Prva zamenica za suzbijanje korupcije višeg javnog tužioca u Beogradu Brankica Marić, u poslednje tri i po godine bila je u sukobu interesa najmanje dva puta kada je rukovodila slučajevima u kojima je njen nevenčani suprug, građevinski investitor Branko Krunić, bio jedna od zainteresovanih strana u postupku, a nije tražila izuzeće, pokazuje istraživanje BIRN-a.

Šest zamenika tužilaca – koji ne žele da budu imenovani s obzirom na to da im je Marić i dalje jedna od nadređenih – za BIRN su izjavili da je Marić prekršila i tužilačku etiku i zakon time što nije tražila izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa.

Oni navode da ovakvo postupanje s krivičnim prijavama, koje su povezane sa partnerom nadležne tužiteljke, može izazvati razumnu sumnju u njenu nepristrasnost, bez obzira na to da li su donete ispravne odluke u vezi sa predmetima.

Brankica Marić nije odgovorila na pitanja BIRN-a o tome zašto nije tražila izuzeće iz predmeta u kojima se odlučivalo o njenom nevenčanom suprugu. BIRN-u je kratko navela da nema ovlašćenje da daje odgovore u vezi sa njenim radom u Višem javnom tužilaštvu, te je novinare uputila na službu tužilaštva za saradnju sa medijima. Do objavljivanja ovog teksta iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na našu molbu da dozvole tužiteljki Marić da odgovori na pitanja koja smo joj postavili. Branko Krunić nije odgovorio na pitanja o eventualnom uticaju partnerke na slučajeve u kojima je učestvovao.

U Zakonu o javnom tužilaštvu u članu 104 o Disciplinskim prekršajima se navodi da javni tužilac, odnosno zamenik javnog tužioca, čini disciplinski prekršaj ako “propusti da traži izuzeće u predmetima gde za to postoje zakonski razlozi”, kao i ako “krši načelo nepristrasnosti i ugrožava poverenje građana u javno tužilaštvo”.

Smene u Višem javnom tužilaštvu

Krajem februara zamenice javnog tužioca Bojana Savović i Jasmina Paunović, koje su radile na predmetima malverzacija u EPS-u, po nalogu šefa Višeg javnog tužilaštva Nenada Stefanovića premeštene su iz Odeljenja za suzbijanje korupcije u Odeljenje za opšti kriminal. Premeštajem su automatski  i “skinute” sa predmeta EPS i to istog dana kada je uhapšeno šest osoba osumnjičenih da su oštetili to javno preduzeće za 7,5 miliona dolara. 

Iako je tužiteljka Savović istragu o malverzacijama vodila godinu i po dana i dala policiji nalog za hapšenje, osumnjičene je, umesto nje, ispitivala zamenica tužioca Brankica Marić. Kako je tužiteljka Savović izjavila, uoči hapšenja je saznala i da se tužiteljka Marić, bez njenog znanja, povodom tog slučaja sastajala sa policajcima koji su radili na istrazi.

Tužiteljke Savović i Paunović su se javno pobunile, a tužilac Nenad Stefanović i njegova saradnica Brankica Marić su narednih dana davali više oprečnih objašnjenja o razlozima za premeštaj tužiteljki u sred akcije hapšenja osumnjičenih. 

Posle njih još tri tužiteljke su javno govorile o tome kako se premeštaju iz odeljenja u odeljenje i kako im se oduzimaju predmeti u sred istraga, kao i o mobingu koji trpe od tužioca Stefanovića i tužiteljke Marić. Te izjave su izazvale burnu reakciju javnosti, a veliki broj zamenika tužilaca iz drugih Tužilaštava u Beogradu, potpisao je i peticiju kao vid podrške koleginicama. 

U nekoliko navrata organizovani su i građanski protesti, reagovala su i strukovna udruženja, kao i deo advokata, a smenu tužiteljki ispituje i poverenik za samostalnost Državnog veća tužilaca. Dešavanja u beogradskom VJT-u, kako je saopšteno iz Brisela, prati i Evropska Komisija. 

Branko Krunić podnosi tužbu, nevenčana supruga vodi slučaj

U oktobru 2019. godine građevinski investitor Branko Krunić podneo je krivičnu prijavu protiv NN osobe u Službi za katastar nepokretnosti u Opštini Čukarica. Zaposlene u katastru Krunić je tužio za navodnu zloupotrebu službenog položaja u postupku odlučivanja o upisu promene suvlasničkog udela na katastarskoj parceli na Banovom brdu, na kojoj je Krunić jedan od suvlasnika. 

Krunić i preostali suvlasnici parcele godinama su u sukobu oko upisa suvlasničkih prava na imovini odmah ispod Košutnjaka – jednom od najlepših i najmirnijih mesta na Banovom Brdu, u Tuniskoj ulici, nekadašnjoj Žarka Vukovića Pucara. Zbog žalbi koje se podnose katastru, niko na ovoj parceli ne može da uknjiži imovinu.

Krivična prijava koju je Branko Krunić podneo bila bi slična mnogima u nizu kakve građani često podnose protiv katastarskih službi širom Srbije. Međutim, on nije običan investitor – njegova nevenčana supruga Brankica Marić u tom momentu bila je na poziciji šefice Odeljenja za suzbijanje korupcije u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. 

Upravo u odeljenje kojim je ona rukovodila stigla je krivična prijava koju je njen dugogodišnji partner podneo protiv NN osoba u Katastru na Čukarici. I upravo je ona taj predmet dodelila u rad jednoj od upućenih zamenica tužioca.

Tada je načinjen prvi propust, prema Zakoniku o krivičnom postupku – Marić je zbog sukoba interesa i veze sa Krunićem morala da se izuzme iz tog slučaja, a s obzirom na to da je rukovodila celim odeljenjem, krivična prijava morala je biti ustupljena na rad nekom drugom tužilaštvu, van Beograda, kako ne bi došlo do neprimerenog uticaja na tok postupka.

Brankica Marić, međutim, lično je nalagala upućenoj tužiteljki kako da rukovodi predmetom i koje informacije da prikuplja, pokazuje dokumentacija u koju je BIRN imao uvid. Ti nalozi su bile urgencije koje je Više javno tužilaštvo u Beogradu slalo policiji i katastru u cilju prikupljanja podataka.

Upućeni vs. izabrani tužioci

Upućeni zamenici tužioca razlikuju se od izabranih po tome što nisu na te pozicije imenovani putem konkursa, već su slobodnim odabirom rukovodilaca u Tužilaštvu pozvani da iz nižerangiranih tužilaštava pređu na više pozicije. Za njihovo upućivanje potreban je samo potpis rukovodioca i republičke tužiteljke Zagorke Dolovac. 

“Često se spori znanje i iskustvo koje upućeni tužioci imaju u odnosu na konkursima izabrane kolege jer u specijalizovana odeljenja, poput Odeljenja za suzbijanje korupcije, dolaze bez adekvatnih stručnih obuka. Položaj upućenih tužilaca smatra se problematičnim i zato što su njihove pozicije nesigurne do te mere da tužilački šefovi mogu da bez ikakvog obrazloženja kažu da više nemaju potrebu za njihovim radom i oni se momentalno vraćaju na niže pozicije sa kojih su došli ili im se po isteku roka upućeni period ne produžava”, kaže za BIRN jedan od izabranih tužilaca, koji je zahtevao da ostane anoniman. 

Upravo zato što upućeni tužioci ne iskazuju dovoljno samostalnosti u radu, novom reformom pravosuđa će se obustaviti ta praksa i novi tužioci će za nove pozicije moći da se imeniju samo putem konkursa. 

Tužiteljka Marić nije tražila izuzeće

U martu 2020. godine Brankica Marić smenjena je sa mesta šefa Odeljenja za borbu protiv korupcije, bez jasnog objašnjenja. Ona je ostala da radi na istom odeljenju kao zamenica tužioca.

Gotovo istovremeno upućena tužiteljka koja je, po njenom nalogu, radila na predmetu krivične prijave koju je podneo Branko Krunić, vraćena je u tužilaštvo u unutrašnjosti Srbije, s obzirom na to da joj upućivanje u Više javno tužilaštvo nije produženo i svi njeni predmeti morali su da se preraspodele drugim tužiocima. 

