva. Ako toga nije bilo, prekršena su brojna prava, u ovom slučaju, službenih lica koja su sprečena u obavljanju svoje dužnosti – od nezakonitog zadržavanja do oduzimanja imovine.

On kaže i da treba ispitati da li su policajci na terenu postupali po nečijem nalogu: „da li je bilo bilo kakve komunikacije između onih koji su postupali na terenu i nadređenih, i ako jeste, mora se utvrditi na osnovu čega su oni doneli odluku o privođenju nekog lica“, zaključuje Antonijević.

Tužilac koji je želeo da ostane anoniman, rekao za BIRN da je, sudeći po raspoloživim podacima, policija očigledno imala dovoljno podataka da je reč o službenom licu, građevinskom inspektoru koji se legitimisao, ali je uprkos tome priveden u policiju, gde mu je oduzet foto-aparat za koji je, prema navodima iz beleške, utvrđeno da je službeni. Veliko je pitanje da li su takav nalog mogli dobiti od tužioca, kaže naš sagovornik:

„Da sam je bio tužilac sa kojim su obavljene konsultacije, verujem da ne bih izdao takav nalog da su mi prenete sve činjenice koje su predočene u službenoj belešci“. Veliko je, međutim, pitanje šta je tužilac zaista rekao, kaže sagovornik BIRN-a.

Usmene konsultacije između policije i tužilaštva su česte i zakonite, kaže dalje ovaj tužilac, ali napominje da je policija nakon preduzetih mera, morala da podnese tužiocu pisani izveštaj o događaju, na osnovu čega bi tužilac dalje postupao.

Sagovornik posebno napominje i da je tužilac morao da naloži Sektoru unutrašnje kontrole MUP-a Srbije da istraži slučaj i utvrdi da li su službenici policije u konkretnom slučaju preduzeli mere koje nisu u skladu sa zakonom, na šta upućuju dostupni podaci.

Ministru policije, Nebojši Stefanoviću, BIRN je poslao pitanja preko Biroa za komunikacije MUP-a Srbije. Pitali smo ga, između ostalog, po kom osnovu su pripadnici njegovog obezbeđenja sprečili građevinskog inspektora Odeljenja za inspekcijske poslove Opštine Novi Beograd u obavljanju službene dužnosti, po kom su osnovu privedeni Jovanović i Đukićeva, odnosno da li su postojali osnovi sumnje da su izvršili krivično delo, i ako jesu, koje.

Dalje, da li su postojali osnovi sumnje da je foto-aparatom izvršeno krivično delo, i ako jeste, koje? Takođe, po kom su osnovu policajci od saslušavanih inspektora pokušavali da saznaju ime osobe koja je prijavila sporne radove inspekciji?

Na kraju, pitali smo i ko je bio izvođač nedozvoljenih radova koji su, između ostalog, izvođeni i ispred kuće ministra policije Republike Srbije.

BIRN je elektronskom poštom poslao pitanja 15. juna 2017. godine, a iz Biroa za komunikacije nismo uspeli da dobijemo nikakvu povratnu informaciju u vezi sa ovim dopisom.

Nastavak priče pročitajte na linku OVDE.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira Britanska ambasada u Beogradu. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora.