Sudsko veće odlučilo je na današnjem pretresu da se ukine pritvor Zdravku Miloševiću i Branislavu Miljeviću. Predsednik veća, sudija Zoran Ganić kratko je obrazložio da je u odnosu na svedoke, koji su saslušani u protekla četriri sudeća dana i na osnovu dokumentacije, zaključeno da više nema razloga za dalji pritvor ove dvojice optuženih.

Advokat Zora Dobričanin Nikodinović, koja ne prisustvuje suđenju zbog zdravstvenih razloga, je nakon suđenja u pisanoj izjavi rekla da je reč o dobroj odluci.

„To je dobra i zakonita odluka. Sloboda je osnovno ljudsko pravo, koje štiti i Ustav i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Pritvor nije kazna i ni u kom slučaju se ne sme pretvoriti u kaznu“.  

Predlogu advokata o puštanju optuženih na slobodu prethodno se usprotivio tužilac Saša Drecun.

I za ostale optužene advokati su takođe tražili ukidanje pritvora, ali je sudija Ganić te zahteve odbio i rekao da će se za njih situacija razmatrati tokom daljeg trajanja postupka.

Nakon trojice optuženih, koji su u januaru pušteni iz pritvora i posle današnje odluke sudskog veća, u pritvoru se nalazi još četvoro optuženih, dok je drugooptuženi Sergej Mrđa u bekstvu.

Odluci o puštanju iz pritvora prethodilo je izjašnjenje advokata Predraga Koluvije o jučerašnjem zahtevu tužioca Saše Drecuna da se predmeti „Jovanjica 1“ i „Jovanjica 2“, koja je pre nekoliko dana postala pravosnažna, spoje u jedan predmet. 

Kako tim Koluvijinih branilaca juče nije prisustvovao suđenju, zbog čega je ročište bilo otkazano, oni su tokom današnjeg pretresa rekli da se takvom predlogu protive. Aleksandra Zlatić, jedan od Koluvijinih branilaca, rekla je da se u ovim predmetima ne radi o istim krivičnim delima, kako je to rekao tužilac.

„To su druga lica, to su druge radnje i oni se međusobno uopšte ne poznaju“, tvrdi Zlatićeva i dodaje da ne postoji nikakav zastoj u sudskom postupku, koji se vodi pred Specijalnim sudom. 

Ovakav stav Zlatićeve podržali su i drugi advokati odbrane.

Tužilac Saša Drecun je takve navode advokata odbacio rekavši da i u optužnici „Jovanjica 2“ piše da je reč o članovima iste organizovane kriminalne grupe, koji su u isto vreme boravili na Jovanjici. 

Što se zastoja u suđenju tiče, dodaje Drecun, jasno se vidi da se u proteklom periodu odbrana bavi stvarima, koje nisu predmet optuženja i koji se optuženima uopšte ne stavljaju na teret, kao što je izvoz kanabisa u Severnu Makedoniju i poslovni odnos između Jovanjice i Superiora, preko kojeg je taj izvoz obavljan.

„Odbrana gomilanjem dokaza dovodi do skretanja pažnje sa onoga što je predmet optužbe. Odbrana bi nekakvim gomilanjem dokazne građe htela da odugovlači ovaj proces, koji bi trebalo da se odigrava hitno i time ističe vreme provedeno u pritvoru čime vas dovode (sudsko veće, prim. aut.) u mat poziciju da zbog dužine ostajanja u pritvoru, vi njih oslobodite“, rekao je Drecun.

U vezi sa spajanjem predmeta, predsednik sudskog veća, Zoran Ganić rekao je da je predmet „Jovanjica 2“ stigao kod njega, ali da prethodno krivično veće mora da donese odluku o suđenju u odsustvu za jednog okrivljenog koji je u bekstvu i da će nakon te odluke, on taj predmet ponovo dobiti u toku dana. 

