Sve majke bez obzira na trenutni radni status trebalo bi da ostvare pravo na porodiljsku naknadu ako su tokom života radile 12 meseci, a ne 18 meseci u kontinuitetu kao što to predviđa srpski Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Ovo je glavni zaključak analize koju su po nalogu kabineta premijerke Ane Brbanić uradili nezavisni stručnjaci.

Tim za socijalno uključivanje i suzbijanje siromaštva, koji je deo kabineta premijerke Ane Brnabić, naručio je ovaj izveštaj u septembru 2018. godine.

Analizu su uradili pravnici Mario Reljanović i Ivan Sekulović i predali je vladinom Timu u jesen 2018. godine.

„Nismo upoznati šta se dalje desilo sa analizom. Nikad nismo dobili povratnu informaciju niti nam je rečeno da li su naši nalazi uzeti u razmatranje“, kažu oni za BIRN.

U izveštaju do koga je BIRN došao navodi se da su novim zakonom na „dobitku” jedino žene koje su radile van radnog odnosa i po ovom zakonu imaju pravo na naknadu, dok je svim ostalim kategorijama žena naknada manja od plate.

Iznos porodiljske naknade isti je kao i visina plate samo onim ženama koje su 18 meseci radile u kontinuitetu.

Stručnjaci ističu da je ovaj zakon samo jedan u nizu mera koje menjaju dosadašnji smer socijalne politike, sa ciljem da se smanje budžetska davanja za ovu oblast.

Osim toga, da bi pristup po kome naknada zavisi od radnog staža funkcionisao u praksi, neophodno je promeniti i Zakon o radu, ističu autori izveštaja.

Na 40 strana ove analize stručnjaci su utvrdili da su zakonom prekršene odredbe međunarodnih dokumenata koje se odnose na dužinu radnog staža pre odlaska na porodiljsko odsustvo i visinu naknade za porodilje i ponudili predlog izmena i dopuna tog zakona.

Prema direktivi Saveta EU iz 2010. godine navodi se da pravo na roditeljsko odsustvo ne može biti uslovljeno prethodnim zasposlenjem dužim od godinu dana. U Srbiji je uslov 18 meseci rada u kontinuitetu.

Takođe, Konvencija 183 Međunarodne organizacije rada nalaže da primanja ne smeju biti manja od dve trećine prethodne plate, dok majke u Srbiji dobijaju i daleko manje iznose – neke čak manje od 1.000 dinara mesečno.

Da bi pokazali kako porodiljske naknade izgledaju primenom novog zakona, autori izveštaja napravili su uporednu analizu primanja majki primenom novog i starog zakona.

Dragana Jovanović iz Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva kaže da je navedeni izveštaj stručnjaka samo radni dokument.

Pored ove analize, Tim je konsultovao predstavnike organizacija civilnog društva koji su u javnosti izrazili svoja neslaganja sa pojedinim odredbama Zakona. Tim nije objasnio koje su to organizacije.

„Nakon svih navedenih razgovora, Tim je formulisao ključne zaključke i preporuke za izmene Zakona i stavio ih na raspolaganje predsednici Vlade”, navodi se u pisanom odgovoru BIRN-u.

Iz kabineta premijerke rekli su za BIRN kako su objedinjena mišljenja o ovom zakonu dobili pre tri, četiri nedelje. Međutim, taj dokument novinarkama BIRN-a nisu dali.

Od tada se održavaju sastanci premijerke, ministra za rad Zorana Đorđevića i ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku Slavice Đukić Dejanović.

Ministar za rad Zoran Đorđević, u čijoj je nadležnosti ovaj zakon, nije odgovarao na pozive BIRN-a.

Ministarstvo na čijem je čelu nedavno je izašlo sa podacima koje je objavio portal Bebac, po kojima od 33.017 majki koje su korisnice ovog prava, njih 13.147 prima umanjenu naknadu u odnosu na platu.

Iz ovog ministarstva BIRN-u nisu objasnili šta je izvor ovih podataka.

BIRN je više puta tražio podatke o tome koliko ima korisnika prava, pod kojim uslovima rade i kolika su njihova primanja tokom odsustva. Odgovora nadležnih nije bilo.

BIRN je pisao detaljnije o problemima sa kojima su se majke u Srbiji suočile zbog novog zakona.

O Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je ekspertska grupa pri Kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije koju čini dvanaestoro stručnjaka.

Njihov zadatak je da ministrima i drugim članovima Vlade ponude rešenja kako da zakone i druga dokumenta usklade sa strateškim opredeljenjem Vlade da smanji siromaštvo.

Eksperti i Ministarstvo rada zajednički su radili na ovom poslu sve do 2012. godine kada na čelo ovog ministarstva dolazi Aleksandar Vulin koji nije imao razumevanja za istraživačku delatnost eksperata. Takvu praksu nastavio je njegov naslednik ministar Đorđević.

Kako je između ministarstva i eksperata vremenom nastao „otvoreni rat”, nađeno je kompromisno rešenje po kome su eksperti došli pod ingerenciju Kabineta premijerke Ane Brnabić, što se i desilo decembra 2017. godine.

Menadžerka Tima ipak tvrdi da ima dobru saradnju sa svim resornim ministarstvima.