Gajić u prigovoru navodi da krivični postupak protiv Aleksandra Obradovića od početka prate nepravilnosti i kao najveću ističe činjenicu da je tužilaštvo, kako kaže za BIRN, pokušalo da ga spreči da javno govori o predmetu time što je većinu dokaza u predmetu označio kao tajnu.

Naime, u prigovoru Gajić navodi da je nadležno tužilaštvo 23. septembra ove godine sačinilo Naredbu o čuvanju tajne, kojom je, po slobodnoj proceni branioca, oko 80 odsto dokaza, koji se nalaze u spisu predmeta, proglašeno za tajnu, uz obavezu branioca da se shodno članu 304 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) obaveže na čuvanje podataka, koji mu budu dati na raspolaganje.

Konstatujući da nakon što tužilaštvo već godinu dana drži okrivljenog pod istragom, tokom koje odbrana nije videla nijedan dokaz na osnovu kojeg tužilac tereti Obradovića, Gajić u prigovoru ocenjuje da tužilac donosi odluku preko koje je „valjda smislio da zapuši usta odbrani i okrivljenom i to baš u vezi sa dokazima“.

Gajić kaže da su to pre svega komercijalni ugovori i izvozne dozvole iz čijeg sadržaja se vidi ko se sve u vezi sa prodajom oružja, koje proizvodi Krušik, bavio kriminalom na štetu te kompanije i interesa Republike Srbije, a zbog čega nema govora o bilo kojim tajnama, kao što to propisuju i zakoni koji se odnose na tajne.

„Dakle, svi komercijalni ugovori, sve izvozne dozvole, sve je tužilac označio kao poverljive podatke u predmetu. Do toga je došao tako što je tražio mišljenje Ministarstva odbrane i Vojnotehničkog instituta u vezi sa stepenom poverljivosti dokumentacije, koja je pronađena kod Obradovića. Naravno da je pitanje tajne rešeno isključivo zakonom i da mišljenja trećih lica nisu relevantna“, kaže Gajić za BIRN.

U prigovoru Apelacionom tužilaštvu Gajić navodi da je ovu naredbu odbio da potpiše.

„Takođe, odbio sam da potpišem i Službenu belešku u vezi sa činjenicom da sam odbio da potpišem naredbu tužioca“.

Gajić kaže i da mu tužilac nije dozvolio da kopira pomenutu Naredbu o čuvanju tajne i Službenu belešku, kojom je trebalo da potvrdi da je odbio da primi Naredbu, uz obrazloženje da to nisu dokazi u postupku.

On kaže da za odbranu, odnosno branioca, ne mogu postojati tajne u postupku.

„Nije sporno, naime, da kada su u pitanju navedena Naredba, Službena beleška i popis sadržaja spisa ne radi se o aktima koji bi se koristili kao dokaz u postupku, ali je zato nesumnjivo da ovi akti, po dubokom uverenju odbrane, predstavljaju dokaz o nezakonitom postupanju tužioca za visokotehnološki kriminal, koje mi tužilac ne može uskratiti“, navodi Gajić u prigovoru.

Gajić dodaje da mu je tek 5. oktobra ove godine „pod prismotrom u prisustvu saradnika postupajućeg zamenika tužioca Aleksandra Momčilovića“ omogućen pregled jednog dela spisa predmeta, pa je tako, kako kaže, jednom svedoku koji je saslušan u postupku, predočen dokument u koji odbrana nije imala uvid.

„Dana 14.10.20120. godine postupajući tužilac saslušao je kao svedoka Stevana Nikčevića, državnog sekretara Ministarstva za turizam, trgovinu i telekomunikacije. Pored ostalog, a to je zabeleženo i u zapisniku, svedok se izjašnjavao na neke dokumente, koje mu je tom prilikom predočio tužilac. Dokumenti, koji su predočavani svedoku, spadaju u dokumente koje tužilac nije dao na uvid odbrani, jer je branioca de fakto ucenio potpisivanjem upozorenja, koje se na branioca ne može odnositi pravilnim tumačenjem odredbe čl.304 ZКP-a. U vezi sa navedenim, branilac je na zapisnik stavio primedbu na postupanje tužioca prilikom izvođenja dokazne radnje“, navodi Gajić.

On se u prigovoru osvrnuo i na izjavu tužioca za VTK Branka Stamenkovića da se bliži okončanje istrage i podizanje optužnice protiv Aleksandra Obradovića.

„Smatram da je neprofesionalno da tužilac najavljuje preko medija podizanje optužnice, u fazi kada je istraga u toku i kada tužilac ima obavezu da prikuplja i dokaze, koji idu u korist odbrane, kao i u momentu kada istraga još uvek nije stigla ni do faze da tužilac omogući odbrani da  predloži svoje dokazne predloge u toku istrage u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku“.

Gajić ocenjuje da je na ovaj način kako postupa tužilaštvo, očigledna namera da se od javnosti sakriju činjenice, koje govore u prilog tvrdnjama koje je izneo Aleksandar Obradović i koje ukazuju na kriminal u vezi sa trgovinom oružjem iz Krušika.

„U skladu sa iznetim, tražim da izdate obavezujuće uputstvo nižem tužiocu da skine oznaku tajne sa predmeta ili da mi omogući kopiranje Naredbe o čuvanju tajne od 23.9.2020. godine, Službenu belešku od 23.9.2020. i popis sadržaja spisa predmeta, jer to nisu dokazi na kojima se temelji optužba, pa samim tim ne mogu biti tajna za branioca, već se radi o dokazima o nezakonitom postupanju tužilaštva, na koje odbrana ukazuje i koje ima pravo da ovim dokumentima dokazuje“, zaključuje Gajić.

Fondacija „Kluni“ pomaže Aleksandru Obradoviću

Advokat Gajić kaže za BIRN da ga je pre dva dana kontaktirala Kluni Fondacija koja hoće da pomogne Aleksandru Obradoviću, jer takve slučajeve prate svuda po svetu. Gajić kaže da priprema izveštaj o toku postupka protiv Obradovića, koji će uskoro poslati fondaciji. „Kluni“ fondacija bavi se zaštitom i sprečavanjem zloupotrebe ljudskih prava, a vode je advokatica Amal Kluni i njen suprug, glumac Džordž Kluni.