U izjavi za BIRN ona kaže da su se poslanici Skupštine Srbije tokom glasanja u ponedeljak 15. maja 2017. godine rukovodili političkim, a ne stručnim kriterijumima.

Prema njenom tumačenju presudni uticaj na odluku da ne bude izabrana na čelnu poziciju Prvog osnovnog suda imao predsednik Višeg suda u Beogradu Aleksandar Stepanović koji ju je prethodno, 5. marta 2017. godine, udaljio i sa privremene funkcije predsednice suda, o čemu je BIRN već pisao.

„Ovo je posledica ličnog stava predsednika Višeg suda koji je za to imao podršku u vladajućoj stranci. Prvo mi je telefonskim putem na moje insistiranje saopšteno, bez navođenja ikakvih razloga i obrazloženja, da je već trebalo da obavim primopredaju dužnosti sa novim vršiocem funkcije (v.f.) predsednika suda, za kojeg sam tek tada saznala“, kaže Bobot.

Ona veruje da razlog za njenu smenu leži u Stepanovićevom nezadovoljstvu načinom na koji je sačinila godišnji raspored poslova novoizabranih sudija u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Natalija Bobot objašnjava da je sudija Stepanović bio nezadovoljan time što pojedine mlade sudije koje su prvi put stupile na ovu dužnost, nisu odmah bile raspoređene u krivično odeljenje.

„Stepanović je usvojio prigovore novoizabranih sudija na raspored poslova, što je prvi slučaj u mojoj dvadesettrogodišnjoj sudskoj karijeri. I danas tvrdim da je ta moja odluka bila u interesu i Prvog suda i pravosuđa uopšte“, zaključuje Bobot.

Nataliju Bobot Skupština nije izabrala za predsednicu suda, iako je predlog da bude imenovana na tu poziciju stigao u parlament još 3. novembra 2016. godine i to u paketu sa kandidatima za predsednike još nekoliko drugih sudova u Srbiji. Uprkos tome što je takav predlog usvojio i Odbor za pravosuđe, na sednici Skupštine, svi drugi kandidati su dobili većinu poslaničkih glasova, dok se o Nataliji Bobot odvojeno glasalo, jer je njen izbor prethodno osporilo par poslanika vladajuće koalicije.

Bobot za BIRN kaže da njenu stručnost poslanici nisu osporili nijednim argumentom.

„Nesporno je pravo parlamenta da glasa, diskutuje i osporava predloge, ali obrazloženjem diskusije koju smo čuli, može se eventualno osporiti, po njihovim razlozima, moja politička podobnost, a nikako stručnost. Prema Pravilniku o oceni uspešnosti rada sudija i predsednika sudova, stručnost se utvrđuje, pa i osporava uvidom u rezultate rada“, zaključuje Bobot.

U vreme kada je Natalija Bobot bila predložena Skupštini za buduću predsednicu Prvog osnovnog suda, njoj je tekao već drugi mandat na mestu v.f. predsednice tog suda. To je moglo ukazivati na to da je sudija Stepanović, koji je kao predsednik Višeg suda nadležan za postavljanje v.f. predsednika osnovnih sudova u Beogradu, verovatno bio zadovoljan radom sutkinje Bobot, pošto joj je nakon prvog šestomesečnog mandata, u septembru prošle godine, odredio još jedan polugodišnji, i to uz konstataciju, kako kaže sutkinja Bobot, da bi to rešenje bilo jedino dobro za funkcionisanje Prvog osnovnog suda.

U izjavi za BIRN nakon završetka jučerašnje sednice Skupštine, Natalija Bobot kaže da je nakon tog zasedanja na videlo izašla činjenica da njoj 5. marta 2017. godine nije istekao mandat, kao je tvrdio Alkesandar Stepanović u svom obrazloženju, već da je razrešena sa mesta v.f. predsednika.

O navodima sutkinje Natalije Bobot da je u njen izbor „ruke” umešala politika, pitali smo i predsednika Višeg suda Aleksandra Stepanovića. Zamolili smo ga da nam odgovori da li je tačno da je urgirao za pojedine sudije, kao i da li je to bilo odlučujuće da sutkinja Bobot u međuvremenu postane nepodobna za predsednicu suda.

U pisanom odgovoru iz Višeg suda piše da navodi sutkinje Bobot „apsolutno nisu tačni“ i da „predsednik Višeg suda u Beogradu niti je uticao, niti prema Ustavu Republike Srbije može da utiče na odluke zakonodavnog tela, pa ni na konkretnu odluku Narodne skupštine Republike Srbije“.

U dopisu se dalje navodi da predsednik Višeg suda u Beogradu nije tražio od sudije Bobot da pojedine novoizabrane sudije rasporedi u druga odeljenja niti je na bilo koji način uticao na donošenje odluke o izmeni Godišnjeg rasporeda poslova tadašnjeg vršioca funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, sudije Natalije Bobot.

„Po podnetim prigovorima novoizabranih sudija na izmene Godišnjeg rasporeda poslova, predsednik Višeg suda u Beogradu, kao neposredno višeg suda, je u skladu sa članom 26 stav 1 Zakona o sudijama, usvojio 2 podneta prigovora i naložio v.f. predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu da donese ponovnu odluku o Godišnjem rasporedu poslova. Ovo, međutim, nije neuobičajena praksa u postupanju predsednika neposrednog višeg suda, naprotiv, u istom periodu, prigovori su usvojeni ne samo na izmene Godišnjeg rasporeda poslova Prvog osnovnog suda u Beogradu, već su usvojeni i prigovori novoizabranih sudija koji su podneti na izmene Godišnjeg rasporeda poslova Drugog osnovnog suda u Beogradu“, navodi se u odgovoru Višeg suda u Beogradu.

Na kraju odgovora iz Višeg suda još jednom ponavljaju da stručnost sudije Bobot nije bio razlog prestanka njene funkcije v.f. predsednika suda, već je prestanak funkcije nastupio po isteku zakonskog roka.

„U prilog tome, govori i činjenica da je predsednik Višeg suda u Beogradu, sudiju Nataliju Bobot imenovao za svog prvog zamenika u novembru 2013. godine, koju funkciju je imenovana sudija obavljala nepune dve i po godine u ovom sudu“, zaključuje se u odgovoru.