U tom momentu, prema rečima šest izvora BIRN-a, predmet formiran na osnovu krivične prijave koju je podneo nevenčani suprug Brankice Marić, dodeljuje se u rad upravo zamenici tužioca – Brankici Marić.

Marić nije obavestila pretpostavljene i kolege da joj je dodeljena krivična prijava koju je podneo upravo njen partner i ponovo nije tražila svoje izuzeće iz predmeta. Umesto da se izuzme, ona, kako pokazuje dokumentacija u koju je BIRN imao uvid, saradnici daje naloge o tome koje dodatne zahteve da šalje katastru i policiji.

Krajem juna 2020. godine nova šefica Odeljenja za suzbijanje korupcije beogradskog Višeg javnog tužilaštva Ana Borović i njena zamenica Milena Božović saznaju da je Brankica Marić u sukobu interesa, navode izvori BIRN-a iz tužilaštva. 

O čitavom slučaju postoji i službena beleška, koju je napravila tužiteljka Božović, a u koju su novinari BIRN-a imali uvid. U toj belešci se ističe da je tada zamenica šefice Odeljenja Milena Božović od tužiteljke Marić predmet oduzela u njenom kabinetu i u njenom prisustvu. 

Kako se navodi u toj službenoj belešci, na spisima su uočeni stiker-papirići na kojima su bila napisana uputstva za urgencije i zahteve koje druge tužiteljke i saradnice po nalogu Brankice Marić treba da urade i da joj referišu o toku predmeta.

Branko Krunić i Brankica Marić ponovo na istom predmetu 

U julu 2020, u Više javno tužilaštvo stiže nova krivična prijava, ovoga puta protiv investitora Branka Krunića.

Grupa stanara sa parcele na Banovom brdu tužila je Krunića zbog, kako se navodi u rešenju o odbačaju ove tužbe, trgovine uticajem. U krivičnoj prijavi su naveli da Krunić podnošenjem krivičnih prijava i žalbi protiv NN osoba u Službi za katastar nepokretnosti u Opštini Čukarica, stopira šest vlasnika zasebnih stambenih jedinica na istoj parceli, da završe posao uknjižbe.

Kada je reč o trgovini uticajem, stanari obaveštavaju Više javno tužilaštvo u Beogradu da je Krunićeva partnerka Brankica Marić, za koju su u dokumentu naveli da je reč o tužiteljki i bivšoj sudiji Drugog suda u Beogradu. Brankica Marić, međutim, nikada nije radila kao sudija.

Stanari sa sporne parcele na Čukarici tada nisu znali da je tužiteljka Marić zapravo tužiteljka baš u Odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kod koje će, naposletku i završiti njihova krivična prijava.

Tako su obe krivične prijave – i ona koju je podneo Branko Krunić protiv katastra i ona koju su stanari podneli protiv njega – završile u odeljenju u kom radi njegova nevenčana supruga.

U julu 2020. godine, obe krivične prijave, u kojima partner tužiteljke ima različite procesne uloge, objedinjene su u jedan predmet, koji je dat na rad drugoj zamenici tužioca. Ta zamenica, kako dokumentacija pokazuje, tražila je razdvajanje predmeta, te ona nastavlja da vodi slučaj u kom Krunić tuži katastar, dok je njen kolega, jedan od upućenih zamenika tužioca, vodio postupak u kom se tuži investitor.

Više javno tužilaštvo odbacilo obe prijave

U januaru 2022. godine, po izboru tužioca Nenada Stefanovića, Brankica Marić postaje prva zamenica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Dokument u koji je BIRN imao uvid pokazuje da već 27. januara predmet protiv njenog nevenčanog supruga bio predat na uvid “na zahtev rukovodilaca Posebnog odeljenja”.

U tom trenutku, odeljenjem rukovode Marić kao prva zamenica i Nebojša Obradovič kao šef Odeljenja. Predmet je vraćen upućenom zameniku tužioca 4. marta, a šest dana kasnije on donosi rešenje o odbačaju krivične prijave protiv Branka Krunića.