Dodao je i da o spajanju predmeta neće odlučivati do održavanja pripremnog ročišta u predmetu „Jovanjica“, koje će, kako tvrdi, biti održano u zakonskom roku, nakon čega će biti odlučeno i da li će predmeti Jovanjica 1 i 2 biti spojeni. 

Inače, sudija je odbio zahtev advokata Predraga Koluvije da ga u pritvoru poseti njegov duhovnik. Koluvijin advokat je rekao da bi ta poseta veoma značila njegovom branjeniku i da je spreman da uradi test na kovid. Sudija je, međutim, kazao da ne može da preuzme odgovornost za potencijalno unošenje virusa korona u zatvor, i odbio je predlog branilaca.

Povišen nivo THC u ispitivanim sortama

Na početku današnjeg suđenja, u svojstvu svedoka, saslušana je Danijela Stojanović, zaposlena u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, u Odseku za priznavanje sorti Uprave za zaštitu bilja. 

Ona je objasnila da na zahtev podnosioca, ispitivanje nove sorte traje dve godine, nakon čega se, ukoliko rezultati pokažu da su ispunjeni svi uslovi, ta nova sorta upisuje u registar. 

Ispitivanje nove sorte se obavlja na dva lokaliteta, na otvorenom i zaštićenom prostoru. Tako je bilo i u slučaju firme Superiror koja je, na predlog vlasnika Jovanjice Predraga Koluvije, podnela zahtev Ministarstvu poljoprivrede za priznavanje pet novih sorti. 

Koluvija je sa Superiorom iz Velike Plane sarađivao zato što je ta firma kao referentna kompanija mogla da dobije dozvolu za uzgoj industrijske konoplje, kao i dozvolu za njen izvoz, što sa Jovanjicom nije bio slučaj zbog ranijih malverzacija sa izvozom kivija, zbog čega se firma našla na crnoj listi Ministarstva poljoprivrede. 

Stojanovićeva je rekla da je firma Superior zahtev za priznavanje pet sorti podnela u februaru 2019. godine. Radi se o sortama nazvanim „Strawberry X“, „Strawberry K“, „Painkiller“, „OGK“ i „AMX“. Sve sorte su bile prijavljene za upotrebu vlakna (ne semena), što znači da se dobijeni proizvod može koristiti u tekstilnoj ili automobilskoj industriji.  

Ona je objasnila da procedura priznavanja podrazumeva najpre uvid u to da li je dokumentacija uredna, da li je podnet zahtev i eventualno ovlašćenje ako je sorta strana. Ove sorte su bile prijavljene kao domaće sorte. 

Nakon toga je dostavljena određena količina semena, koja je određena propisima i potom je usledilo ispitivanje „VCU“ ogledima, kojima se utvrđuje upotrebna i proizvodna vrednost, i „DUS“ ogledima, kojima se utvrđuje da li je sorta nova, uniformna ili stabilna. Pored toga rade se i laboratorijske analize i to dve vrste laboratorijskih analiza – jedna je utvrđivanje ulja i proteina, a druga je određivanje sadržaja THC. 

Prvo ispitivanje nivoa THC-a radi se nakon godinu dana i na osnovu rezultata se odlučuje da li se ispitivanje nastavlja ili obustavlja, ukoliko je THC viši od dozvoljenog. Sadržaj THC-a se određuje, kako je rekla, u Nacionalnoj kriminalističkoj laboratoriji MUP-a, a sorta se uzorkuje na terenu.

Nakon završetka vegetacionog perioda dobila je rezultate sorti, koje je prijavio Superior sa dve lokacije – jedna je u Bačkom Petrovcu, a druga u Somboru. Dve sorte su imale normalne vrednosti, a tri su imale povišene vrednosti i njihovo ispitivanje je nakon toga prekinuto.

Prema podacima, koje je Stojanovićeva dala tužiocu u istražnom postupku, bilo je ukupno 18 uzoraka, što znači devet uzoraka iz Sombora, devet iz Bačkog Petrovca i da je dobila različite rezultate sa tih lokaliteta za iste vrste konoplje.

