Otvori bočnu navigaciju

Na prvoj liniji fronta – zaštita digitalne bezbednosti novinara u doba krize

Trajanje: Jun 2021 – Jun 2023. Donatori: EIDHR
Opis projekta: Sveprisutni trend porasta napada, pretnji i pritisaka na novinare u onlajn sferi i dalje nema adekvatan odgovor u formi mehanizama zaštite i pravnog okvira za ove pojave. SHARE Fondacija i BIRN prate povrede digitalnih prava od 2014. godine i do sada su dokumentovali na stotine slučajeva kršenja u različitim formama (od tehničkih do

Akcija za digitalna prava – unapređenje slobodnog protoka informacija i integriteta medija

Trajanje: Januar 2021 – Jun 2022. Donatori: Balkanski fond za demokratiju, MATRA program
Opis projekta: Digitalni prostor, internet, platforme i društvene mreže zauzimaju sve veću ulogu u obezbeđivanju slobode medija, prava na informisanje i neometanog protoka informacija. Ovaj prostor je naročito važan u medijskom okruženju Srbije gde je većina tradicionalnih medija skoro potpuno zatvorena za kritičke glasove koji dolaze od nezavisnih medija i organizacija civilnog društva. Digitalni prostor

Da li se zloupotrebljavaju javna sredstva? Monitoring procesa državnog finansiranja medijskih projekata

Trajanje: Jun 2020 – April 2021. Donatori: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Opis projekta:  BIRN je u fokus svojih aktivnosti javnog zagovaranja stavio problem potrošnje javnog novca u medijskom sektoru i potencijalne zluopotrebe i korupciju koji u tom procesu mogu da se jave. Netransparentna, nekontrolisana i arbitrarna potrošnja javnog novca prepoznata je kao jedan od najefikasnijih mehanizama tzv. meke cenzure, koji negativno utiče na ekonomsku održivost medija,

COVID-19 u Srbiji – izveštavanje i analize

Trajanje: April – Oktobar 2020. Donatori: Balkanski fond za demokratiju, USAID
Opis projekta: Globalna kriza, izazvana pandemijom COVID-19, skrenula je pažnju javnosti na značaj i suštinsku ulogu nezavisnog, objektivnog novinarstva. Dok mejnstrim mediji uglavnom nude informacije o krizi izazvanoj korona virusom u formi dnevnih izveštaja, postoji manjak dubljih analiza trendova, šireg konteksta i efekata koje će pandemija imati na različite aspekte našeg društva. BIRN će objaviti niz istraživanja

Pod lupom: javna ulaganja u Srbiji

Trajanje: Oktobar 2019 – Septembar 2021. Donatori: National Endowment for Democracy (NED)
Opis projekta: BIRN nastavlja sa aktivnostima promocije transparentnosti i odgovornosti Vlade putem istraživačkih novinarskih članaka. BIRN Srbija putem svoje  web platforme Javno.rs (www.javno.rs), na kojoj se trenutno hostuje 20 baza podataka prati potrošnju javnog novca i rad pravosudnih institucija. Naše baze podataka lake su za pretragu i sadrže informacije kao što su: sudski slučajevi o

Gde je mesto medija u novim politikama upravljanja internetom?

Trajanje: Septembar 2019 – Novembar 2020. Donatori: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Opis projekta: Imajući i vidu da se tokom ove i 2020. godine usvaja ili počinje primena nekoliko važnih strateških dokumenata (koje će evidentno voditi promeni regulative), sprovešćemo istraživanje koje će formulisati početne pozicije i osnažiti ulogu medija u tim pregovorima. BIRN će kroz ovaj projekat doprineti novom promišljanju medijskih politika i razvoja medija. Internet i

Monitoring vlasništva nad medijima

Trajanje: Januar – Мај 2019. Donatori: Reporteri bez granica – Nemačka
Opis projekta: Reporteri bez granica sprovode Monitoring vlasništva nad medijima u zemljama širom sveta, a BIRN Srbija po drugi put, kao partner vrši monitoring u Srbiji. Monitoring vlasništva nad medijima je instrument za istraživanje i objavljivanje, kreiranje i poboljšanje transparentnosti vlasništva nad nacionalnim medijima. Vlasničke akcije medija i odgovarajuće tržišne akcije medijskih proizvoda mogu da

Koruptivne stope nataliteta

Trajanje: Januar 2019 - April 2019. Donatori: Transparency International
Opis projekta: Novi zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom stvara konfuziju među građanima Srbije. Dok se vlast deklarativno zalaže za povećanje nataliteta, trudnice i porodilje štrajkuju širom Srbije nezadovoljne niskim primanjima tokom odsustva sa posla. Nov način obračuna naknade ostavlja žene zbunjenim i bez jasnih informacija koliko novca mogu da očekuju ako se odluče

Aktivni građani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju

Trajanje: Novembar 2018 – Novembar 2021. Donatori: USAID
Opis projekta: Stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava su nezamislivi bez aktivnog učešća civilnog društva i građana u kreiranju javnih politika, rešavanju problema, prepoznavanju i ostvarenju potencijala neophodnih za napredak jedne zajednice. Javno zagovaranje ima ključnu ulogu u jačanju demokratskih procesa i demokratskog društva utemeljenog na kulturi učešća građana u političkom procesu. Opšti cilj projekta

Pod lupom – efikasnost sudstva u Srbiji

Trajanje: Jul 2018 – Jun 2019. Donatori: National Endowment for Democracy (NED)
Opis projekta: Ovim projektom BIRN će pružiti sveobuhvatan uvid u kapacitete pravosudnog sistema u borbi protiv korupcije kroz novoosnovani mehanizam specijalnih sudova i tužilaštava zaduženih za zloupotrebu sredstava, pranja novca i utaju poreza. BIRN će na svom sajtu javno.rs objavljivati analize i istraživanja koji će pružiti građanima precizne i nepristrasne informacije o slučajevima korupcije, pristupu
UČitaj još