U obrazloženju se navodi da su ispitani svi podnosioci prijave, sam Krunića, i prikupljena neophodna obaveštenja, te da se zaključuje da “nema dokaza da se u radnjama osmunjičenog Branka Krunića stiču bitna obeležja elemenata bića krivičnog dela Trgovina uticajem, niti bilo kog drugog krivičnog dela.”

Zamenica tužioca koja je preuzela Krunićevu prijavu protiv NN lica zaposlenih u Službi za katastar i nepokretnosti Opštine Čukarica, u oktobru 2020. godine odbacila je ovu prijavu. Tužiteljka je navela da je odluka katastra bila prvostepena, da se Krunić već žalio na nju i da je postupak i dalje u toku. 

Ona je objasnila da se – do završetka žalbenog postupka – ne može govoriti o tome da li je Kruniću naneta šteta na osnovu koje je on podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu. Odluku o odbačaju te krivične prijave potvrdio je i drugostepeni organ. 

Deo krivične prijave suvlasnika placa u Tuniskoj ulici protiv Branka Krunića Foto: BIRN

U periodu odlučivanja o ovoj prijavi, Brankica Marić je na poziciji zamenika tužioca. Dve godine kasnije, kada je Marić ponovo došla na mesto prve zamenice Odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva, tužiteljka koja je odbacila krivičnu prijavu njenog partnera, među prvima dobija premeštaj s odeljenja za suzbijanje korupcije i odlazi da radi u odeljenje za opšti kriminal. 

Prema rečima nekoliko izvora BIRN-a, novo rukovodstvo je prema toj tužiteljki imalo vrlo neprijatan odnos. Osim za tu tužiteljku, premeštaj je, u istom periodu iz Odeljenja za suzbijanje korupcije u Odeljenje opštog kriminala u Višem javnom tužilaštvu usledio i za smenjenu šeficu Anu Borović i za njenu zamenicu Milenu Božović.

Tužiteljka Božović je nedavno javno podržala svoje koleginice Bojanu Savović i Jasminu Paunović koje su se pobunile zbog premeštaja i oduzimanja predmeta, neposredno posle hapšenja osumnjičenih za korupciju u slučaju EPS. Milena Božović je tokom jednog TV gostovanja rekla i da joj nikada nisu objašnjeni razlozi za njen premeštaj, već da joj je na pitanje zašto se premešta u drugo odeljenje, tada tek postavljeni šef Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović rekao da nema pravo to da ga pita.

Smenjena šefica Odeljenja za suzbijanje korupcije Ana Borović, posle premeštaja napustila je tužilaštvo i otišla u advokate, ali ni to nije prošlo bez problema – Advokatska komora Beograda odbila je da je upiše u advokate, te je morala da se kao advokat prijavi u unutrašnjosti Srbije.

Lična karta Branka Krunića

Branko Krunić je vlasnik i direktor firme Investment Vračar Group doo, osnovane u avgustu 2020. godine, sa pretežnom delatnošću “ostali nepomenuti specifični građevinski radovi”. 

Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, Branko Krunić je jedan je od suvlasnika ozakonjene zgrade u Politovoj ulici na Vračaru u kojoj ima zajednički stan sa Brankicom Marić i pet garažnih mesta u svom vlasništvu (zgrada je sazidana na parceli u državnoj svojini). 

Takođe, Krunić je vlasnik stana i suvlasnik srazmernog dela objekta i parcele u Kornelija Stankovića na Vračaru u Beogradu, vlasnik stana u Ulici Kralja Milutina na Savskom vencu, kao i suvlasnik parcele u Krnjači. Osim ovih nekretnina, Krunić je vlasnik i stana u Ulici Vojvode Savatija na Zvezdari, a suvlasnik je nelegalno izgrađene kuće na Zlatiboru, u opštini Čajetina.

Napomena: Nakon što je BIRN objavio tekst, iz VJT je stigao demanti koji možete pročitati ovde. BIRN će svoj odgovor objaviti sutra.