Sorta „OGК“, sa lokaliteta u Somboru je imala 0,71 odsto THC-a, a na lokalitetu u Bačkom Petrovcu 0,07 odsto. Za sortu „AMX“ sa lokaliteta u Somboru imala je čak 2,58 odsto THC-a, a u Bačkom Petrovcu 0,05 procenata, kao i sorta „Strawberry“, koja je imala 0,34 procenta THC-a u Somboru, a u Bačkom Petrovcu 0,14 odsto.

Na pitanje sudije Ganića da li može da objasni kako je to moguće, ona je odgovorila da ni njoj to nije jasno i da nikada nije imala takvo iskustvo i dodala da domaće, novosadske sorte Marina i Helena uvek imaju ispod 0,3 odsto ove psihoaktivne supstance, koliko je dozvoljeno zakonom.

Na pitanje tužioca Saše Drecuna da li prilikom ispitivanja novih sorti proveravaju ambalažu i „pravnu sledljivost dokumentacije“, kao i da li seme dobijaju u originalnom pakovanju, Stojanovićeva je odgovorila da seme nekada stiže u originalnoj ambalaži, ali da ministarstvo traži da se donosi u najlon vrećama. Ona je dodala da je seme, koje su dobili iz Superirora, stiglo zapakovano u njihovu vakuumiranu ambalažu. 

Treba reći da je prema navodima u optužnici, Superior podneo prijavu za priznavanje novih sorti na insistiranje Koluvije i da je sa njegovim uzorcima pokrenut postupak njihovog priznavanja, iako Superior sa tim uzorcima, odnosno semenima, nije imao bilo kakve veze. 

Na pitanje tužioca da li je ikada utvrđivala poreklo semena, koje je dobila iz Superiora, Stojanovićeva je odgovorila da nije zato što su sorte bile prijavljene kao domaće, nakon čega je tužilac prokomentarisao: „Znači, dovoljno je da vam neko donese seme i kaže – to je to“. Stojanovićeva je dodala da nije imala nikakve informacije o tome da seme, koje je dostavljeno ministarstvu potiče sa Jovanjice. 

Stojanovićeva je, takođe, rekla da ne zna razliku između semena psihoaktivne i industrijske konoplje.

U vezi sa trajanjem vegetacionog perioda industrijske konoplje, rekla je da se seje u aprilu, a da je žetva u septembru i pojasnila da nije moguće sejati u septembru, a žetvu sprovesti kasnije, jer bi se biljke smrzle. 

Tužilac je zato pitao kako objašnjava da je u julu 2018. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo rešenje Superioru, kojim mu odobrava gajenje konoplje u proizvodnoj 2018. godini, kada je sledećeg meseca već trebalo da bude obavljena žetva, na šta je Stojanovićeva rekla da ona ne zna za to rešenje, jer ona radi samo na priznavanju sorti. 

Tužioca je zanimalo i da li ona ima bilo kakve veze sa porodicom Đinović, koji su suvlasnici firme Superior, na šta je Stojanovićeva odgovorila da su Ivo Đinović, jedan od vlasnika firme i njena majka, rođeni brat i sestra. Takođe je kazala i da taj odnos nije imao uticaja na poslovne kontakte ministarstva sa Superiorom. 

Odgovarajući na pitanja branioca Aleksandre Zlatić o tome šta garantuje da će nakon prve godine testiranja nove sorte, podnosilac zahteva za priznavanje te sorte, u ministarstvo doneti ponovo isto seme kao i prethodne godine, Stojanovićeva je rekla da „oni garantuju“, kao i da nikada nije videla da se industrijska konoplja gaji u veštačkim uslovima, ali da ne zna da li je to moguće. 

Zbog obaveza sudskog veća današnje suđenje je prekinuto, a sudija Ganić je saopštio da će dva svedoka, koja je trebalo danas da budu saslušana, biti pozvani na neko od narednih ročišta. 

Sledeći pretres zakazan je za 14. april ove godine, kada će biti nastavljeno saslušavanje svedoka.